Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Karlovačka županija prigodnim će programom, Danom otvorenih vrata, obilježiti 100 godina od gradnje zgrade Karlovačke županije tzv. Frolichove palače, na adresi Ambroza Vraniczanya 2 u Karlovcu. Program će se održati u utorak, 17. prosinca, s početkom u 12 sati, kada će građani imati priliku razgledati za tu prigodu postavljenu izložbu te, uz stručno vodstvo, obići zgradu i urede Karlovačke županije. Zainteresirani građani se za dolazak u zgradu Županije moraju prethodno najaviti na tel. 666-103 kako bi se mogao organizirati njihov obilazak..

Zamjenice župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar održat će u ponedjeljak, 16. prosinca, konferenciju za medije na temu: Osvrt na rad Karlovačke županije u 2019. godini. Konferencija će se održati u restoranu Trgovačko-ugostiteljske škole u Karlovcu, s početkom u 9 sati.

1 dsc 0040

U nazočnosti ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grbe - Bujević, zamjenice župana Karlovačke županije Vesne Hajsan -Dolinar, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Nikše Antice, načelnika Općine Netretić Marijana Peretića sa suradnicima i sumještanjima u Netretiću, ispred ambulante opće medicine, 13. prosinca, svečano se pustio u rad automatski vanjski defibrilator. Automatski vanjski defibrilator (AVD) je jednostavan prijenosni uređaj koji spašava ljudske živote isporukom kontroliranog električnog šoka osobama koje su doživjele srčani zastoj srca. Do sada je na preko 15 lokacija u Karlovačkoj županiji postavljen AVD uređaj. Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije postavljaju AVD uređaje na različitim lokacijama u sklopu nacionalnog programa javno dostupne rane defibrilacije "Pokreni srce - spasi život".

dsc 0020 031

U organizaciji Udruge za promociju kulture, trgovine i ulaganja Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe u četvrtak je, 12. prosinca, boravila delegacija kineskog grada Ningbo iz istočnog dijela Narodne Republike Kine. Šesteročlano izaslanstvo ovog visokoidustrijaliziranog grada, koji ima 20 tisuća dolara BDP-a po stanovniku i preko 45 tisuća trvtki, predvodio je zamjenik direktora gradske uprave Zhu Deren. Izaslanstvo je u ime Karlovačke županije ugostio zamjenik župana Mirko Martinović, sa suradnicima, uz nazočnost direktora HGK Županijske komore Karlovac Damira Furdeka, ravnatelja Javne ustanove Regionalna razvojna agencije Karlovačke županije JURRA-e Vilka Klasana te suradnika iz Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Željka Fanjka i Ane Valić. Zamjenik župana Mirko Martinović je uz dobrodošlicu gostima predstavio Karlovačku županiju i njene glavne karakteristike, a o gospodarstvu Karlovačke županije prezentaciju je održao direktor HGK Županijske komore Karlovac Damir Furdek. Gostima je predstavljena i turistička ruta Nikola Tesla te mogućnosti ulaganja u Karlovačku županiju, napose u turizam, poljoprivredu, proizvodnju hrane te gospodarske zone.

Članovi kineske delegacije predstavili su gospodarstvo grada Ningbo, s naglaskom na profil industrijske proizvodnje koja je visoko tehnološki razvijena, a jedna od največih kineskih luka predstavlja glavnu luku za trgovinu i automobilsku industriju. Glavna je to kineska luka za izvoz i uvoz u zemlje Istočne i Srednje Europe s velikim potencijalom daljnjeg razvoja. Gosti iz Kine pokazali su interes za daljnju suradnju u segmentu trgovine poljoprivrednih proizvoda, voća i povrća i vina iz Hrvatske, a obzirom na povoljan geografski i prometni položaj i za moguća ulaganja u ovdašnje gospodarske zone. Dogovoreni su dalnji kontakti na razini gospodarskih komora te na regionalnoj političkoj razini.      

U subotu, 14. prosinca, prigodnim će programom biti otvoren Advent u Karlovcu. Ova, već tradicionalna manifestacija, će programom i sadržajima biti bogatija no proteklih godina, kada je privukla velik broj posjetitelja i zaslužila brojne pohvale. Program otvaranja započuinje u 14 sati kada ugostiteljski sadržaji otvaraju svoja vrata posjetiteljima. U 15 sati je na programu Dječja adventska utrka, kao novina u ovogodišnjem programu, kao i Adventska utrka odraslih, koja započinje u 17 sati. U 17,30 sati je proglašenje pobjednika Adventske utrke uz svečano otvaranje Adventa. Program se nastavlja u večernjim satima zanimljivim koncertima i bogatom gastro ponudom. Svečanosti proglašenja pobjednika Adventske utrke i otvaranju manifestacije će u ime Karlovačke županije nazočiti zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT