Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić, sa suradnicima, održao je u srijedu, 20. ožujka, u Uredu župana, sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima općina iz Karlovačke županije na temu sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola na prostoru naše županije.
Obzirom da po sadašnjem modelu financiranja država financira 75% cijene karte, a prijevoznici 25% izračunatog iznosa prosječne cijene karte pojavila se potreba da se, zbog razlike u izračunatoj (limitiranoj) prosječnoj cijeni i stvarnoj ekonomskoj cijeni karte, nadoknadi nastala razlika.
Stoga je od strane župana Vučića predloženo da Karlovačka županija plati 50%, a gradovi i općine 50% sredstava u razlici cijene prijevozne karte, kako bi se na taj način plaćanja ostatka cijene karte rasteretili roditelji učenika. Gradonačelnici i načelnici općina jednoglasno su podržali ovaj prijedlog te su najavili uključenje svojih gradova i općina u sufinanciranje.
Tako bi se na ovaj način pokrili troškovi prijevoza za travanj, svibanj i lipanj, do kraja ove školske godine, dok će se za narednu školsku godinu također nastojati iznaći zadovoljavajuće rješenje.  
Ovom će mjerom biti obuhvaćeno 2362 djece, učenika srednjih škola s prostora Karlovačke županije, od kojih 1957 koristi autobusni, a 405 njih, na putu do škole, koristi željeznički prijevoz.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT