Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Aktualna javna nabava

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabava usluge izrade te prijevoda i lekture edukativno interpretacijskih sadržaja i izrade turističke signalizacije u sklopu projekta "Susret s rijekom" po grupama.

Grupa 1: Lektura i prijevod na engleski jezik svih edukativno interpretacijskih materijala i tekstualnih sadržaja

Grupa 2: Smeđa turistička signalizacija

Grupa 3: Izrada informativno edukativnih panoa

Grupa 4: Grafička priprema i tisak edukativnih i promotivnih materijala

Grupa 5. Izrada promotivnih video uradaka

Grupa 6: Nabava usluge izrade naljepnica za opremu

 

Evidencijski broj nabave: 26-36/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0022308

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

 

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za Izvođenje radova na uređenju prostora za fizikalnu terapiju u Domu zdravlja Slunj - 3.faza.


Evidencijski broj nabave: 47-79/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0021339

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu mobilnih interpretacijskih centara, nadzorne i senzorne opreme, opreme za multimedijski prikaz edukativnih sadržaja, pametnih klupa, električnih bicikala i njihove popratne opreme u sklopu projekta Susret s rijekom.

 

Evidencijski broj nabave: 05-34/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2020/S 0F2-0020576.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu sanitetskih vozila za potrebe Domova zdravlja Karlovačke županije.

 

Evidencijski broj nabave: 39-77/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0020253.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za izvođenje radova na dogradnji zajedničke kotlovnice na biomasu za zagrijavanje OŠ Ivane Brlić Mažuranić i Obrtničke i tehničke škole, na adresi Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin, koji se provode u sklopu projekta Boostingwoodbiomassenergy market as a key for regionalenergytransition - Wood Key, broj ugovora HR-BA-ME408, a koji se provodi u sklopu programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.

Evidencijski broj nabave: 32-71/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-001822.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT