Županica proglasila elementarnu nepogodu za Ozalj i Draganić

nevrijeme 02.06. 12Proglašavam prirodnu nepogodu za Grad Ozalj te Općinu Draganić zbog vremenske nepogode uzrokovane tučom, koja je na navedenom području nanijela velike štete na poljoprivredi, prometnoj infrastrukturi, stambenim i gospodarskim objektima dana 02.06.2022. godine.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo unijeti prve procjene štete u Registar šteta u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Zadužuju se Gradsko/Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda, da konačnu procjenu štete prijavi Županijskom povjerenstvu putem Registra šteta u roku od 50 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo će u zakonskom roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Glasniku Karlovačke županije“.

Odluka_o_proglasenju_elementarne_nepogode.pdf