Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Aktualna javna nabava

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

1 dsc 0005 copy

U ponedjeljak, 06. srpnja u Uredu župana je održan sastanak na temu izgradnje školske sportske dvorane u Ozlju. Sastanku su nazočili zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, gradonačelnica Grada Ozlja Gordana Lipšinić, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić sa suradnicima, ravnateljica OŠ Slava Raškaj Ozalj Gordana Basar te projektni tim. Na sastanku su usklađena završna projektantska rješenja vezana uz izgradnju dvorane kako bi projekt bio spreman za financiranje u okviru nove perspektive financiranja 2021. - 2027.

 

106671235 677825132801212 4206659596032313572 n copyPetak, 3. srpanj, restoran HV Zrinski - zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin i pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko uz prisustvo Vinka Pavlića, predsjednika lovačkog saveza Karlovačke župana, podijelili su pakete lovozakupnicima koji su u 2020. godini stekli pravo lova u lovištima na području Karlovačke županije. Cilj podjele paketa je pomoć u sprječavanju širenja virusa afričke svinjske kuge i COVIDA-19 te zaštita poljoprivrednih površina.

 

Paketi se sastoje od sredstva za pranje ruku, sredstva za dezinfekciju prostora, jednokratne rukavice, vreća za transport divljači, korita za transport divljači u lovištima i električni pastir.

Ukupno je podijeljeno paketa za 61 lovozakupnika, a na području Karlovačke županije ukupno ima 75 lovišta.

Potom je održana redovna izvještajna Skupština Lovačkog saveza Karlovačke županije.

img 939a1e3ce42f87e7ed789da9f810edf7 vU Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u petak 3. srpnja potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ESF-a, u iznosu od 60 milijuna kuna, za Regionalne centre kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u podsektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

 

Prijavu za ovaj projekt izradila je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. Korisnik bespovratnih sredstava je Tehnička škola Karlovac.

 

Potpisivanju je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj. 

 

 

20200702 131456

U četvrtak, 2. srpnja 2020. godine, u Uredu župana održan je sastanak na teme vezane za grad Slunj – vodopskrba i povremeno zagađenje rijeke Korane. Sastanak je predvodila zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin, sa suradnicama iz Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš – Anitom Malović i Vjeruškom Stanišić. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Hrvatskih voda – Biljana Željeznjak i Zoran Pavlović te ravnateljica Javne ustanove Natura Viva Darka Spudić, sa suradnicom Leopoldinom Dakić. Nazočio je i gradonačelnik Grada Slunja Jure Katić i pročelnica Zdenka Špelić, direktor Komunalca Slunj Dinko Puškarić s projektantom Damirom Jurićem.

Raspravljalo se o projektima vodoopskrbe na području grada Slunja u kontekstu izmjena koje su rezultat provedene homogenizacije katastarskih općina. Projekti su u različitim fazama, dio vodoopskrbe je pred dovršenjem te je potrebno koordinirati provedbu tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole, a dio je u fazi projektiranja i ishođenja građevinskih dozvola. No, kod svih je utvrđena potreba za dodatnim usklađenjem s katastarskim i vlasničkim podlogama.

Također je bilo riječi o povremeno evidentiranom zagađenju rijeke Korane, posebno u dijelu ispod Rastoka. Pobrojani su evidentirani uzroci te utvrđeno što je moguće poduzeti u najkraćem roku, bez odgode. Cjelovito I konačno rješenje biti će moguće realizacijom projekta Aglomeracija Slunj i izgradnjom pročišćivača otpadnih voda.

dsc 0002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy 

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, s pročelnicom za školstvo Karlovačke županije Marijom Medić i suradnicima, je u četvrtak, 2. srpnja, obišla zgradu Mještovite industrijsko - obrtničke škole Karlovac na novoj lokaciji, Struga 33. Povod obilasku bio je završetak radova na ovoj zgradi u koji će od jeseni useliti učenici i profesori ove škole. Zgrada MIOŠ-a, na novoj lokaciji, energetski je obnovljena te su uređeni unutarnji prostori, u ukupnom iznosu od 7,3 milijuna kuna. Slijedi konačno preseljenje škole kako bi s početkom nove školske godine učenici krenuli u školu na novoj lokaciji.

Karlovačka županija je u srpnju 2018. godine kupila prostor Struge od tvrtki Boneja i Tiskare Gaza, ukupne vrijednosti 1,1 milijun kuna, u svrhu preseljenja MIOŠ-a iz Domobranske ulice u vlastiti prostor. MIOŠ ima nekoliko strukovnih kabineta u prostoru Prirodoslovne škole Karlovac koji su također novouređeni, u iznosu od 1,5 milijuna kuna. Ukupna vrijednost radova iznosi 9,9 milijuna kuna. Navedeni radovi omogućuju preseljenje MIOŠ-a te stvaraju uvjete za početak jednosmjenskog rada, kako za MIOŠ, tako i za Osnovnu školu Braće Seljan. Nova zgrada MIOŠ imat će 9 učionica te zadovoljava potrebe za 366 učenika i 62 djelatnika, koliko ih MIOŠ u ovom trenutku ima. Završetku radova nazočio je i predsjednik Gradskog vijeća Grada Karlovca Matija Furač, predstavnik izvođača radova GIPS MONT Stipo Adžaga, predsjednica gradske četvrti Gaza Sara Požar te djelatnici MIOŠ-a.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT