Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 20200527 120323 copy copy copy

U srijedu, 27.5.2020. godine, u Uredu župana Karlovačke županije je održan sastanak s predsjednicima Vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Karlovačkoj županiji.

Predstavnici nacionalnih manjina su upoznati s budućim načinom rada i suradnjom s Karlovačkom županijom. Poseban osvrt bio je na potrebnu dokumentaciju koju isti trebaju dostavljati Županiji, na način kako će ih se ubuduće financirati, kako će tražiti sredstva od Županije, na zapažene nedostatke tijekom dosadašnje suradnje koje treba otkloniti i dr.

Isti su upoznati i s izradom nove web stranice Karlovačke županije na kojoj bi imali svoj baner gdje bi objavljivali svoje planove, programe, financijske izvještaje i ostalu dokumentaciju te tako postigli bolju transparentnost svoga rada. Učesnici sastanka su konstatirali da je isti bio učinkovit, da bi se trebalo češće sastajati radi dobivanja kvalitetnih informacija, boljeg rada i suradnje sa Karlovačkom županijom.

U ime srpske nacionalne manjine nazočio je Ilija Matijević, u ime bošnjačke nacionalne manjine Azim Durmić, albanske nacionalne manjine Leo Collaku te slovenske nacionalne manjine Janez Janković.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT