Vijesti     -     Kontakti

WoodKey

Wood Key

“Boosting wood biomass energy market as a key for regional energy transition - Wood Key

OPIS PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je pokrenuti energetsku tranziciju na regionalnoj razini kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – biomase.

Provedbom planiranih aktivnosti projekt Wood Key ima za cilj promjenu reputacije drva kao energenta koji je klimatski neprihvatljiv izvor energije. Područje triju partnerskih država (Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) bogato je područje drvnom masom, na kojem se tradicionalno koristi drvo za grijanje i kućanske potrebe. To bi direktno značilo da se koristi drvo u starim neučinkovitim pećima bez uzimanja u obzir kvalitete samog energenta. Takva navika i praksa direktno negativno utječe na klimatske promjene te stavlja drvo kao energent u negativan kontekst. Projekt Wood Key ima za cilj promijeniti reputaciju drvetu kao najstarijem obnovljivom izvoru energije, ne samo u smanjivanju otiska ugljičnog dioksida, već i u razvoju i poticanju ekonomije na lokalnoj razini i njegovu održivu korištenju.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 1. Priprema i provedba investicije za prelazak na grijanje drvnom biomasom u javnim zgradama
  • HR: Zajednička kotlovnica u Ogulinu – 2,94 mil. kn
  • BiH: Sportska dvorana u Bihaću – 1,25 mil. kn
  • CG: Sportski centar u Herceg Novom – 0,74 mil. K
 1. Toplinarsko poduzetništvo - sklapanje ugovora o opskrbi toplinskom energijom s pružateljem usluge za sve tri kotlovnice

 2. Ugradnja kalorimetara u 5 kotlovnica škola koje se griju na lož ulje

 3. Izrada 10 investicijskih studija za rekonstrukciju/izgradnju kotlovnica na biomasu

 4. Razvoj investicijske platforme i investicijskog kalkulatora

 5. Provedba niza aktivnosti za poduzetnike, šuumovlasnike, zaposlenike javnih ustanova i učenike osnovnih škola

OČEKIVANI KLJUČNI REZULTATI PROJEKTA

 • Preko 350 osoba informiranih i educiranih putem projektnih aktivnosti
 • Izrađena jedna zajednička strategija o obnovljivim izvorima energije za prekogranično CBC područje
 • Sklopljena tri Ugovora o opskrbi toplinskom energijom _ proveden inovativni poslovni model ugovorne prodaje topline u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
 • Izrađena i uspostavljena investicijska platforma koja uključuje investicijski kalkulator s uključenim potencijalnim investicijskim projektima na CBC području s ciljem umrežavanja potencijalnih investitora i javnog sektora
 • Ugrađena tri visokoučinkovita kotla na biomasu (Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) ukupnog kapaciteta 1,8 MW

PARTNERI:

Vodeći partner:

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) 

Projektni partner:

Republika Hrvatska:    Karlovačka županija

Bosna I Hercegovina:  Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RAUSK)
                                     Grad Bihać

Crna Gora:                  Općina Herceg Novi

TRAJANJE PROJEKTA:                    15.02.2020. – 14.02.2022.

UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA:  1.114.207 EUR

IZNOS EU SUFINANCIRANJA:         947.076 EUR

Prioritetna os programa: Prioritetna os 2 (Protecting the environment and nature, improving risk prevention and promoting sustainable energy and energy efficiency)

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Ovaj projekt provodi se uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske, te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

Više informacija o programu Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost