Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

U četvrtak, 19. rujna, u Uredu župana Karlovačke županije će se održati Skupština društva Centar za gospodarenjem otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o..
Na sjednici Skupštine će biti donesena Odluka o izmjeni Društvenog ugovora kojom će  Ličko - senjska županija postati novi član Društva.
Skupštini će, uz članove Skupštine Društva, nazočiti župan Karlovačke županije Damir Jelić, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Roman Rosavec te župan Ličko-senjske županije Darko Milinović.
Početak sjednice je u 11 sati.

Karlovačka županija započinje s održavanjem zborova građana po gradovima i općinama. Tako će prvi takav zbor građana biti održan u četvrtak, 19. rujna, u Lasinji. Cilj zborova građana je upoznati građane s radom i projektima Karlovačke županije te u komunikaciji s građanima saslušati njihove zahtjeve, prijedloge, primjedbe, kritike…
Tako će vodstvo Karlovačke županije, predvođeno županom Damirom Jelićem, u četvrtak u Lasinji, u neposrednoj komunikaciji s građanima, predstaviti svoje projekte, posebno one koji se odnose na područje Općine Lasinja.  
Zbor građana održat će se u prostoru vatrogasnog doma DVD-a Lasinja, s početkom u 18 sati.

dsc 0064 005

Župan Karlovačke županije Damir Jelić posjetio je u utorak, 17. rujna, višečlanu obitelj Medved u Krnjaku, Krnjak 71 b. Povod ovom posjetu je početak nove školske godine za koju je Karlovačka županija, školarcima u obitelji Medved, pripremila paket bilježnica i školskog pribora, što je župan prilikom posjeta uručio obitelji. Slavko i Željka Medved imaju 11-ero djece od kojih je njih sedmero školaraca te su se obratili za pomoć Županiji kako bi za svoju djecu mogli nabaviti školski pribor. Župan Jelić odmah je reagirao te je tako Karlovačka županija pribavila potreban školski pribor u vrijednosti od 2500 kuna. Ova je donacija od velike pomoći obitelji Medved, koja je izrazila veliku zahvalnost županu i Županiji na razumijevanju i brzoj reakciji.

dsc 0037 007

Župan Karlovačke županije Damir Jelić svečano je, u utorak, 17. rujna, otvorio 13. izložbu inovacija Karlovac (iKA). Ova tradicionalna manifestacija održava se od 17. do 20. rujna, u prostoru Tehničke škole u Karlovcu, Lj. Jonkea 2a. Organizatori Izložbe su Udruga inovatora Karlovačke županije i Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac, a suorganizatori Udruga inovatora Hrvatske te Zajednica tehničke kulture Karlovca i Karlovačke županije. Supokrovitelji su Karlovačka županija, Grad Karlovac i Tehnička škola Karlovac. Na izložbi sudjeluje preko stotinjak autora s 60 inovacija, iz Hrvatske te iz susjednih republika Slovenije i Bosne i Hercegovine. Uz  župana Jelića na otvorenju su se obratili predsjednik Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Karlovac Zlatko Kuzman, glavni tajnik Hrvastske udruge inovatora Matija Žugec i gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. 

Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava karlovačka, uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova RH, organizirala je edukativnu predstavu pod nazivom "Znakovi za najmanje", namijenjenu djeci predškolskog uzrasta i učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola. Kazališna predstava održana je u utorak, 17. rujna, u velikoj dvorani Doma Oružanih snaga RH "Zrinski" u sklopu provođenja akcije "Poštujte naše znakove" koja je usmjerena na edukaciju djece o ponašanju i sigurnosti u prometu, radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Predstavi su nazočili predsjednik Savjeta za sigurnost u prometu na cestama Karlovačke županije, Dubravko Galić i njegov zamjenik, Vedran Žunić te pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca, Draženka Sila-Ljubenko. U ime Karlovačke županije, predstavi je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. 

 

1 20190917 0858370 copy

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT