Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Grad Slunj će u subotu, 16. studenog, obilježiti 28. godišnjicu progonstva Slunjana iz svojih domova pod nazivom "Da se ne zaboravi". Sjećanje je to na tragične dane okupacije i progonstva stanovnika ovog kraja od strane srpskog agresora. Program započinje u 9,30 sati paljenjem svijeća na Trgu dr. Franje Tuđmana. U 10 sati će se oglasiti sirene i crkvena zvona nakon ćega će izaslanstva položiti vijence i upaliti svijeće pred spomen obilježje poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Odat će se počast i poginulim policajcima kod spomen obilježja na Trgu Zrinskih i Frankopana, a potom, u 11 sati, slijedi Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva. U 12,30 sati će se u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta održati tribina "Da se ne zaboravi", gdje će biti otvorena izložba fotografija iz tog vremena. Izaslanstvo Karlovačke županije na ovom događaju predvodit će zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

 

20191115 111454U petak, 15. studenog 2019. godine u Uredu župana, održana je 17. tematska sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Na dnevnom redu nalazila se točka analize stanja sustava vodoopskrbe na području Karlovačke županije. Sjednici je prisustvovala zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin sa suradnicima. Sjednicu je vodio predsjednik Damir Radinović, a osim članova odbora, nazočili su i predstavnici javnih isporučitelja vodne usluge s područja Karlovačke županije. Članovi odbora su jednoglasno iskazali zadovoljstvo zbog organizirane tematske sjednice na kojoj su detaljno informirani o stanju vodoopskrbe na području Karlovačke županije.

dsc 0022 027

U Karlovcu se u petak, 15. studenog, svečano obilježava 27 godina od osnutka 13. domobranske pukovnije Karlovac. Svečanost je započela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, na Trgu hrvatskih branitelja. Potom je održano paljenje svijeća kod spomenika na Turnju i kod spomen ploče na Veleučilištu. U 18,30 sati će biti služena Sveta misa za poginule pripadnike 13. domobranske pukovnije u crkvi Presvetog Trojstva. Polaganju vijenaca i paljenju svijeća na Trgu hrvatskih branitelja nazočilo je izaslanstvo Karlovačke županije predvođeno županom Damirom Jelićem, dok će Svetoj misi prisustvovati zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

 

20191114 100143 copy

U četvrtak, 14. studenog, u Knjižnici Mirana Jarca u Novom mestu, održan je Urbani forum na temu Integrirane regulacije putničkog prometa s naglaskom na značaj željezničkog prometa za održivi razvoj, mobilnost i gradove. Slovensko Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja zajedno s Udruženjem gradskih općina Slovenije putem foruma raspravljalo je o ulozi, smislu i mogućnostima slovenskih gradova za održivi razvoj i njihovoj ulozi u razvoju zemlje. Jesenski forum svake se godine posvećuje profesionalnim i provedbenim temama urbanog razvoja. Na forumu se raspravljalo kako posao i usluge približiti mjestu stanovanju jer udaljenost između poslova i usluga od mjesta prebivališta svakodnevno povećava broj vozila u prometu. Također, teme su bile i kako javni putnički prijevoz učiniti privlačnijim od osobnog motornog prometa i kakav željeznički prijevoz putnika je potreban. 

Prijelaz u društvo bez ugljika jedan je od glavnih ciljeva klimatske politike u Sloveniji. Prijedlogom zakona o klimi također je definirana neutralnost ugljika kao glavni cilj - nulta neto emisija stakleničkih plinova do 2050.godine. Stoga se raspravljalo i o potrebi pronalaska "zelenijih" načina putovanja, s manje emisija, manje utjecaja na okoliš i klimatske promjene, a time i sa što manje negativnog utjecaja na kvalitetu života i zdravlje ljudi.

Regionalni željeznički prijevoz putnika može biti od velike važnosti u povezivanju gradova i općina u drugim susjednim zemljama time bolja povezanost utječe na konkurentnost gradova i pristup uslugama najširem mogućem stanovništvu, a samim tim i na kvalitetu života. U ime Karlovačke županije, forumu je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar, te je održala prezentaciju o važnosti željeznice, posebice pruge Karlovac - Metlika, za Karlovačku županiju te je prezentirala strateške smjernice utvrđene Studijom prometnog razvoja Karlovačke županije koje se odnose na željeznički promet. Posebno je istaknuta važnost uvođenja integriranog prijevoza putnika, te pozitivna iskustva koja su proizašla iz projekta "RUMOBIL". Dio prezentacije o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac predstavio je voditelj projekta HŽ Infrastrukture Dražen Vinščak, pod nazivom „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac“. Projekt je vrijedan oko 300 milijuna kuna.

Svečanost primopredaje novog vozila hitne medicinske službe za potrebe Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije održat će se u petak, 15. studenog, u Josipdolu, (dvorište ispostave - Ogulinska ul. 10). Na poziv ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Nikše Antice u ime Karlovačke županije svečanosti će nazočiti zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. Početak je u 10 sati.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT