Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Vlada Republike Hrvatske na 214. sjednici, održanoj dana 17.03.2020. godine donijela je PAKET MJERA ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA. Radi se o 63 mjere i predstavljaju prvu fazu ovog procesa.

 

Neke od mjera su već aktivne i moguća je njihova primjena, dok će ostale biti donesene uskoro o čemu ćemo pravodobno izvještavati. U nastavku donosimo pregled aktualnih mjera:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Porezna uprava RH

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

 

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

  

  1. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

 

  1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

 

  1. MINISTARSTVO KULTURE

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE https://www.koronavirus.hr/ministarstvo-mora-prometa-i-infrastrukture/121

 

 

Osim navedenih mjera, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora donijele su odluku o oslobođenje plaćanja članarine, odnosno komorskog doprinosa

 

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

 

  1. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

 

Jedinice lokalne samouprave na području Karlovačke županije također će donositi mjere iz svoje nadležnosti o čemu ćemo pravodobno izvještavati

 

  1. GRAD KARLOVAC - Odluka
  • Privremena obustava plaćanje naknade za:

Korištenje javnih površina gospodarskim subjektima

Zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Karlovca i podzakupnine za zemljište za postavljene kućice na tržnici

Komunalne naknade

Participaciju za dječje vrtiće i produženi boravak u vrtićima i školama Grada Karlovca

 

 

letter from the westpomerania region k 1

Hvala našim prijateljima na podršci s nadom kako ćemo u konačnici uspjeti u borbi protiv zajedničkog "nevidljivog" neprijatelja zvanog koronavirus.

img 20200323 wa0000

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije izdao je uporabnu dozvolu Općini Barilović za objekt novog dječjeg vrtića izgrađenog u Belajskim Poljicama u općini Barilović. Nakon održanog online kolegija župana i Općine Barilović, u ponedjeljak, 23. ožujka, načelniku Općine Barilović Draženu Perakoviću dostavljena je uporabna dozvola čime se otvara mogućnost upisa 40-ero djece s područja općine Barilović koja su do sada bila smještena u druge predškolske ustanove ili uopće nisu koristila vrtićki smještaj. Vrijednost ove investicije je oko 9 milijuna kuna, financirane od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, Ministarstva za demografiju te od strane Općine Barilović, a izvođač radova bila je domaća građevinska tvrtka SA Bišćan. Vrtić bi trebao u potpunosti profunkcionirati od rujna ove godine. To je još jedan u nizu projekata demografskog usmjerenja koji bi na prostoru Karlovačke županije trebali potaknuti demografski oporavak.

dsc 0010 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Prvi puta na ovakav način, a razlog su mjere zbog ugroze korona virusom, održan je danas kolegij župana i Općine Barilović online, putem Skype-a. Kolegij je otvorio župan Damir Jelić obrazloženjem trenutne situacije u Karlovačkoj županiji vezano uz korona virus. Na kolegiju su razmatrane teme demografije, odnosno mjera koje se provode na razini županije te općine Barilović, kao što je izgradnja dječjeg vrtića. Razmatrane su mjere zaštite gospodarstva u funkciji očuvanja radnih mjesta, uz navođenje mogućnosti mjera koje bi se mogle i trebale primjenjivati s državne razine te razine regionalne i lokalne samouprave, a što je Karlovačka županija već inicirala. Prisutni su informirani i o izdvajanju sredstava Karlovačke županije za potrebe nabavke zaštitne opreme u borbi protiv korona virusa. Razgovaralo se o projektu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, projektu obrane od poplave s naznakom na zahvate na području općine Barilović. Pobrojani su predmeti iz nadležnosti Ministarstva državne imovine, predstavljen rad na izdavanju akata za gradnju s razine Županije te rad i projekti Regionalne razvojne agencije JURRA, posebno oni koji su vezani za područje Općine Barilović. Ravnatelj ŽUC-a Stjepan Turković prikazao je projekte Županijske uprave za ceste Karlovac na području Barilovića te plan radova u 2020. i 2021. godini.

Načelnik Općine Barilović Dražen Peraković predstavio je projekte Općine, a to su izmjene Prostornog plana, završetak izgradnje dječjeg vrtića, koji danas dobiva uporabnui dozvolu, a ozbiljno se razmišlja već i o njegovu proširenju za ukupan kapacitet od 110 djece. Općina radi na projektu izgradnje kulturnog centra, izgradnji kanalizacije te uređenju i izgradnji prometnica na svom podrućju. Trenutno su aktualna i ulaganja u DVD Barilović od preko milijun kuna, ulaganja u OŠ Barilović u visini 2,8 milijuna kuna. Aktualna je i izgradnja pročistača u Donjem Velemeriću za potrebe turističkog centra u vrijednosti od 6 milijuna kuna kao i projekt obrane od poplave u Belajskim Poljicama, na kojem se također radi. Po riječima načelnika Perakovića ukupna su ulaganja po projektima na području općine oko 50 milijuna kuna.

Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije - kontakti:

e- mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon/mob.: 091 4793 103

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT