Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

img 20200708 073753

Karlovačka županija tiskala je informativni materijala za zaštitu prava potrošača. Za tu je potrebu vlastitim sredstvima Županija financirala tisak 3 tisuće komada promotivnih letaka. Na informativnom letku navode se svi potrebni podaci, sadržaji i kontakti putem kojih potrošači mogu zaštititi svoja prava. Cilj je ove akcije upoznati potrošače s njihovim pravima te mogućnostima ostvarivanja i zaštite tih prava. Promotivni materijal dostupan je na info pultovima Karlovačke županije (portirnice županijskih zgrada) kao i u Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji JURRA. Materijal će također biti dostavljen na adrese udruga za zaštitu potrošaća koje djeluju u Karlovačkoj županiji, Udruzi "Korana" za zaštitu potrošača grada Karlovca, "Mrežnica" udruzi za zaštitu potrošača grada Duge Rese te "Potrošačica" društvu za zaštitu porošačica Hrvatske.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT