Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

image1 011

Župan Damir Jelić nastavio je danas s ustaljenom praksom prijama građana petkom. Tako su i ovog petka građani razgovarali sa županom u njegovu uredu i to prema rasporedu kako su se prethodno najavili. Razgovori s građanima nastavljaju se i dalje te se građani na razgovor mogu najaviti telefonski kod tajnice župana na tel. 666101.

img 0e7d8af4ab0cf9f2c3d2dbd45d779f40 v

U organizaciji Hrvatske zajednice županija u petak, 11. listopada, je u Hotelu Panorama u Zagrebu održana radionica s temom “Izazovi županija u procesu integracije ureda državne uprave". U ime Karlovačke županije na radionici su sudjelovali županijski pročelnici Kristijan Čujko i Marina Jarnjević te predstojnica Ureda državne uprave Ines Pavlačić. Na radionici se raspravljalo o otvorenim pitanjima, dvojbama i nejasnoćama koje se pojavljuju u procesu integracije ureda državne uprave u županije, koje  će uslijediti nakon 1.1.2020.

 

 

73051042 501214363795624 6162356172209782784 nPovodom Svjetskog dana učitelja, u Hrvatskom školskom muzeju, u četvrtak 10. listopada 2019. godine, predstavljen je projekt Učenik Nikola Tesla i njegov učitelj Martin Sekulić. U ime Karlovačke županije nazočila je zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin sa suradnicama. Prisustvovala je i zamjenica gradonačelnik Grada Karlovca Andreja Navijalić te profesorice fizike i povijesti Gimnazije Karlovac čije su prezentacije sačinjavale okosnicu događaja, Tanja Mihaljević i Natalija Jadrić. Nakon uvodnih riječi ravnateljice muzeja Štefke Batinić, o učiteljstvu i ispreplitanju života učenika Nikole Tesle i njegovog učitelja Martina Sekulića u formativnom razdoblju mladog učenika, govorili su Davor Pavuna, osnivač „Tesla World Foundation“ i Darko Žubrinić, profesor sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba.

dsc 7452

U prostoru Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Karlovac je u četvrtak, 10. listopada, održana sjednica Gospodarskog vijeća na kojoj su dodijeljene Plakete Zlatna kuna za najuspješnija trgovačka društva u Karlovačkoj županiji. Plakete su dodijeljene u tri kategorije, malih, srednjih i velikih poduzeća. Tako je za najuspješnije malo trgovačko društvo proglašena tvrtka Drvona iz Karlovca, za srednje poduzeće KIM mljekara Karlovac. Za najuspješniju veliku tvrtku, Zlatnu kunu je dobio karlovački HS Produkt. Prije svečanosti dodjele, predsjednik HGK Županijske komore Karlovac Zlatko Kuzman, prezentirao je aktualna gospodarska kretanja u Karlovačkoj županiji. Temeljem statističkih pokazatelja, prikazana je uspješnost gospodarstva Karlovačke županije u protekloj godini. Gospodarstvo u našoj županiji raslo je prema svim parametrima i pokazateljima, što nudi optimizam za uspješne rezultate i u 2019. godini. Garancija rasta trebale bi biti i ovdje najavljene investicije u gospodarskom sektoru. Sjednici su u ime Karlovačke županije nazočili župan Damir Jelić i predsjednik Županijske skupštine Ivan Vučić.

 

71877441 500673480516379 5997433843269763072 n

Suradnjom Karlovačke županije, Gimnazije Karlovac, tvrtke AB gradnja d.o.o., Real grupe d.o.o. i konzultantskog ureda GREENiKA, u četvrtak, 10. listopada 2019. godine, u prostoru VMD grupe d.o.o. u Zagrebu, održano je predstavljanje projekta Nikola Tesla Experience Center. Događaju su se odazvali zainteresirani, mogući sudionici u nastanku centra. Projekt je predstavila zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin, zajedno s Lukom Lipšinićem, projektantom tima PLOT koji sudjeluju u realizaciji ovog projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 15 milijuna kuna, a radovi su započeti. Podsjećamo, objekt će se izgraditi na mjestu nekadašnje ruševne stambene zgrade uz Gimnaziju Karlovac, čime bi se artikulirala cjelokupna cjelina pogodna za druženja, manifestacije i brojne druge aktivnosti. Centar je zamišljen kao spoj starog i novog u čijem središtu će se nalaziti lik i djelo Nikole Tesle, najvažniji događaji, ljudi i prilike vremena u kojem je dio svog života Tesla proveo u Karlovcu, tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT