29. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/21-01/10
URBROJ: 2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 12. veljače 2021.
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.
 
s a z i v a m
 
29. sjednicu Županijske skupštine za petak, 26. veljače 2021. godine,
s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“, na 
adresi Matka Laginje 1, Karlovac
 
Predlažem sljedeći
 
 
 
- Vijećnička pitanja i prijedlozi 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
 Ivan Vučić, dipl. ing.