JAVNO SAVJETOVANJE - NACRT PROGRAMA UNAPREĐENJA TURIZMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI