Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za Usluga pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave za potrebe uspostave infrastrukture Regionalnih centara kompetentosti u podsektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva te turizma i ugostiteljstva.

 

Evidencijski broj nabave: 19-61/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0012955.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine za nabavu lož ulja za potrebe osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova Karlovačke županije.

 

Evidencijski broj nabave: 18-23/2020

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0009391

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave Sanacija šetnice iznad turbine na Korani u Karlovcu - u sklopu projekta "Susret s rijekom" (EBN 24-66/2020) a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Broj telefona: 047/666-285
Broj telefaksa: 047/666-169
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić

 

poziv za dostavu ponuda

troškovnik.xlsx

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine za nabavu lož ulja i goriva za potrebe zdravstvenih ustanova Karlovačke županije, Grupa 1: Lož ulje-dostava na lokacije na području Karlovačke županije, Grupa 2: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, Ogulina i općine Vojnić i Grupa 3: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Ozlja.

 

Evidencijski broj nabave: 02-53/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2020/S 0F2-0004004

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT