Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

img 20200122 080145 copy

Na Zagrebačkom velesajmu se danas (utorak, 22. siječnja) održava manifestacija Sajam poslova u turizmu. Manifestacija je prije svega namijenjena nezaposlenim osobama kojima se poslodavci iz sektora turizma predstavljaju s mogućnostima zapošljavanja na radnim mjestima koja se ovom prilikom promoviraju i nude. Da bi poslodavci u turističkom sektoru na vrijeme osigurali radnike za nastupajuću turističku sezonu ova se manifestacija pokazala vrlo dobrom prilikom, napose u vrijeme kada je turističkim djelatnicima teško pronaći potrebnu radnu snagu. S druge strane nezaposlene osobe mogu se na licu mjesta informirati te porazgovarati s poslodavcima o mogućnostima njihova zaposlenja na radnim mjestima koja su u ponudi. Kako bi nezaposlene osobe iz Karlovačke županije također imale priliku upoznati se s mogućnostima zaposlenja u turizmu, Karlovačka županija osigirala je sredstva za sufinanciranje prijevoza nezaposlenim osobama i maturantima završnih razreda srednjih škola te studentima, koji svoju priliku za zaposlenje i profesionalnu karijeru vide u turističkom sektoru. Tako je plaćen prijevoz s dva autobusa, u visini od 4250 kn, kojim su zainteresirani prevezeni na ovu sajamsku priredbu. Organizator posjeta Sajmu je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Karlovac, a ukupno je u pravcu Zagreba s područja Karlovačke županije otišlo sedam autobusa.

 

dsc 0025 copy copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, posjetio je u srijedu, 22. siječnja, prostor Autokluba Duga Resa, na adresi Bana Josipa Jelačića 48 u Dugoj Resi.

Autoklub Duga Resa nedavno je izgradio novi objekt, vrijedan 4,5 milijuna kuna (bez PDV-a) što je financirano vlastitim sredstvima. Novi objekt će, uz već postojeću Stanicu za tehnički pregled te smoposlužnu autopraonicu, poslužiti i kao upravna zgrada ali i kao servis vozila s vulkanizacijom te prostor za auto školu i osiguravajuće kuće.

Župana i suradnike su s radom i planovima Autokluba Duga Resa upoznali predsjednik Mijo Bišćan i tajnik Ivan Benković, koji su prikazali rad Autokluba od njegova osnutka do danas, kao i investicije vrijedne 15 milijuna kuna, koje su posljednjih godina ostvarili na lokaciji na kojoj se danas nalaze. Kako Autoklub Duga Resa djeluje kao udruga isti nije bio u mogućnosti aplicirati za sredstva putem dostupnih fondova te je investiciju morao financirati samostalno. Dio opreme koja će se montirati u novoj radionici nabavio je Hrvatski autoklub, a radionica bi po opremanju ubrzo trebala započeti radom. Autoklub Duga Resa na taj će način, uz već 20- ak zaposlenika, zaposliti još nekoliko osoba, a u planu je i osnivanje autoškole. Kako je rečeno, izgradnjom ceste od čvora Novigrad do Duge Rese, spojem Duge Rese na autocestu, otvorila bi se mogućnost da Autoklub Duga Resa od HAK-a dobije djelatnost pomoći na cesti, čime bi se mogli zaposliti i novi djelatnici. Predsjednik i tajnik zamolili su za pomoć županije u realizciji ove ideje. Župan je napomenuo da je projekt spoja Duge Rese na čvor Novigrad podržala Vlada RH te će isti biti realiziran.

Župan Damir Jelić pohvalio je rad Autokluba Duga Resa i istaknuo da njihov rad treba biti ogledni primjer svim udrugama na koji način se ustrajnim radom i pažljivom skrbi o vlastitoj imovini mogu postići vrijedni rezultati. Karlovačka županija svakako će pomoći u realizaciji daljnjih planova koje ova udruga ima.

dsc 0006 copy copy copy copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić nastavlja s praksom razgovora s građanima i u ovoj godini. Tako je danas, u svome uredu, župan primio devetero građana koji su se prethodno najavili na razgovor. Građani su upoznali župana sa svojim problemima i potrebama te zatražili mogućnost rješavanja istih. Župan Jelić će, u okviru svojih nadležnosti, nastojati pomoći u rješavanju problema građana, kao što je to činio i do sada, svima koji su mu se na ovaj način obratili. S prijamom građana nastavit će se i nadalje, a razgovori će se održavati kao i do sada petkom, temeljem prethodne najave kod tajnice župana na telefon 666101.

dsc 0001 1 copy copy copy

Tradicionalni blagoslov ureda i djelatnika Karlovačke županije održan je u srijedu, 15. siječnja, u prostoru Ureda župana. Blagoslov prostora i okupljenih dužnosnika te djelatnika Karlovačke županije uputio je fra. Marino Kuzminski iz karlovačke župe Presvetog Trojstva. 

dsc 0035 copy

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je u utorak, 21. siječnja, svečano otvorio novouređeni prostor Dnevne bolnice za hemodijalizu u Općoj bolnici Karlovac. Projekt uređenja vrijedan je preko 7,6 milijuna kuna od čega su sredstva Ministarstva zdravstva u iznosu od 4 milijuna kuna, a 3,67 milijuna kuna su decentralizirana sredstva Karlovačke županije. Dnevna bolnica za hemodijalizu sada ima 24 dijalizna mjesta podijeljena u 5 sala. Novi je prostor omogućio i novu organizaciju rada pa se dijaliza sada može obaviti u dvije smjene, u vremenu od 7 do 19 sati. Radove je izvela tvrtka Kolos d.o.o. iz Duge Rese. U ovoj dnevnoj bolnici terapiju dobiva 67 stalnih pacijenata koji dolaze s prostora Karlovačke i Zagrebačke županije, a uređenjem prostora otvorila se mogućnost zbrinjavanja pacijenata i iz drugih krajeva Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine.

Uz ravnatelja Opće bolnice prim. dr. Ervina Jančića ministra su dočekali gradonačelnik Karlovca Damir Mandić i župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima. Održana je sjednica Stručnog vijeća OB Karlovac na kojoj je, uz obraćanje gostiju, prezentiran i filmski prikaz obnove ovog dijela Bolnice. Kako je rečeno, ovaj iznimno vrijedan projekt završen je u rekordnom vremenu, a valja naglasiti da se radi o projektu Vlade Republike Hrvatske, prihvaćenom na sjednici održanoj u Karlovcu.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT