Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Pod predsjedanjem župana Karlovačke županije Ivana Vučića danas je, u Uredu župana, održan sastanak članova Stožera za zaštitu i spašavanje Karlovačke županije s gradonačelnicima i načelnicima općina iz Karlovačke županije. Teme sastanka bile su vezane uz zaštitu od požara - provedba Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2012. godini; aktivnosti za predstojeću turističku sezonu; spremnost i organiziranost jedinica lokalne samouprave u opskrbi pitkom vodom tijekom prognoziranog sušnog razdoblja te druge teme vezane uz protupožarnu zaštitu. Koordinaciju svih ovih aktivnosti će, uz Stožer za zaštitu i spašavanje Karlovačke županije, provoditi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

 

Župan Ivan Vučić, zapovjednik Stožera zamjenik župana Josip Šafar te Martin Barić iz Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje Karlovac, vodili su ovaj sastanak.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT