30. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 021-04/21-01/15
URBROJ: 2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 15. ožujka 2021.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.

s a z i v a m

30. sjednicu Županijske skupštine za petak, 26. ožujka 2021. godine,

s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“,

na adresi Matka Laginje 1, Karlovac

 

Predlažem sljedeći

 D n e v n i   r e d:

  

 • Vijećnička pitanja i prijedlozi
 1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Županijske skupštine
 2. Izvješće o radu župana u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2020. godinu
 5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu
  b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
 9. Prijedlog Programa obnove Srednje škole Glina oštećene potresom
 10. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 2020. godini
 11. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2020. godini
 12. Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara te provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2020. godinu
 13. Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove Natura viva za 2020. godinu
 14. Godišnje izvješće o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2020. godinu
 15. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2020. godinu
 16. a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu
  b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2020. godinu
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika pri Županijskom sudu u Karlovcu
 18. Prijedlog Rješenja o dodatnom imenovanju sudaca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Karlovcu
 19. Imenovanje članova školskih odbora - u ime osnivača, za osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je osnivač Karlovačka županija
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josipdol"

- odgovori na vijećnička pitanja 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

  Ivan Vučić, dipl. ing.