Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

1 dsc 0005 001 copy

U četvrtak, 04. lipnja u Uredu župana je održan sastanak na temu energetske obnove Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin. Nakon idejnog rješenja Karlovačka županija financira izradu glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin. U nazočnosti projektanta Natka Bilića detaljno je izvršen uvid u sve sastavnice projekta od strane zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar sa suradnicima, saborskog zastupnika Tomislava Lipošćaka, pomoćnika ravnatelja REGEA-e Karla Rajića i predstavnika bolnice Ogulin Vedrana Puškarića. Karlovačka županija projekt energetske obnove izrađuje u svrhu prijave na natječaj energetskih obnova zgrada u javnom sektoru. 

 

dsc 0005 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Radovi na projektu energetske obnove Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa bili su tema posjeta zamjenice župana Karlovačke županije Vesne Hajsan Dolinar i pročelnice za zdravstvo Maje Vučinić Knežević ovoj zdravstvenoj ustanovi. S projektom, dinamikom radova i rokovima završetka gošće iz Županije upoznali su ravnateljica Specijalne bolnice za produženo liječenje dr. Višnja Mihalić Mikuljan, sa suradnicima te vlasnik tvrtke KOLOS d.o.o. iz Duge Rese Mijo Lorković, ispred tvrtke koja izvodi radove. 

Radi se o investiciji ukupne vrijednosti 10,4 milijuna kn, kojom se zamjenjuje vanjska stolarija, rekonstruira fasada, rekonstruira ravni krov. Projekt obuhvaća i rekonstrukciju kotlovnice, zamjenu postojeće rasvjete s novom LED rasvjetom te ugradnju fotonaponskih modula (sunčana elektrana). Karlovačka županija je iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo u ovaj projekt uložila 2 milijuna kuna, dok su ostalo sredstva iz EU fondova, dobivena preko Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ovaj vrijedan projekt bi, prema riječima predstavnika izvođača radova Mije Lorkovića, trebao biti završen do kraja srpnja ove godine čime će se znatno povećati standard ove ustanove kao i uštede s aspekta energetske učinkovitosti. Kroz ovaj projekt i projekt energetske obnove Doma zdravlja Duga Resa Karlovačka župania je sve zdravstvene ustanove u Dugoj Resi učinila energetski učinkovitim i tako osigurala značajne uštede u energentima.

"Karlovačka županija je uložila što u zdravstvene ustanove, što u školske u osam objekata, 37 milijuna kuna u ovoj godini. Od toga je 30 milijuna kuna europskih sredstava, a 7 milijuna kuna je iz proračuna Karlovačke županije", kazala je nakon obilaska zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

 

dsc 0048 copy copy copy 

Župan Karlovačke županije Damir Jelić dodijelio je u srijedu, 3. lipnja, Medalju župana gospodinu Branku Gorše, vlasniku tvrtke G.B.B. d.o.o. iz Bubnjaraca u općini Žakanje, koji je za djecu predškolske dobi donirao 300 romobila, podijeljenih u dječje vrtiće širom Karlovačke županije. Tvrtka Branka Goršea bavi se proizvodnjom metala, alata, metalnih komponenti za proizvode široke potrošnje, pa je tako proizvela djelove za romobile koje je i sklapala za tržište. Kako Branko Gorše godinama pomaže aktivnosti za poboljšanje komunalnog standarda u svome mjestu te se tako uključuje s osobnim donacijama, odlučio je poduprijeti ideju Karlovačke županije da se u svim jedinicama lokalne samouprave, pri osnovnim školama, otvore dječji vrtići za djecu predškolske dobi. Tako je za djecu, polaznike vrtića, donirao 300 romobila iz njegove tvrtke, ukupne vrijednosti oko 60 tisuća kuna.

U obrazloženju za dodjelu ovog vrijednog priznanja župana stoji da se Medalja uručuje za doprinos u promociji Karlovačke županije te posebnu skrb za djecu predškolske dobi. Umjesto odsutnog Branka Gorše Medalju župana su preuzele njegove kćeri Katarina i Valentina Gorše, a u očevo ime na priznanju se zahvalila Katarina Gorše. "Zahvaljujem se županu i Karlovačkoj županiji na dodjeli ove zaista velike i značajne nagrade. Svima nam je ovo jako veliki ponos i jako puno nam znači nagrada, posebice našem ocu. Tvrtku G.B.B. osnovao je 1995. godine i primarno se bavi metalurškom proizvodnjom. Ideja o doniranju romobila djeci predškolske dobi je došla spontano još u predbožićno vrijeme. Naš tata je vrlo aktivni mještanin sela  Bubnjarci, sudjelovao je u različitim donacijama i uređenju infrastrukture našeg sela, u uređenju sakralnih objekata i slično. Ova je nagrada kruna i njegove poslovne karijere, ali isto tako i njegovog privatnog, humanitarnog djelovanja", rekla je Katarina Gorše

Svečanost je održana u Uredu župana Karlovačke županije, uz nazočnost zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar.

konbalibpbkokbgp

Pred predstojeće izbore za izbor zastupnika u Hrvatski sabor 2020. počele su pripreme registra birača. S tim u vezi obavještavamo građane Karlovačke županije da sve relevante informacije vezano za ostvarivanja prava glasovanja ( provjera podataka upisanih u registru birača, aktivna registracija, prethodna registracija, privremeni ispis izvan mjesta prebivališta, potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta) mogu dobiti u nadležnom Upravnom odjelu za opću upravu Karlovačke županije, u razdoblju od 3. lipnja 2020. do 24. lipnja 2020. godine (kada ističu rokovi za pripremu registra), a sukladno detaljnoj obavijesti na stranicama Karlovačke županije.

 

20200603 111721

Zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin sudjelovala je u radu 55. sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija, koja je u srijedu, 3. lipnja, održana u Hotelu Westin u Zagrebu. Na dnevnom redu bilo je izvješće o učinjenom između dvije sjednice, rasprava o utjecaju krize na proračune jedinica regionalne samouprave, EU fondovi - analiza i perspektiva budućosti, raspravljalo se o aktualnim pitanjima vezanim uz prometnu mrežu pri javnoj usluzi  te o drugim temama važnim za funkcioniranje županija. 

Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija održana je uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova, Ministarstva financija te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Državni tajnici Velimir Žunac i Spomenka Đurić te pomoćnica ministra regionalnoga razvoja i fondova EU Ana Odak predstavili su županima Višegodišnji financijski okvir EU (2021. – 2027.). Iz Ministarstva poručuju da je ovo prilika za iskorak jer uz 10 milijardi eura koji su nam na raspolaganju u sklopu nove financijske omotnice, dana nam je mogućnost korištenja dodatnih 10 milijardi eura. U samom VFO-u 2021. -2027. nalazi se pet investicijskih prioriteta podijeljenih na: pametnu Europu, zelenu Europu, povezaniju Europu, socijalniju Europu i Europu bližu građanima, iz koje se povlače sredstva za regionalni razvoj. Uz pet prioritetnih područja dolaze i tematske odrednice prema kojima je predviđeno kako će se koristiti 70 posto sredstava, pri čemu dodatna sredstva dobivaju na važnosti jer otvaraju mogućnost povlačenja više novaca za regionalni razvoj. Ugovorenost sredstava do danas je u Republici Hrvatskoj porasla s 8 posto u 2016. godini na 93 posto.

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk podsjetio je na projekt izbora najboljeg EU projekta kojeg Hrvatska zajednica županija provodi u partnerstvu s Hanza Mediom, Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portalom župan.hr. U Izboru sudjeluju EU projekti provedeni i /ili završeni u 2018. i 2019. godini. Najbolji projekti birat će se u četiri kategorije: 1. Doprinos znanosti i inovacijama, 2. Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, 3. Doprinos prekograničnoj suradnji, i 4. Doprinos poduzetništvu, a dodjela nagrada održat će se početkom listopada 2020. godine na Danima europskih fondova i regionalnog razvoja.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT