Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave tekućih naftnih goriva za potrebe službenih vozila Karlovačke županije (EBN 17-24/2018), a za istu, sukladno Zakona o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima iz ovog Poziva.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila, Matija Furač

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi (ponovljen) u sklopu projekta KaŽu zdravlje za predmet nabave po grupama kako slijedi:

 

Grupa 1: Dom zdravlja Ogulin (ambulanta Plaški)

Grupa 2: Dom zdravlja Dom zdravlja Ozalj

Grupa 3: Dom zdravlja Ozalj - ambulanta Žakanje

Grupa 4: Dom zdravlja Vojnić (ginekološka ambulanta)

Grupa 5: Dom zdravlja Vojnić (ugradnja lifta)

Evidencijski broj nabave: 11-55/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2018/S 0F2-0006726

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Izvođenje radova na energetskoj obnovi po grupama:
Grupa 1: OŠ V.Nazor Duga Resa
Grupa 2: OŠ I.B. Mažuranić - PŠ Kučinići
Grupa 3: OŠ Barilović - PŠ Belaj

 

Evidencijski broj nabave: 03-43/2018

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2018/S 0F2-0003440

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi u sklopu projekta KaŽu zdravlje za predmet nabave po grupama kako slijedi:

 

 

Grupa 1: Dom zdravlja Ogulin (ambulanta Plaški)

Grupa 2: Dom zdravlja  Ozalj

Grupa 3: Dom zdravlja Ozalj - ambulanta Žakanje

Grupa 4: Dom zdravlja Vojnić (ginekološka ambulanta)

Grupa 5: Dom zdravlja Vojnić (ugradnja lifta)

Evidencijski broj nabave: 26/2017

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2017/S 0F2-0028141

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

 

 

Naručitelj Karlovačka županija pokrenuo je postupak nabave za uredski materijal, tonere i tinte za potrebe Karlovačke županije za 2018. godinu, a za isti sukladno Zakonu o javnoj nabavi Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:

Broj telefona: 047/666-285

Broj telefaksa: 047/666-169

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ime i prezime: Sanja Sila; Matija Furač

 

Za dodatna pojašnjenja obratite nam se putem e-maila.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK - GRUPA A

TROŠKOVNIK - GRUPA B

OBJAŠNJENJE I IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT