Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

SUKOB INTERESA

 

UPUTA ZA PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

UPUTA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

__________________________________________________________

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2019. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 49b/18), župan Karlovačke županije, donio je

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019.godinu

 

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) i Proračunom Karlovačke županije za 2018. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 39b/17), župan Karlovačke županije, donio je

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu-1.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 2.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 3.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 4.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godine - 5.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 6.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu-7.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 8.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu-9.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 10.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 11.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018.godinu - 12.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. godinu - 13. izmjene

 

 

 U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ("NN" 120/16)  i Proračunom Karlovačke županije za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ br. 47b/16), župan Karlovačke županije, donio je

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. godinu

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. godinu - 1.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. godinu - 2.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. godinu - 3.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017.godinu - 4.izmjene

PLAN NABAVE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017.godinu-5.izmjene

 

 

 

Temeljem točke 2. i 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11), objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja: 

 

 _________________________________________________________

REGISTAR UGOVORA 2018

REGISTAR UGOVORA 2017/2

REGISTAR UGOVORA 2017

REGISTAR UGOVORA 2016/2

REGISTAR UGOVORA 2016

REGISTAR UGOVORA 2015/2

REGISTAR UGOVORA 2015

REGISTAR UGOVORA 2014/2

REGISTAR UGOVORA 2014

 __________________________________________________________

 

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine - Akcijski plan za 2015. i 2016.-aktivnost 16

PREGLED UGOVORA BAGATELNE NABAVE (2015.godina)

PREGLED OSTALIH UGOVORA U 2015. GODINI

 

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI (30.06.2016.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2016.GODINI (31.03.2016.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015.GODINI (31.12.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015.GODINI (30.09.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015.GODINI (30.06.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI (31.03.2015.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI (31.12.2014.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014.GODINI (30.09.2014.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014.GODINI (30.06.2014.)

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

PREGLED UGOVORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI

 

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT