Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Prezentacija projekata sa područja Karlovačke županije te mogućnosti ulaganja Turske razvojne agencije TIKA bila je središnja tema sastanka predstavnika Karlovačke županije i TIKA-e. Inače, Turska razvojna agencija TIKA je na području Karlovačke županije već provela nekoliko projekata, od izgradnje dječjeg igrališta u Smičiklasovoj ulici u Karlovcu, uređenja i opremanja Pučkog otvorenog učilišta u Slunju, pa sve do uspostave šume Tursko-hrvatskog prijateljstva u Petrovoj gori. Predstavljeni su projekti iz područja obrazovanja i zdravstva, dok se poseban naglasak stavio na ulaganje u kulturnu baštinu i to Stari grad Cetin, koji je sastavni dio projekta Dodir civilizacija. Sastanku je prisustvovao koordinator TIKA-e Haşim Koç, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Renata Marinković, načelnica općine Cetingrad Marina Kalić te organizatori sastanka, predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županij Krunoslav Kralj, zamjenik ravnatelja sa svojim suradnicama.

 

 

Na temelju zaključka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u četvrtak 27. veljače 2020. godine u Uredu župana Karlovačke županije održana je sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije na kojoj se raspravljalo o mogućoj pojavi koronavirusa. Predstavnici svih zdravstvenih institucija i ustanova s područja Karlovačke županije predstavili su poduzete mjere prevencije i zaštite. Sukladno zaključku Stožera CZ RH, u Karlovačkoj županiji određena su tri objekta za potrebe moguće karantene, čija se lokacija, prema naputku državnog Stožera, za sada neće javno objavljivati. Ista će odluka Stožera CZ Karlovačke županije biti dostavljena Ravnateljstvu za civilnu zaštitu.

U Karlovačkoj županiji trenutno nema potvrđenih slučajeva oboljelih od koronavirusa. Mole se građani koji imaju upit i žele dobiti informacije ili savjet vezan uz virus, da ne dolaze osobno kod izabranog liječnika ili u zdravstvene ustanove, već da nazovu svog liječnika ili po potrebi epidemiologa u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Još jednom napominjemo kako je važno slušati preporuke Zavoda za javno zdravstvo koji svakodnevno objavljuje informacije, a nalaze se na linku: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/ te da se informiraju o širenju zaraze iz isključivo pouzdanih izvora.

Stožer CZ Karlovačke županije u kontinuiranom je kontaktu, a javnost će o svemu biti pravovremeno obaviještena.

 

img 20200113 123044 

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) i posebnim zakonima poslovi državne uprave povjereni su županijama, te stoga i Karlovačkoj županiji.

Slijedom navedenog, povjereni poslovi državne uprave (osim poslova upravne inspekcije, sportske inspekcije, nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) obavljaju se od 01. siječnja 2020. godine u Karlovačkoj županiji, te je od navedenog dana prestao s radom Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

Povjeravanjem poslova državne uprave u županijama ističe se da se navedeni poslovi za građane nastavljaju obavljati u okviru Upravnih odjela Karlovačke županije, a što se tiče promjena lokacija obavljanja poslova ističe se sljedeće:

  • - poslovi stambenog zbrinjavanja sada djeluju u okviru Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo (Zrinski trg 8, Karlovac)

 

U ostalom dijelu poslovi državne uprave se još uvijek obavljaju na dosadašnjim lokacijama, a glede preseljenja javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Također, povjereni poslovi državne uprave obavljaju se na području Karlovačke županije u okviru Upravnih odjela i to u gradovima: Duga Resa, Ozalj, Slunj, Ogulin, te općini Vojnić na dosadašnjim lokacijama.

 

 

Na temelju Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d. (Glasnik Karlovačke županije 10/19), župan Karlovačke županije objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za kupnju

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.

 

 

Poziv možete preuzeti OVDJE.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT