Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija, A.Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac, OIB 65050537368, pokrenuo je postupak nabave za Nabava usluga izrade baze podataka, web stranica, promo materijala te administriranja društvenim mrežama u sklopu Projekta "Susret s rijekom" (EBN:02-2019)“, a za istu, sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285, 047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila , Anita Tomić

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

OBJAŠNJENJE

OBJAŠNJENJE

OBJAŠNJENJE

 

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za Nabava usluge za edukaciju liječnika u sklopu Projekta „KaŽu zdravlje“ (EBN 43-42/2018), a za istu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo vas za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Anita Tomić

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave poštanskih usluga za potrebe Karlovačke županije (EBN 58-4/2018) a za isti sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285, 047/666-258

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Anita Tomić

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem email-a.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Opskrba prirodnim plinom za potrebe Karlovačke županije i srednjih škola (Ekonomsko-turistička škola, Šumarska i drvodjeljska škola, Gimnazija Karlovac, Prirodoslovna i Tehnička škola Karlovac).

 

Evidencijski broj nabave: 47-28/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2018/S 0F2-0029079

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Nabava dijagnostičko-terapijskih uređaja i nabava opreme za opremanje ambulanta Domova zdravlja na području Karlovačke županije po grupama:

 

Grupa 1: Digitalni RTG uređaj

Grupa 2: Ginekološki ultrazvuk 2 3D/4D s vaginalnom i konveksnom 

              sondom 3D/4D

Grupa 3: Ultrazvučni aparat 1 s konveksnom sondom i linearna sonda za UZV 1

Grupa 4: Ultrazvučni aparat 2 s konveksnom sondom i linearna sonda za UZV 2

Grupa 5: Pedijatrijski ultrazvučni aparat s mikrokonveksom sondom i linearna sonda za pedijatrijski UZV

Grupa 6: Digitalni ortopan IV

Grupa 7: Aparat KMAT

Grupa 8: Spirometar stolni i spirometar portabl

Grupa 9: Multifunkcionalni aparat za fizikalnu teraoiju (elektroteraoija, tens, UZV i laser)

Grupa 10: CTG aparat, fetalni doppler-protabl, amnioskop

Grupa 11: EKG prenosiv visoke rezolucije, EKG s kolicima i držačem za kablove i holter EKG

Grupa 12: UZV aparat za gustoću kostiju

Grupa 13: Stetoskop elektronski

Grupa 14: Pulsnioksimetar i Pulsni oksimetar za djecu

Grupa 15: Kolposkop (video)

Grupa 16: Tipska oprema za Domove zdravlja

Grupa 17: Oprema za fizikalnu terapiju

Grupa 18: Instrumentarij za ambulante opće medicine Domova zdravlja

Grupa 19: Nabava dentalne opreme za opremanje Domova zdravlja

Grupa 20: Nabava oprema za dijagnostiku i mjerenje

Evidencijski broj nabave: 07-39/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2018/S 0F2-0014728

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT