Županija je nabavila novo vozilo za potrebe Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

Vozilo

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar danas je v.d. ravnateljici Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac Marici Plavetić predala na korištenje novo vozilo, nabavljeno za potrebe ove Ustanove.

Novo vozilo, Renault Twingo, vrijedno je 83.900,00 kuna i služit će za potrebe obilaska terena djelatnika ustanove.

U proteklih 5 godina ovo je šesto novo vozilo koje je Ustanova kupila zahvaljujući sredstvima Karlovačke županije.

Uz zahvalu Karlovačkoj županiji ravnateljica Plavetić napomenula je da 42 zaposlenika Ustanove svakodnevno brine o preko 450 korisnika zdravstvene njege u kući te im pruža i fizikalnu terapiju koju dio korisnika također redovito dobiva.  U to je uključeno i pružanje palijativne skrbi. Velik problem je nedostatak medicinskih sestara ali se i u tim okolnostima korisnicima pruža potrebna njega i skrb. Obzirom da korisnika ima na prostoru cijele županije kvalitetan i siguran prijevoz jako je važan te je u ovom trenutku Ustanovi na raspolaganju 18 osobnih vozila, o čijem zanavljanju Županija redovito brine.

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar istaknula je značaj rada ove Ustanove, čiji djelatnici uglavnom brinu o starijim i nemoćnim stanovnicima Karlovačke županije kojim je potrebna stalna svakodnevna njega i skrb. Iz tog razloga dostupnost je vrlo važna, a upravo tu pomaže Karlovačka županija te stoga iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo Županija redovito obnavlja vozni park Ustanove. Tako svake godine Karlovačka županija, za potrebe Ustanove, nabavi po jedno novo vozilo.