Županica Martina Furdek-Hajdin inicirala sastanak na temu zbrinjavanja građevinskog otpada nastalog uslijed potresa

IMG 75df491db99da2d42ee9d04ad811aeda VNa inicijativu županice Martine Furdek-Hajdin održan je sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sastanku su uz županicu nazočili direktor  Fonda Siniša Kukić sa suradnicima te pročelnica UO Karlovačke županije za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević.
Tema sastanka bio je način zbrinjavanja građevinskog otpada nastalog kao posljedica potresa. Naime, Karlovačka županija koja je i sama nastradala  ima cilj što brže sanirati štete na objektima. Kako bi se započelo s obnovom potrebno je prethodno očistiti sve lokacije na kojima je došlo do urušavanja zgrada te na adekvatan način zbrinuti građevinski i drugi otpad.