Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

dsc 0077 copy

U prigodi obilježavanja 30. svibnja, Dana državnosti Republike Hrvatske, izaslanstva Hrvatske kopnene vojske, Policijske uprave karlovačke, Karlovačke županije i Grada Karlovca te udruga proisteklih iz Domovinskog rata položila su u srijedu, 27. svibnja, vijence i zapalila svijeće pred središnjim križem groblja Jamadol u Karlovcu. Odana je tako dužna počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima koji su svojom žrtvom doprinijeli slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. U ime Karlovačke županije vijenac su položile zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i potpredsjednica Županijske skupštine Jadranka Golubić.

1 20200526 102431 001

 

U srijedu, 26. svibnja održan je sastanak na temu uvođenja predškolskog odgojno – obrazovnog programa u Općini Krnjak. Sastanku su nazočili zamjenici župana Vesna Hajsan – Dolinar i Mirko Martinović, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić sa suradnicom, načelnik Općine Krnjak Dejan Mihajlović, zamjenik načelnika Josip Ljevar i ravnateljica OŠ Katarine Zrinski Krnjak Željka Stojković. Na sastanku su Karlovačka županija i Općina Krnjak dogovorili sve potrebne predradnje za otvaranje vrtića u OŠ Katarine Zrinski Krnjak. Prilagodba prostora predškolskom standardu dovršit će se do srpnja, a novouređeni prostori vrtića spremno će dočekati predškolce početkom nove školske godine odnosno rujna 2020. godine. Uspostava vrtića u svim jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji jedna je od temeljnjih demografskih mjera Karlovačke županije za ostanak mladih obitelji u ruralnom području. 

Povodom blagdana Ramazanskog bajrama župan Karlovačke županije Damir Jelić uputio je čestitku vjernicima islamske vjeroispovjesti u Karlovačkoj županiji. Župan je svoju čestitku također uputio Predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj dr.sc. Aziz ef. Hasanoviću te glavnom imamu Medžilisa Islamske zajednice u Karlovcu Admiru ef. Muhiću. U tekstu čestitke stoji:

 

Poštovani,

Prigodom blagdana Ramazanskog bajrama, upućujem najsrdačnije čestitke Vama i svim vjernicima islamske vjere u Karlovačkoj županiji i Republici Hrvatskoj. Molitve, žrtve i odricanja tijekom mjeseca Ramazana upućene Svevišnjem neka budu uslišane i nagrađene. Neka nam Bog svima bude na pomoći u izgradnji razumijevanja, međusobnog poštovanja i mira među ljudima.

Podijelite iskrenu radost svima oko sebe.

Uz osobito poštovanje,

ŽUPAN

Damir Jelić

 

dsc 0036 copy copy copy copy copy

U organizaciji Karlovačke županije, Grada Karlovca, Javne ustanove Natura Viva, EDIC Karlovac i tvrtke Zelenilo u petak je, 22. svibnja, prigodno obilježen Međunarodni dan parkova, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, a u okviru projekta "Živjeti s parkom" 2020. godine. Tom su prigodom posađena četiri nova stabla, stablo crvenog javora, stablo javora i dva stabla divljeg kestena, koji su donacije Grada Karlovca, Karlovačke županije, EDIC-a Karlovac i Zelenila. Stabla su posadili zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, direktor tvrtke Zelenilo Tomislav Vukelić te voditeljica EDIC-a Karlovac Ivana Šulentić.

Vrbanićev perivoj je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture s ciljem očuvanja njegove krajobrazne i kulturne vrijednosti te je sastavnica povijesne urbane cjeline grada Karlovca. Njime upravlja županijska Javna ustanova Natura Viva koja, u suradnji s Gradom Karlovcem kao vlasnikom perivoja i tvrtkom Zelenilo, redovito provodi brojne aktivnosti održavanja, unapređenja, interpretacije, edukacije i promocije ovog područja. Jedna od takvih akcija je i tradicionalna akcija "Živjeti s parkom" koja se provodi od 2008. godine, a koja je ove godine provedena u skromnijem obimu, zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom. 

 

img 20200525 140321 copy 

Pod vodstvom zamjenice župana Martine Furdek Hajdin u ponedjeljak, 25. svibnja,  je u vijećnici Općine Krnjak održan drugi u nizu sastanaka Jedinice za Intervencijski plan radi usuglašavanja vizije, ciljeva i razvojnih prioriteta Intervencijskog Plana grada Slunja i općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić. Formulirane opcije vizije, ciljeva i prioriteta pripremljene su i prezentirane od strane Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Sudionici sastanka također su raspravljali o potrebama Intervencijskog plana i mogućnostima financiranja i realiziranja projekata. Zaključci sa sastanka Jedinice za Intervencijski plan biti će predstavljeni Partnerstvu za Intervencijski plan na sastanku u srijedu, 27. svibnja.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT