Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

1 20200526 135916

U Uredu župana je u srijedu, 26. svibnja održan sastanak vezan uz cjelokupni obuhvat radova koji će se izvesti na energetskoj obnovi Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin s ciljem povećanja energetske učinkovitosti. Karlovačka županija financirala je izradu projektne dokumentacije enegetske obnove ogulinske gimnazije u iznosu od 243.750,00 kuna. Sastanku su prisustvovali zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar sa suradnicima, ravnatelj Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin Hrvoje Magdić te projektanska tvrtka koja izrađuje projektnu dokumentaciju. Energetska obnova ogulinske gimnazije poboljšat će uvjete rada i kvalitetu boravka za učenike i djelatnike škole. 

 

dsc 0510

Pandemija izazvana virusom COVID-19 uzrokovala je i brojne gospodarske probleme, zaustavila tokove ljudi i roba, zatvorila mnoge tvrtke, od sektora proizvodnje do sektora usluga, koji je pretrpio najveće gospodarske štete.

Sagledavši težinu situacije i moguće dugoročne posljedice po tvrtke i njihove zaposlenike, Karlovačka županija, na čelu sa županom Damirom Jelićem, odmah je reagirala mjerama koje za svoj cilj imaju ublažavanje situacije i pomoć onima koji su najviše pogođeni korona krizom.

Mjere koje su imale utjecaja na proračun Karlovačke županije usmjerene su na pomoć potrebitim, ljudima koji su ostali bez posla, obiteljima koje su završile na minimalnim plaćama te njihovoj djeci. Pomoglo se zdravstvenom sustavu i socijali, a osim sredstava koja su rebalansom proračuna Karlovačke županije osigurana za isplatu, zaposlenici i dužnosnici Županije odrekli su se i dijela vlastitih plaća u korist potrebitih.

Tako su, između ostalog, smanjene i plaće zaposlenika Karlovačke županije, a najveći postotak smanjenja plaća bio je kod dužnosnika, župana, njegovih zamjenika, a potom pročelnika Upravnih odjela i voditelja Odsjeka u sustavu županijske uprave. Nisu smanjivane plaće djelatnika sa srednjom stručnom spremom vodeći računa o visini njihovih primanja. Prosjek smanjenja plaća zaposlenika Karlovačke županije iznosi 11%.

Najviše je smanjena plaća župana Damira Jelića, koji je osobno predložio smanjenje svoje plaće za 20%, a prethodno je donirao iznos od 6 tisuća kuna iz svoje plaće za mjesec travanj, kao pomoć Centru za beskućnike udruge „Milosrđe“ u Karlovcu.

Karlovačka županija je prva od svih županija u Republici Hrvatskoj financijski pomogla pogođenim COVID-19. Prva je umanjila plaće svojih zaposlenika, koji su i prije toga pokazali socijalnu osjetljivost pristavši na odbitak dodatka na plaće u iznosu 300 kuna mjesečno te se odrekli uskrsnica, što je izdvojeno za potrebe nabavke medicinske opreme i COVID zaštitnih sredstava. Župan Damir Jelić prvi je župan u Hrvatskoj koji je osobno donirao sredstva, a to su učinili i njegovi zamjenici. Župan je prvi umanjio i vlastitu mjesečnu plaću u korist potrebitih, a Karlovačka županija svojim je primjerom potakla i druge županije da je slijede sličnim mjerama.

 

 

dsc 0042 copy copy copy copy

Povodom Međunarodnog dana kretanja starijih osoba zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica za zdravstvo Karlovačke županije Maja Vučinić Knežević, u pratnji gradonačelnika Slunja Jure Katića, posjetle su u srijedu, 27. svibnja, prostor Gradskog društva Crvenog križa Slunj. Tom je prigodom ravnateljica Crvenog križa Slunj Mirjana Puškarić goste upoznala s radom Rekreativnog kutka „Dodajmo život godinama“ za starije osobe te predstavila rad Gradskog društva Crvenog križa Slunj tijekom koronakrize. Ovo Društvo vrlo aktivno radi na brojnim humanitarnim projektima i njihovih 17 zaposlenika sudjeluje u svim važnijim akcijama na slunjskom području. Tako brinu o 161 starijoj osobi, a gotovo 200 korisnika dolazi u prostore Crvenog križa koristiti neke od brojnih mogućnosti zajedničkog druženja i rada te humanitarnog djelovanja. Prema riječima ravnateljice Mirjane Puškarić interes korisnika nadmašuje mogućnosti prostora kojeg koriste, posebno Rekreativnog kutka te je trenutno glavna preokupacija Društva pronaći adekvatniji, veći prostor za rad i druženja.

Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar pohvalila je rad ovog Društva, posebno istakla discipliniran i predan rad djelatnika tijekom koronakrize, što je rezultiralo da na ovom području nije bilo zaraženih osoba. Istaknula je rad Crvenog križa Slunj na brojnim projektima u kojim su samostalno osigurali sredstva za njihovu realizaciju. Karlovačka županija redovito financijski pomaže rad ovog Društva te je tako prošle godine financiran rad s gotovo 70 tisuća kuna. 

Nakon prezentacije rada i programa u prostorijama Rekreativnog kutka, upriličena je zajednička kraća šetnja i druženje s korisnicima na gradskoj šetnici kako bi se na prigodan način obilježio Međunarodni dan kretanja starijih osoba.

 

101846527 655043661746026 4087572499326304256 n copyU Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Karlovac dana 27.5.2020., održao se sastanak Partnerstva za Intervencijski plan grada Slunja i općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić na kojemu su predstavljeni zaključci Jedinice za Intervencijski plan. Sastanku su prisustvovali zamjenica župana Martina Furdek Hajdin sa suradnicima, zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Krunoslav Kralj te članovi Partnerstva za Intervencijski plan.

 

Predstavljena je vizija, ciljevi i razvojni prioriteti IP-a te lista prioritetnih projekata, koje će se odmah i dostaviti MRRFEU na pregled.

 

Prioriteti i razvojni ciljevi odabrani su u skladu s tri stupa održivog razvoja Intervencijskog plana - društvo, prostor, i gospodarstvo. Društvenim ciljem težit će se zaustavljanju depopulacije i stvaranju uvjeta za povećanje sveukupnog životnog standarda, prostornim ciljem nastojat će se povećati prostorni potencijal područja kroz bolju opremljenost i povezanost, a fokus je i na jačanju konkurentnosti gospodarstva povećanjem kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede, ali i poboljšanjem turističke infrastrukture i ponude. 

 

Sukladno dogovoru sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i europskih fondova Intervencijski plan će biti izrađen „unutarnjim snagama“ što znači uz pomoć MRRFEU, Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i Jedinice i Partnerstva za Intervencijski Plan. Spomenuta je i Analiza područja, koja je usvojena od strane MRRFEU. Dinamika izrade Intervencijskog plana je intenzivnija, rokovi dostave dokumenata MRRFEU su skraćeni te se izrada konačnog dokumenta očekuje do kraja ove godine kako bi bio spreman za sljedeće financijsko razdoblje 2021.-2027.

 

24. skupstina

 

 

24. sjednicu Županijske skupštine (četvrtak, 28. svibanj 2020. godine) od 9.00 sati možete gledati na sljedećem linku:

 

PRIJENOS UŽIVO

 

 

 

 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT