Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Povodom blagdana Ramazanskog bajrama župan Karlovačke županije Damir Jelić uputio je čestitku vjernicima islamske vjeroispovjesti u Karlovačkoj županiji. Župan je svoju čestitku također uputio Predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj dr.sc. Aziz ef. Hasanoviću te glavnom imamu Medžilisa Islamske zajednice u Karlovcu Admiru ef. Muhiću. U tekstu čestitke stoji:

 

Poštovani,

Prigodom blagdana Ramazanskog bajrama, upućujem najsrdačnije čestitke Vama i svim vjernicima islamske vjere u Karlovačkoj županiji i Republici Hrvatskoj. Molitve, žrtve i odricanja tijekom mjeseca Ramazana upućene Svevišnjem neka budu uslišane i nagrađene. Neka nam Bog svima bude na pomoći u izgradnji razumijevanja, međusobnog poštovanja i mira među ljudima.

Podijelite iskrenu radost svima oko sebe.

Uz osobito poštovanje,

ŽUPAN

Damir Jelić

 

dsc 0036 copy copy copy copy copy

U organizaciji Karlovačke županije, Grada Karlovca, Javne ustanove Natura Viva, EDIC Karlovac i tvrtke Zelenilo u petak je, 22. svibnja, prigodno obilježen Međunarodni dan parkova, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a u okviru projekta "Živjeti s parkom" 2020. godine. Tom su prigodom posađena četiri nova stabla, stablo crvenog javora, stablo javora i dva stabla divljeg kestena, koji su donacije Grada Karlovca, Karlovačke županije, EDIC-a Karlovac i Zelenila. Stabla su posadili zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, direktor tvrtke Zelenilo Tomislav Vukelić te voditeljica EDIC-a Karlovac Ivana Šulentić.

Vrbanićev perivoj je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture s ciljem očuvanja njegove krajobrazne i kulturne vrijednosti te je sastavnica povijesne urbane cjeline grada Karlovca. Njime upravlja županijska Javna ustanova Natura Viva koja, u suradnji s Gradom Karlovcem kao vlasnikom perivoja i tvrtkom Zelenilo, redovito provodi brojne aktivnosti održavanja, unapređenja, interpretacije, edukacije i promocije ovog područja. Jedna od takvih akcija je i tradicionalna akcija "Živjeti s parkom" koja se provodi od 2008. godine, a koja je ove godine provedena u skromnijem obimu, zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom. 

 

20200521 092743U utorak, 21. svibnja, u Uredu župana održan je sastanak na temu lovstva u Karlovačkoj županiji. Sastanak je predvodila zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin s pročelnikom Ured župana Kristijanom Čujkom i pročelnicom Upravnog odjela za gospodarstvo Renatom Marinković sa suradnicom. Nazočili su predsjednik i tajnik Lovačkog saveza Karlovačke županije, Vinko Pavlić i Robert Gorišek, lovna inspektorica Antonija Bišćan, član Izvršnog odbora Lovačkog saveza Karlovačke županije Ivan Uđbinac i predstavnik Uprave šuma Podružnice Karlovac Albert Ofner.

 

Raspravljalo se o aktualnim pitanjima vezanim za štetne posljedice uzrokovane pandemijom koronavirusom te o prijedlogu mjera za razvoj i unapređenje lovstva na području Karlovačke županije za 2020. godinu.


Dogovorena je daljnja aktivna suradnja u cilju provođenja Zakonskih regulativa i provedbu daljnjih aktivnosti za sanaciju šteta nastalih zbog koronavirusa.

 

img 20200521 075207 copy copy

U Uredu župana je, u utorak 21. svibnja, održan sastanak na temu daljnjih aktivnosti po pitanju izrade Intervencijskog plana. Sastanak je predvodila zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin, uz zamjenika ravnatelja JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Krunoslava Kralja sa suradnicom Evom Mariom Sobotik Pavan. Putem Skype-a, sastanku su nazočili članovi Jedinice za Intervencijski plan. Nakon dovršene Analize područja, koja je potom poslana u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na pregled, dobivene su upute i preporuke za daljnji rad na dokumentu. Sljedeći korak uključuje prioritizaciju i selekciju projekata s naglaskom na one koji su razvojnog i gospodarskog karaktera. Izradom ovog dokumenta omogućit će se bespovratna sredstva od Europske unije, a kojim će se revitalizirati najugroženiji kraj Karlovačke županije.

 

Podsjećamo, Intervencijski plan uključuje grad Slunj i 6 susjednih općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić. Cilj je Intervencijskog plana prepoznati potrebe ovoga područja kako bi se kroz projekte doprinijelo njihovom rješavanju. Također, stvaranjem demografskih i gospodarskih pomaka, stvorit će se stabilniji temelj za daljnji razvoj.

 

 

 

dsc 0029 copy copy copy copy

Ravnateljica Doma zdravlja Ozalj Nada Diković i direktorica tvrtke Kolos d.o.o. iz Duge Rese Vlatka Lorković Ivšić, u ime tvrtke izvođača radova, potpisale su u petak, 22. svibnja, u Uredu župana Karlovačke županije, Okvirni sporazum o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Doma zdravlja Ozalj. Vrijednost ove investicije iznosi 4.487.712,31 kn s PDV-om, što će biti financirano decentraliziranim sredstvima Karlovačke županije. Kroz prvu fazu radova, koja započinje početkom lipnja ove godine, biti će financirano izvođenje radova u vrijednosti 1,6 milijuna kuna, koliko je Karlovačka županija osigurala u proračunu za 2020. godinu. Radovi bi u potpunosti trebali završiti u 2022. godini. Cilj je da se Domu zdravlja Ozalj omoguće bolji uvjeti rada za liječnike i poboljša pristupačnost za pacijente i ostale korisnike prostora, a time i mještanima Ozlja i okolice osigura bolja i kvalitetnija zdravstvena skrb.

Svečano potpisivanje Okvirnog sporazuma održano je uz nazočnost zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar i pročelnice za zdravstvo i hrvatske branitelje Karlovačke županije Maje Vučinić Knežević. Tom je prigodom zamjenica župana, u ime Karlovačke županije, potpisala Odluku o sufinaciranju ovog projekta od strane Karlovačke županije.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT