Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

img 20200708 073753

Karlovačka županija tiskala je informativni materijala za zaštitu prava potrošača. Za tu je potrebu vlastitim sredstvima Županija financirala tisak 3 tisuće komada promotivnih letaka. Na informativnom letku navode se svi potrebni podaci, sadržaji i kontakti putem kojih potrošači mogu zaštititi svoja prava. Cilj je ove akcije upoznati potrošače s njihovim pravima te mogućnostima ostvarivanja i zaštite tih prava. Promotivni materijal dostupan je na info pultovima Karlovačke županije (portirnice županijskih zgrada) kao i u Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji JURRA. Materijal će također biti dostavljen na adrese udruga za zaštitu potrošaća koje djeluju u Karlovačkoj županiji, Udruzi "Korana" za zaštitu potrošača grada Karlovca, "Mrežnica" udruzi za zaštitu potrošača grada Duge Rese te "Potrošačica" društvu za zaštitu porošačica Hrvatske.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT