Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave tekućih naftnih goriva za potrebe službenih vozila Karlovačke županije (EBN 22-22/2019), a za istu, sukladno Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Anita Tomić

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Izvođenje radova na energetskoj obnovi po grupama:

Grupa 1: Energetska obnova zgrade Osnovne škole Eugena Kvaternika Rakovica

Grupa 2: Energetska obnova zgrade Osnovne škole Plaški

Grupa 3: Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Duga Resa


Evidencijski broj nabave: 16-58/2019

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2019/S 0F2-001421

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Izgradnja NATURA 2000 interpretacijskih centara na otvorenom, javna i ambijentalna rasvjeta - Sanacija šetnice iznad turbine na Korani u Karlovcu


Evidencijski broj nabave: 18-59/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2019/S 0F2-0014423

 

Napomena:

Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak Nabava uredskog materijala, tonere i tinte za potrebe Karlovačke županije za 2019. godinu, a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Anita Tomić

 

poziv za dostavu ponuda

troškovnik toneri i tinte

troškovnik za uredski materijal

izmjena poziva

troškovnik toneri i tinte - izmjena 

2 izmjena poziva

troškovnik za uredski materijal 2019-izmjena

 

 

 

 

 

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB 65050537368, pokrenuo je postupak nabave Nabava usluge najma prostora i cateringa za radionice, javne tribine i konferencije za medije u sklopu Projekta "Susret s rijekom" po grupama (EBN:08/2019), a za istu, sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT