Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Aktualna javna nabava

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

SUKOB INTERESA

 

 

UPUTA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

UPUTA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (pročišćeni tekst)

__________________________________________________________

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2020. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 50b/19), župan Karlovačke županije, donio je PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. godinu

 

Plan nabave objavaljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 49b/18), župan Karlovačke županije, donio je

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019.godinu

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune  objavljene su  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2018. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 39b/17), župan Karlovačke županije, donio je

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu-1.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 2.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 3.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 4.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godine - 5.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 6.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu-7.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 8.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu-9.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 10.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 11.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 12.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 13. izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 14.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 15. izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 16.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 17.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 18.izmjene

 

 

Temeljem točke 2. i 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11), objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja: 

 

 _________________________________________________________

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene objavljene su na internetskoj stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

REGISTAR UGOVORA 2018

REGISTAR UGOVORA 2017/2

REGISTAR UGOVORA 2017

REGISTAR UGOVORA 2016/2

REGISTAR UGOVORA 2016

REGISTAR UGOVORA 2015/2

REGISTAR UGOVORA 2015

REGISTAR UGOVORA 2014/2

REGISTAR UGOVORA 2014

 __________________________________________________________

 

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine - Akcijski plan za 2015. i 2016.-aktivnost 16

PREGLED UGOVORA BAGATELNE NABAVE (2015.godina)

PREGLED OSTALIH UGOVORA U 2015. GODINI

 

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI (30.06.2016.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016.GODINI (31.03.2016.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015.GODINI (31.12.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015.GODINI (30.09.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015.GODINI (30.06.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI (31.03.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI (31.12.2014.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014.GODINI (30.09.2014.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014.GODINI (30.06.2014.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI

 

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT