Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

3 copy copy copy copy

Svečano potpisivanje Ugovora za prenamjenu i rekonstrukciju stare školske zgrade Područne škole Kamanje (1. faza), za potrebu izgradnje školske sportske dvorane pri Područnoj školi u Kamanju, održalo se u petak, 2. kolovoza, u prostoru područne škole Kamanje. Potpisivanjem Ugovora stekli su se uvjeti za početak radova prve faze. Ugovore su potpisali ravnateljica Osnovne škole Žakanje Jasmina Katunić zajedno s gospodinom Brankom Busijom, vlasnikom obrta Busija transporti, predstavnikom izvođača radova. Zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar tom je prigodom potpisala Odluku o financiranju ovih radova iz Proračuna Karlovačke županije. Karlovačka ce županija ukupno za cijeli projekt osigurati preko 6 milijuna i 200 tisuća kuna. Uz potpisnike ugovora te zamjenicu župana Karlovačke županije, potpisivanju su nazočili i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije, Marija Medić te članovi Inicijativnog odbora, mještani Kamanja, koji su se zalagali kako bi ovaj projekt krenuo u realizaciju. Istovremeno su izrazili svoje ogorčenje nesuradnjom Općine Kamanje te načelnikom Mateljanom, ali se zahvalili Karlovačkoj županiji na suradnji i prepoznavanju, za ovaj kraj, iznimno važnog projekta. Nakon potpisivanja Ugovora sudionici su se obratili medijima te obišli prostor stare školske zgrade iz koje će niknuti nova školska sportska dvorana.

dsc 0003 031

Općina Rakovica u petak, 2. kolovoza, svečano je obilježila Dan općine. Tim je povodom u prostoru Vatrogasnog doma u Drežnik Gradu održana svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj su načelnik Općine Franjo Franjković i predsjednik Općinskog vijeća Zoran Luketić podnijeli izvješća o radu i dodijelili općinsku nagradu višečlanoj obitelji Hodak, zaslužnima za razvoj Rakovice. Na sjednici je, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, nazočio župan Karlovačke županije Damir Jelić, koji se tom prigodom obratito skupu i uputio čestitke vodstvu Općine i svim stanovnicima Rakovice.

p7300730

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj održalo je u utorak, 30. srpnja, Uvodnu konferenciju projekta Zaželi - Oživi žene u zajednici. Projekt je predstavila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj Mirjana Puškarić, a ovo Društvo je ujedno i provoditelj projekta. Uvodna konferencija održana je u Župnoj dvorani crkve Presvetog Trojstva u Slunju. U ime Karlovačke županije konferenciji je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

 

Korisnik bespovratnih sredstava, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, 01. ožujka 2019. godine potpisao je projekt ukupne vrijednosti 2.317.905,00 kuna, financiran u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda u razdoblju provedbe projekta: 01. ožujka 2019. godine – 01. rujna 2021. godine.

Ciljevi projekta Oživi žene u zajednici su prvenstveno omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama ciljanih skupina te povećanje kvalitete života krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih. Projektom Zaželi – Oživi žene u zajednici zaposleno je 9 žena koje su ciljana skupina projekta te su žene s radom započele 02. svibnja 2019. godine. Uz novozaposlene žene ciljanih skupina, formiran je tim voditeljice, administratorice i koordinatorice projekta pri čemu je novozaposlena jedna osoba, koordinatorica projekta dok su posao voditeljice i administratorice projekta preuzele već zaposlene djelatnice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slunj.

Krajnjim korisnicima se kroz projekt Oživi žene u zajednici pruža pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, briga o higijeni, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Iako je projektom predviđen obilazak 36 korisnika, odnosno 4 korisnika po gerontodomaćici, na datum konferencije u projekt je uključeno 88 korisnika na području Grada Slunja, Općine Cetingrad i Općine Rakovica. Korisnici projekta su većinom samci dok tek nekolicina živi u dvočlanom kućanstvu. Projektom su osigurana sredstva za nabavu higijenskih potrepština za krajnje korisnike te je dosad podijeljeno 108 paketa higijenskih potrepština koji su od velikog značaja za korisnike.

Nakon prezentacije projekta njegove voditeljice Mirijana Puškarić, okupljenima se obratila zamjenica župana Karlovačke županije, Vesna Hajsan Dolinar te partneri na projektu: predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, Bruno Vuljanić, gradonačelnik Jure Katić ispred Grada Slunja, Općina Rakovica – zamjenik načelnika, Mihovil Bićanić, načelnica Marina Kalić ispred Općine Cetingrad te ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slunj, Predraga Stipić.

Konferenciji su prisustvovali i korisnici projekta koji su s veseljem podijelili svoje dojmove o projektu i gerontodomaćicama koje ih svakodnevno obilaze.

 

dsc 0022 021

U Salopek Lukama kod Slunja u ponedjeljak, 29. srpnja, održana je svečanost otvorenja novoobnovljenog mosta i prilazne ceste, investicije vrijedne gotovo 2 milijuna kuna. Projekt je financiran sredstvima Županijske uprave za ceste Karlovac, a mještanima ovog kraja uvelike krati put od Slunja prema Cetingradu. Ovaj most, kojeg mještani nazivaju i "Most spasa", ima i veliko simbolično značenje za cijeli slunjski kraj, obzirom da su se stanovnici Slunja i okolice preko njega tijekom Domovinskog rata izvlačili iz neprijateljskog okruženja. U ime Karlovačke županije svečanosti je nazočio župan Damir Jelić, a uz domaćina, slunjskog gradonačelnika Juru Katića, otvorenju su prisustvovali brojni gosti, među kojima i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Ministar Medved je, uz asistenciju župana i gradonačelnika, simboličnim presjecanjem vrpce otvorio most i cestu za promet.

 

 

itu objava 2Grad Karlovac je na Sjednici Vlade Republike Hrvatske, održane u Karlovcu 06.12.2018. godine, dobio mogućnost korištenja europskog novca kroz instrument Integriranih terirtorijalnih ulaganja (ITU). Korištenje spomenutog financijskog instrumenta zahtijevalo je formiranje Većeg urbanog područja koje čine gradovi Karlovac (središte), Ozalj i Duga Resa (VUPKA). 

 

Sredstvima ITU mehanizma sufinancirat će se provedba aktivnosti održivog urbanog razvoja koje su definirane u Strategiji razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019.-2028. (SRUPKA) koja je trenutno u finalnoj fazi izrade. Jedan od definiranih strateških ciljeva SRUPKA odnosi se na pružanje podrške MSP-a na području VUPKA te je cilj ovog anketnog uptinika utvrditi potrebe i potencijale poduzetnika Većeg urbanog područja Karlovac za prijavu projekata u okviru ITU mehanizma kako bismo definirali konkretne aktivnosti (nabava opreme, unapređenje proizvodnje, istraživanje i razvoj i sl.) koje bi mogle biti sufinancirane kroz ITU mehanizam.

 

S obzirom na važnost sudjelovanja u anketi koja je već ranije poslana u word obliku na vaše adrese, a zbog planiranja mogućih sredstava u ITU mehanizmu Karlovac  molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i svakako popunite anketu koja je sada u jednostavnijoj online formi na linku ispod.

https://wyg-ankete.limequery.net/616769?lang=hr 

 

 

Puno hvala!

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT