Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrnetić-Novaki obilježit će u petak, 22. studenog, 110. godina rada i djelovanja. Tim će povodom biti održana Svečana sjednica Skupštine društva, koja je na programu u 18 sati, u prostoru vatrogasnog doma DVD-a Hrnetić-Novaki, na adresi Novaki 54, Karlovac. U ime Karlovačke županije svečanosti će nazočiti pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko i načelnik Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije Josip Ribar.

 

img f7f32f5528b5b61a119ffedaf93ec3ad v

Karlovačka županija ulaže značajna financijska sredstva u školstvo i obrazovanje djece kroz aktualni projekt "407 za 047 Karlovačke županije". Završeni su projekti velikih energetskih obnova u OŠ V. Nazor Duga Resa, PŠ Belaj pri OŠ Barilović i PŠ Kučinići pri OŠ I.B. Mažuranić Ogulin. Završeno je i veliko ulaganje u unapređenje strukovnog obrazovanja, odnosno uređeni su moderni strukovni kabineti u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu. U skladu s daljnjom racionalizacijom troškova za energente završen je i Renew Heat – projekt uređenja moderne kotlovnice pri SŠ Duga Resa, za koji je Županija primila i međunarodno priznanje za uspješnost. U navedene projekte uloženo je oko 12 mil. kn.

Nakon ovih uspješno završenih projekata nastavlja se i dalje s velikim radovima na energetskoj obnovi u OŠ E. Kvaternika Rakovica i OŠ Plaški te u karlovačkim srednjim školama, Prirodoslovnoj i Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi, u kojoj se upravo radi i na unutarnjem uređenju novog prostora na Strugi. Spomenuti radovi svakako će unaprijediti uvjete za obrazovanje mladih te doprinijeti povećanju upisa učenika u deficitarna zanimanja. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 25 mil. kn, a ostvareno je i sufinanciranje iz europskih sredstava kroz natječaje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

Osim kvalitetnih školskih objekata, nužno je unaprijediti standard i za provođenje izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti pa se provode značajni radovi na izgradnji sportskih dvorana. Trenutno je u tijeku izgradnja sportske dvorane u PŠ Kamanje, za koju je Karlovačka županija u proračunu osigurala oko 6 mil.kn te su radovi, nakon rušenja starog derutnog objekta, u punom zamahu.

Također su u tijeku radovi vezani za Nikola Tesla Experience Center - budući centar za promociju Nikole Tesle kao značajnog svjetskog znanstvenika, koji će doprinijeti unapređenju obrazovnog, gospodarskog, kulturnog i turističkog aspekta Karlovačke županije. Ovaj centar svakako će unaprijediti i uvjete obrazovanja za karlovačke gimnazijalce, ali i učenike svih ostalih škola. Spomenuti radovi iznose oko 15 mil. kn te su osigurani u proračunu Karlovačke županije kroz projekte "407 za 047".

Ponosni smo na Tehničku školu Karlovac, koja je jedina od svih škola u Hrvatskoj imenovana Centrom kompetentnosti u dva sektora: strojarstvo te elektrotehnika i računalstvo. U sklopu Centra kompetentnosti u području turizma i ugostiteljstva razvijat će se i naša Trgovačko-ugostiteljska škola kroz partnerstvo s Ugostiteljskom školom Opatija. Uskoro se očekuje potpisivanje ugovora, a time i početak radova na obnovi karlovačke Oružane, u kojoj će djelovati sva tri spomenuta Centra kompetentnosti. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na preko 100 mil kuna, a financirat će se bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva turizma.   

Prihvaćeno je i apliciranje za buduću kotlovnicu pri ogulinskim školama OŠ I.B. Mažuranić te Obrtničkoj i tehničkoj školi Ogulin, a koje će također biti značajno buduće ulaganje u školstvo ogulinskog područja.   
Spomenuti su samo značajniji i veći projekti, dobar dio njih je u visokoj fazi pripreme za buduće natječaje te zaključno treba naglasiti da su sveukupna kapitalna ulaganja u školstvo u posljednjih nekoliko godina iznosila čak 249,52 mil. kn.

Postoji i čitav niz ostalih ulaganja i aktivnosti u školstvu, koje doprinose kvaliteti obrazovanja u našim školama te brizi za mlade. Svakako treba spomenuti projekt rada s darovitim učenicima Ka Raddar, koji je već nakon godinu dana provedbe dobio EU certifikat European Talent Point. Posebna skrbi vodi se o djeci s posebnim potrebama i djeci u opasnosti od siromaštva kroz projekte Pomoćnici u nastavi, Školska prehrana i Školsko voće. Od ove školske godine dodatno se financijski potiče upis učenika u deficitarna strukovna zaniamanja.

U provedbi svih ovih aktivnosti i projekata Karlovačka županija polazi od činjenice da kvalitetno obrazovanje bitno utječe na život svakog pojedinca, na odnose u društvu i na razvoj gospodarstva. Pružanjem trajne podrške našim školama želimo stvoriti školsko okruženje koje je poticajno za razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima te koje je uključivo i prilagođeno potrebama svih učenika, uključujući učenike s posebnim potrebama, darovite učenike i učenike u nepovoljnom položaju po bilo kojoj osnovi. Svjesni smo da je osiguravanje uvjeta za kvalitetno školovanje mladih glavni uvjet za njihov ostanak na području naše Županije.

 20190206 151555 copy
E-dozvola, alat Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koji je uveden u svim nadležnim uredima diljem cijele Hrvatske još početkom 2015., u ovoj godini je doživio određene promjene u odnosu na prethodna razdoblja, sukladno izmjenama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju.
„2015. godine je bila vrlo intenzivna u smislu prihvaćanja digitalizacije i informatizacije od strane projektanata, ali i nadležnih upravnih odjela koji provode postupke ishođenja akata za gradnju. S vremenom se uistinu savladalo bez nekih većih problema sve nedoumice i izazove unutar sustava e-dozvola, da bi krajem prve polovice 2019. godine došlo do novih izmjena u e-dozvoli.  Do tad su projektanti, u ime investitora, sami ishodili posebne uvjete te potvrde na izrađeni glavni projekt, a po novom je to zadatak upravnih odjela koji se bave problematikom graditeljstva. Na taj način se ipak smanjio obim posla za projektante i povećao za nadležne odjele, ali i pružilo određeno ubrzanje postupka kroz postupak unutar izdavanja akata koji se naziva e-konferencija. Nakon početnih nedoumica kako od strane projektanata, tako i od strane nadležnih referenata ipak se brzo došlo do faze da zaista dobivamo izvrsno razrađenu projektnu dokumentaciju kojoj se ne mogu pronaći bitnije zamjerke. Ono što je novina jest da javnopravna tijela koja sudjeluju u postupcima e-konferencije imaju zakonom propisan rok za postupanje. Ako se ne očituju, smatra se da nemaju posebnih uvjeta, kao ni uvjeta priključenja. To može biti veliki problem u kasnijoj fazi izdavanja akata, tako da apeliramo na projektante da sami kontaktiraju javnopravna tijela u slučaju da ne postupe u  zakonom propisanom roku“ - kaže resorna pročelnica Marina Jarnjević te nadodaje : „Ono na što posebno valja obratiti pažnju tijekom razrade projektne dokumentacije jesu okolišni postupci čije provođenje može biti i višemjesečno, zbog provođenja kompleksnih postupaka i izrade određenih vrsta elaborata. Ukoliko se to ne odradi kako treba, dovodi do toga da se izdavanje akata za gradnju ne može završiti ukoliko nisu završeni odnosno provedeni spomenuti postupci, sto često rezultira gubljenjem prijeko potrebnog vremena i brzine realizacije projekata.Ono što nastojimo jest uporno poticati naše investitore i projektante da nam se u trenutku razrade ideje investitori i njihovi projektanti jave čim prije, kako bismo zajedničkim snagama definirali sve elemente koji su nam potrebni za završetak izdavanja akata za gradnju.„ - zaključuje pročelnica Marina Jarnjević.

 

img 20191121 wa0002

Karlovačka županija i njene najatraktivnije turističke ponude tema je turističke prezentacije koju je u četvrtak, 21. studenog, održala Turistička zajednica Karlovačke županije u suradnji s Predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani, u prostoru City park centra u Ljubljani.

City park centar najveći je  regionalni centar, u koji dolaze brojni posjetitelji, ne samo iz Slovenije, već i okolnih država, pa je ponudu imao prilike vidjeti veliki broj posjetitelja.

Na poziv za sudjelovanjem javili su se:

-CROATIA OPEN LAND

-TERRA CROATIKA

-KAMAT ADVENTURE

-AQUATIKA

-IVANINA KUĆA BAJKE

-ŽITNA LAĐA

-RESTORAN ŽGANJER

-TURISTIČKE ZAJEDNICE: Karlovac, Rakovica, Slunj, Ogulin    

Izlagači su za ovu priliku pripremlii konkretnu izletničku ponudu, a na ekranu su se tijekom dana prikazivali promotivni film Karlovačke županije kao i promotivni filmovi izlagača.

Za animiranje posjetitelja bile su priređene degustaciije, nagradne igre, foto-kutak i glazba na gitari u izvedbi Gorana Iliića.

Struktura turističke ponude na kojoj županija kontinuirano radi odgovara profilu Slovenskih gostiju, obzirom da se oni najčešće kod izbora kraćih putovanja odlučuju na  neku od bližih destinacija, pa je Ljubljana bila logičan izbor.

Prezentacija je omogućena uz financuju podršku Karlovačke županije i Hrvatske turističke zajednice.

 

zelimir vujnovic web srna      

foto: Želimir Vujinović
Karlovačka županija raspisala je Javni poziv za poticanje lovstva u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva za 2019. godinu je 800.000,00 kuna. Najviši iznos potpore je 50.000,00 kuna po korisniku.

Prihvatljivi korisnici su: Lovoovlaštenici lovišta na području Karlovačke županije, odnosno pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo lova u lovištu na području Karlovačke županije na temelju Zakona o lovstvu, a na području Karlovačke županije imaju jedno ili više lovišta.
Javni poziv otvoren je od 13.11. – 13.12.2019. godine i objavljen je na službenim mrežnim (web) stranicama Karlovačke županije: www.kazup.hr

Zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće mjere (aktivnosti):

MJERA 1. GOSPODARENJE S DIVLJAČI, ZAŠTITA DIVLJAČI I LOVIŠTA
Prihvatljive aktivnosti: Unos sitne pernate divljači, Unos dlakave divljači, Osiguranje lovišta od šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama, štete na lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima, i šteta na divljači, Sprečavanje šteta od divljači, Nabavka opreme za potrebe uzgoja i zaštite divljači u lovištima, Nabavka sredstva i opreme za dezinfekciju u cilju sprečavanja ASK.

MJERA 2. IZRADA DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA
Ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih, adaptaciju i legalizaciju postojećih lovačkih domova, pomoćnih objekata i objekata za obradu i čuvanje mesa divljači i Izrada lovno-turističkih promidžbenih materijala u svrhu promidžbe i informiranja

MJERA 3. POVEĆANJE KVALITETE INFRASTRULTURE U LOVIŠTIMA
Adaptacija, izgradnja i opremanje objekta za obradu i čuvanje mesa divljači, Izgradnja, uređenje i opremanje (opremanje-namještaj, bijela tehnika, sanitarije, informatička oprema, komplet za ocjenjivanje trofeja divljači) lovačkih domova s popratnim sadržajima i Uređenje i opremanje lovačkih streljana

MJERA 4. GOSPODARSKE MANIFESTACIJE
Organizacija edukacija, natjecanja i lovačkih svečanosti i Prezentacija na sajmovima i izložbama.

Prijavitelj se može temeljem Javnog poziva prijaviti za najviše 3 aktivnosti, a ukoliko se korisnik prijavi na aktivnost 1.6. ista se ne ubraja u najviši broj prijavljenih aktivnosti po korisniku.

 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT