16. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/19-01/71
URBROJ: 2133/1-01/01-19-01
Karlovac, 20. svibnja 2019.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

16. sjednicu Županijske skupštine za petak, 7. lipnja 2019. godine, s početkom rada u 9.00 sati u

prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:


-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Županijske skupštine
2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. – 2024.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Razvojne strategije Karlovačke županije 2020+
4. Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju
5. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. za 2018. godinu  
6. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2018. godinu
7. Izvješće o radu i ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2018. godinu
8. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije za 2018. godinu
9. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2018. godini
10. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije zgrade u edukativni centar i izložbeni prostor s pratećim sadržajima – „Nikola Tesla Experience Centre“
11. Prijedlog Odluke o prijedlogu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godine) na području Karlovačke županije
12. Prijedlog Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja kojima je osnivač Karlovačka županija  
13. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost
14. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne Karlovac o obavljanju djelatnosti Karlovačke ljekarne Karlovac
16. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti i poslova Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije
17. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ogulin za djelatnost dentalne tehnike
18. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta zdravstvenih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač:
      a) Opća bolnica Karlovac
      b) Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa
      c) Dom zdravlja Karlovac
      d) Dom zdravlja Ogulin
      e) Dom zdravlja Slunj
      f) Dom zdravlja Duga Resa
      g) Dom zdravlja Ozalj
      h) Dom zdravlja Vojnić
      i) Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac
      j) Karlovačka ljekarna Karlovac
     k) Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
     l) Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Županije
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije:
      a) Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata
      b) Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu
      c) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu
      d) Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje
      e) Odbora za predstavke i pritužbe
      f) Odbora za zdravstvo
      g) Odbora za turizam
      h) Odbora za zaštitu ljudskih prava
      i) Odbora za izbor i imenovanje
      j) Mandatnog povjerenstva  
21. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju dodatnih sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju suca porotnika pri Općinskom sudu u Karlovcu    
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju člana Školskog odbora Mješovito industrijsko - obrtničke škole Karlovac
25. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije

- odgovori na vijećnička pitanja

- DOPUNA MATERIJALA

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.