10. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/18-01/123

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01

Karlovac, 21. lipnja 2018.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

10. sjednicu Županijske skupštine za petak, 6. srpnja 2018. godine, s početkom rada u

9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

           

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

- Izvješće PU karlovačke o stanju javne sigurnosti na području Karlovačke županije

- Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine

2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije

3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu

4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.

    b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva Ceste Karlovac d.d.

5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.

    b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.

6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija Karlovac d.o.o.

    b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.

    c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.

    d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine – poslovnog prostora u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II

8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

9. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. godini

11. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2017. godinu.

12. Objedinjeno izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

      - prilozi

13. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2017. godini

14. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2017. godini te aktivnosti u 2018. godini

15. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Karlovačke županije

16. Prijedlog Odluke o istupanju Karlovačke županije iz članstva u Hrvatskoj mreži zdravih gradova/županija

17. Prijedlog Odluke za smanjenje broja timova u Mreži javne zdravstvene službe za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) i povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke županije

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Medicinske škole Karlovac za školsku godinu 2018./19.

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Eugena Kvaternika Rakovica o darovanju nekretnine Općini Rakovica

 

- odgovori na vijećnička pitanja

- DOPUNA MATERIJALA

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Ivan Vučić, dipl. ing.