Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

20190717 111829

Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin predstavljala je Karlovačku županiju na svečanom obilježavanju Dana Zagrebačke županije, koje je u srijedu, 17. srpnja, održano u Hotelu International u Zagrebu. Tim je povodom održana Svečana sjednica Skupštine Zagrebačke županije na kojoj su se gostima obratiti predsjednik Skupštine Damir Mikuljan te župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, a upriličena je i dodjela javnih priznanja za zaslužne pojedince i ustanove.

66697675 452887215295006 6283901509008621568 n

U Državnoj geodetskoj upravi je u utorak, 16. srpnja, održano svečano potpisivanje 12 Ugovora za izradu izmjera katastarskih općina i 7 Ugovora za tehnički nadzor katastarskih izmjera. Ovim će poslovima u Karlovačkoj županiji biti obuhvaćeni gradovi Karlovac, Ogulin i Slunj te općine Barilović, Lasinja i Žakanje kao i Draganić. Ukupna vrijednost potpisanih Ugovora iznosi preko 30 milijuna kuna, a čitav posao bi trebao biti završen u roku dvije godine. Ugovorima se Državna geodetska uprava jedinicama lokalne samouprave obvezuje pružiti savjetničke usluge tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere. Ovom prigodom Ugovore je potpisao načelnik Općine Draganić Stjepan Bencetić, dok su ostali gradonačelnici i načelnici gradova i općina iz Karlovačke županije, koji su u obuhvatu ovih poslova, Ugovore potpisali ranije. Svečanosti je u ime Karlovačke županije prisustvovala zamjenice župana Martina Furdek Hajdin. Ugovore je u ime Državne geodetske uprave potpisao ravnatelj Damir Šantek.

 

20190712 181457

U petak, 12. srpnja, u maloj vijećnici Općine Draganić, održana je treća Izvanredna sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu nalazila se točka vezana uz katastarsku izmjeru dijela k.o. Draganić i prijedloga Ugovora za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera za dio k.o. Draganić između Državne geodetske uprave, Općine Draganić i Geoprojekta d.d.. Ovu katastarsku izmjeru zajednički će sufinancirati Općina Draganić i Karlovačka županija, u omjeru 50% od ukupnog dijela kojeg je trebala financirati sama Općina. U ime Karlovačke županije sjednici je prisustvovala zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin.

dsc 2788

Povodom obilježavanja 440 godina Karlovca u petak, 12. srpnja, dan uoči rođendana Grada, održan je prigodni program, kojim je protokolarno obilježen Dan grada. Pogram je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima, na Trgu hrvatskih branitelja. Potom je, u crkvi Presvetog Trojstva, služena Sveta misa, koju je predvodio mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački.  Kao središnja svečanost je, u Gradskom kazalištu Zorin dom, održana Svečana sjednica Gradskog vijeća na kojem su gradonačelnik Damir Mandić i predsjednik Gradskog vijeća Matija Furač dodijelili nagrade Grada Karlovca zaslužnim građanima i ustanovama. U ime Karlovačke županije svečanosti je nazočio župan Damir Jelić, sa suradnicima, koji se tom prigodom obratio skupu i kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordna Jandrokovića.

20190716 100943 copy

75. sjednica Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije održana je u utorak, 16. srpnja, u prostoru tvrtke DS SMITH Plastics Karlovac d.o.o., u Kupljenskom, u općini Vojnić.
Na dnevnom redu je između ostalog bila i tema zaštite na radu na primjeru tvrtke DS SMITH Plastics Karlovac d.o.o., koja na tom planu može poslužiti kao ogledni primjer inovativnosti i uspješnosti. Članovi GSV-a imali su prigodu osobno se uvjeriti u kvalitetnu i dobro organiziranu zaštitu na radu koju provodi ova tvrtka.
Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice GSV-a dr. Samije Ropar.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT