JAVNO SAVJETOVANJE - Mjere za sprečavanje šteta od divljači na području Karlovačke županije za 2021./2022. lovnu godinu