Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Karlovačka županija prigodnim će programom, Danom otvorenih vrata, obilježiti 100 godina od gradnje zgrade Karlovačke županije tzv. Frolichove palače, na adresi Ambroza Vraniczanya 2 u Karlovcu. Program će se održati u utorak, 17. prosinca, s početkom u 12 sati, kada će građani imati priliku razgledati za tu prigodu postavljenu izložbu te, uz stručno vodstvo, obići zgradu i urede Karlovačke županije. Zainteresirani građani se za dolazak u zgradu Županije moraju prethodno najaviti na tel. 666-103 kako bi se mogao organizirati njihov obilazak..

1 dsc 0004 copy

 

Zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar potpisala je u srijedu, 11. prosinca, u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju za projekt sanacije elektrotehničkih instalacija i zamjene ostatka stolarije na Područnoj školi "Lucija Capan" u Tounju. U nazočnosti pomoćnice ministra Katice Mišković potpisan je ugovor u vrijednosti od 200.000,00 kuna, a projekt je odobren prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini.

 

 

dsc 0037 010

Karlovačka županija nabavila je dva nova kombi vozila za potrebe osnovnih škola. Tako su nabavljena vozila za Osnovnu školu „Antun Klasinc“ iz Lasinje te Prvu osnovnu školu Ogulin.
Za potrebe OŠ „Antun Klasinc“ Lasinja nabavljen je kombi marke Opel, vrijednosti 182.900 kuna, dobavljača Autowill Zagreb, a za Prvu osnovnu školu Ogulin kombi marke Renault, vrijednosti 189.900 kn, dobavljača Autokuća ZAK d.o.o. Karlovac.
Prigodna primopredaja vozila održana je u srijedu, 11. prosinca, pred zgradom Karlovačke županije. Ključeve novih vozila ravnateljima ovih dviju škola uručila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, koja je pritom naglasila da su ova dva kombi vozila nastavak niza nabavki kombija za potrebe škola od strane Karlovačke županije. Pritom je naglasila da su tijekom 2018. godine nabavljena vozila za OŠ Žakanje, OŠ Barilović te OŠ "Ivanu Brlić Mažuranić" iz Ogulina, a ove godine još za OŠ "Vladimir Nazor" iz Duge Rese. Također se planira nastavak ove dobre prakse te se, prema listi prioriteta, namjeravaju kupiti vozila za OŠ "Slava Raškaj" Ozalj i OŠ "Ivan Goran Kovačić" iz Duge Rese.

Na ovoj vrijednoj nabavci zahvalili su se ravnatelji škola, Zvonko Ranogajec  iz  Prve osnovne škole Ogulin te Mario Crnolatec iz OŠ Antun Klasinc Lasinja. Svoju zahvalu Karlovačkoj županiji pritom je izrazio i načelnik Općine Lasinja Željko Prigorac.

1 20191210 183721 001

 

U nazočnosti zamjenice župana Vesne Hajsan - Dolinar u utorak, 10. prosinca, u Gradskoj knjižnici "Ivan Goran Kovačić" održano je zatvaranje izložbe pod nazivom: "Žene šute i skrivaju svoje lice". U organizaciji Ženske grupe Karlovac „Korak“ i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, a povodom obilježavanja Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Izložba bila otvorena od 25. studenog do 10. prosinca na pet lokacija: Gradsko kazalište „Zorin dom“, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić", Dom zdravlja Karlovac, Županijski sud u Karlovcu i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac. Prilikom zatvaranja izložbe bila je prezentacija rezultata socijalnog eksperimenta kojeg je provodila Ženska grupa Karlovac “Korak” na sljedeći način: tri djevojke su bile našminkane kao da su žrtve nasilja i hodale su ulicom. One same su promatrale reakcije ljudi, a i uz njih su neprimjetno išli “opažači” koji su također pratili reakcije ljudi. Rezultati eksperimenta pokazali su društvenu neosjetljivost na "žrtve" nasilja. Nažalost, ljudi nisu reagirali, nitko nije prišao "žrtvi" i ponudio pomoć.

1 20191210 1224010 001

U nazočnosti zamjenice župana Vesne Hajsan - Dolinar, u svečanoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin u utorak je, 10. prosinca, održan okrugli stol pod nazivom: "Ovisnost i mentalno zdravlje". Organizator ovog skupa bio je Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Na okruglom stolu prezentirane su teme vezane za zaštitu mentalnog zdravlja s naglaskom na demistificiranju ovisnosti kao i njezine povezanosti s ostalim psihičkim poremećajima. Liječnici i drugi zdravstveni djelatnici u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti na svakodnevnoj bazi susreću se s problemom ovisnosti i psihičkih poremećaja (depresija, anksioznost, panični napadi, opsesivno - kompulzivni poremećaj, itd.) jer su najčešće prvi koji dolaze u kontakt s bolesnicima kojima je potrebna profesionalna psihološka/psihijatrijska pomoć te je iz tog razloga potrebno širiti svijest o problemu i prirodi ovisnosti. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je za potrebe žitelja Grada Ogulina i susjednih jedinica lokalne samouprave osigurao psihologa, za potrebe prevencije ovisnosti i psihičkih poremećaja te zaštitu mentalnoga zdravlja, za mlade i učenike u osnovnim školama. 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT