Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Nabava uredskog materijala, tonera i tinti za potrebe Karlovačke županije

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave za Nabavu uredskog materijala, tonera i tinti za potrebe Karlovačke županije

 

(Ev.br. 01/2013), broj objave: 2013/S 002-0006166.

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave za Izrada ograde u poduzetničkoj zoni Logorište - poslovni park Korana.

(Ev.br. KAZUP-MV-07/2012), broj objave: 2012/S 002-0083069.


Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi u predmetu nabave za Tekuća naftna goriva.

(Ev.br. KAZUP-MV-06/2012), broj objave: 2012/S 002-0077778.Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 godine u predmetu nabave za Usluge mobilne telefonije.

(Ev.br. KAZUP-MV-05/2012), broj objave: 2012/S 002-0064230.


Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave za lož ulje (ekstra lako) za potrebe osnovnih i srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač

(Ev.br. KAZUP-VV-02/2012), broj objave: 2012/S 0058-0028193.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT