Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

img 99be41f833611e79d2c4825cca9fc29f v

U organizaciji Hrvatske zajednice županija i Šibensko-kninske županije u Šibeniku se od 22. do 24. svibnja održava edukativni skup "Žene u politici". Na početku skupa sudionice je u svome uredu ugostio predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, a potom je održan stručni dio na kojem je predavanja održao mag. psych. Sandro Kraljević iz tvrtke za poslovno savjetovanje Mind Lab d.o.o.. Edukaciji o uspješnom vođenju timova i postavljanju ciljeva nazočile su zamjenice župana: Jasna Petek (Krapinsko-zagorska županija), Marina Medarić (Primorsko-goranska županija), Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija), Nadica Žužak (Zagrebačka županija), Giuseppina Rajko (Istarska županija), Darija Puljić (Šibensko-kninska županija) te potpredsjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Verica Rupčić.
Predstavljena je i inicijativa udruge „Nismo same“ pod nazivom „Nisi sama – ideš s nama“, namijenjena ženama oboljelim od malignih bolesti kojima je potreban prijevoz na kemoterapije.

img a686d8c1661c274f5bd8426f1e65fb81 v

U organizaciji Upravnog odjela za zdravstvo i Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije, a povodom Međunarodnog dana obitelji, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" u Karlovcu održano je danas (srijeda, 22. svibnja) interaktivno predavanje na temu "Škole i centri za socijalnu skrb zajedno za nenasilje". Predavanje su održali prof. dr. sc. Maja Laklija i Ines Rezo, mag. psych. s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada. Cilj predavanja bio je dodatno osvijestiti važnost uspostavljanja kvalitetne komunikacije i suradnje stručnjaka koji rade za dobrobit djece u sustavu socijalne skrbi i sustavu obrazovanja kako bi kroz rano prepoznavanje problema, prevenciju i usklađeno djelovanje zajednički doprinijeli uspješnom rješavanju problema u ponašanju kod djece i mladih. Predstavljeni su također i rezultati relevantnih istraživanja na temu nasilja nad djecom i suradnje stručnih djelatnika obrazovanja i djelatnika socijalne skrbi.  

zazeli 550x250

Konferencija u okviru projekta "ZAŽELI" programa zapošljavanja žena na području Općine Plaški održana je u utorak, 21. svibnja, u Domu kulture u Plaškom. Ovaj će se projekt financirati sredstvima Europske unije, iz programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda, a provoditi će ga Općina Plaški, kao nositelj, uz partnere, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Karlovac, Centrom za socijalnu skrb Ogulin, Udrugom osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Karlovačkom županijom. Projekt je vrijedan gotovo 4,5 milijuna kuna, a njegovo provođenje trajat će 30 mjeseci. Ovim će projektom biti zaposleno 50 žena s područja Plaškog koje će brinuti o 125 korisnika, uglavnom starije populacije. U ime Karlovačke županije na konferenciji je sudjelovao pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Predrag Korać.

20190521 101933 copy

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar nazočila je svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekta prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu podrške brdsko-planinskim područjima, koje je održano u utorak, 21. svibnja u prostoru Hotela Sheraton u Zagrebu. Ugovore je s korisnicima, predstavnicima lokalne i područne samouprave, u ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU potpisala ministrica Gabrijela Žalac.

 

Projekti po programu PPBPP:

1. Karlovačka županija  - uređenje sanitarnih čvorova u domu zdravlja Ogulin -   300.000,00 kn

2. Grad Ogulin - produžetak ulice P. Preradovića između ulice B.Frankopana i bolničke ulice u Ogulinu - 250.000,00 kn

3. Općina Saborsko - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vidakovići - 200.000,00 kn

4. Općina Josipdol - izgradnja školskog sportskog igrališta uz osnovnu školu Josipdol - 400.000,00 kn

5. Općina Rakovica - ulaganje u građenej nerazvrstanih cesta - 400.000,00 kn 

 

Projekti po programu PORLZ: 

1. Karlovačka županija - fizikalna terapija u domu zdravlja Slunj - faza 2 - 500.000,00 kn

2. Općina Plaški - pojačano održavanje više dionica nerazvrstanih asfaltiranih prometnica na području općine Plaški - 200.000,00 kn

3. Općina Lasinja - modernizacija prometne infrastrukture za održivi razvoj općine Lasinja - 200.000,00 kn 

4. Općina Draganić - povećanje energetske učinkovitosti općinske zgrade javne i poslovne namjene - 150.000,00 kn 

5. Općina Saborsko - rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vukelić Poljana u Ličkoj Jesenici - 250.000,00 kn 

6. Općina Krnjak - sanacija i presvlačenje asfaltnim slojem postojećih nerazvrstanih cesta na području općine Krnjak - 150.000,00 kn

7. Općina Cetingrad - rekonstrukcija sekundarne mreže vodoopskrbnog sustava Cetingrad - 300.000,00 kn 

8. Općina Netretić - obnova društvenog doma Mračin - 170.000,00 kn 

9. Općina Žakanje - pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Žakanje - 250.000,00 kn

10. Općina Josipdol - obnova zgrade i uređenje tržnice u Oštarijama - 320.000,00 kn 

11. Općina Kamanje - rekonstrukcija nerazvrstane prometnice uz turističku destinaciju arheo parka Vrlovka, špilja Vrlovka  - 270.000,00 kn

12. Grad Slunj - modernizacija ulice I. Poljski put - 350.000,00 kn

13. Općina Barilović - rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Barilović - 350.000,00 kn 

14. Općina Generalski Stol - modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Generalski Stol - 200.000,00 kn 

15. Općina Bosiljevo - uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Bosiljevo - 170.000,00 kn 

16. Općina Ribnik - modernizacija nerazvrstanih cesta - 100.000,00 kn 

17. Općina Vojnić - sanacija postojeće nerazvrstane ceste Lisići - 170.000,00 kn 

 dsc 4754

Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije održala je danas (utorak, 21. svibnja) uvodnu konferenciju na projektu "Socijalizacija hrvatskih branitelja i njihov povratak u društvo", kojeg provodi Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije s partnerom Udrugom HVIDR-a Generalski Stol.  Konferencija je održana u prostoru restorana Kristal u Karlovcu. U ime Karlovačke županije skupu su nazočili pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko i predsjednik Odbora za branitelje Skupštine Karlovačke županije Tomislav Magdić.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT