Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0002 038

Župan Karlovačke županije Damir Jelić obišao je u četvrtak, 10. listopada, radove na sanaciji brane u Dugoj Resi. Radove izvodi tvrtka Energoremont d.d. iz Karlovca, za naručitelja T&H INVEST d.o.o. iz Varaždina.
Radi se o sanaciji i servisu sve četiri zapornice na brani, što je važan segment funkcioniranja sustava obrane od poplave. Kako je rečeno prilikom obilaska ovo je vrijedan projekt koji će regulacijom razine vode moći bolje kontrolirati dotok i otjecanje vode što za vrijeme visokih vodostaja može značajno smanjiti razinu vodenog vala. Projekt je važan i za investitora jer su zbog nefunkcioniranja zapornica nastajali gubici vode koja nije mogla biti usmjerena prema turbinama za proizvodnju struje. Vrijednost radova je blizu 500 tisuća kuna, a posao je dobila domaća tvrtka Energoremont, čiji je direktor Tihomir Vojnović naglasio da će radovi biti završeni prema ugovorenim rokovima. Uz župana Jelića radilište su također obišli i gradonačelnik Duge Rese Tomislav Boljar, glavni vatrogasni zapovjednik VZ Karlovačke županije Goran Franković, načelnik Stožera Civilne zaštie Karlovačke županije Josip Ribar, Martin Barić iz PU karlovačke, predstavnik HEP-a Milan Sabljak i Zoran Pavlović iz karlovačke ispostave Hrvatskijh voda. Svi su redom iskazali zadovoljstvo što se nakon dugogodišnje zapuštenosti brane konačno krenulo u njenu revitalizaciju, a svakako će se ovi poslovi dobro uklopiti u cjeloviti projekt zaštite od poplava na kojem Karlovačka županija s nadležnim institucijama intenzivno radi.

dsc 0001 023

Ravnateljica Osnovne škole Žakanje Jasmina Katunić, kao naručitelj i direktorica tvrtke AB gradnja d.o.o iz Karlovca Marija Janžetić, kao izvoditelj, potpisale su u srijedu, 9. listopada, Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni stare zgrade škole u jednodijelnu školsku sportsku dvoranu u Kamanju. Vrijednost ovog Ugovora iznosi 5,87 milijuna kuna.
Župan Karlovačke županije Damir Jelić istovremeno je potpisao Odluku o financiranju ovog projekta iz Proračuna Karlovačke županije.

Potpisivanje Ugovora održano je u zgradi Područne škole Kamanje uz nazočnost predstavnika Karlovačke županije, izvođača radova, Školskog odbora OŠ Žakanje, učitelja i osoblja Područne škole u Kamanju te članova inicijativnog odbora za izgradnju dovrane, mještana Kamanja koji su pokrenuli inicijativu za gradnju. Ovim su se činom stekli uvjeti za početak gradnje te je nakon potpisivanja Ugovora i Odluke o financiranju župnik Župe Kamanje vl. Stjepan Jakov blagoslovio gradilište.

dsc 0043 009 copy

Grad Karlovac je u suradnji s gradskim tvrtkama i ustanova i ove godine tradicionalno obilježio Dan neovisnosti pod nazivom "U službi grada i domovine". Tako su u utorak, 8. listopada, održane brojne priredbe, izložbe i susreti na Trgu Josipa Jurja Strossmayera, Trgu bana Josipa Jelačića te Gradskom muzeju i Muzeju Domovinskog rata na Turnju, kao i u Nacionalnom svetištu Sv. Josipa.  U ime Karlovačke županije događanja je popratila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

Također je, u organizaciji Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade "Gromovi", Podružnice Karlovačke županije, održano polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Turnju te Sveta misa u crkvi Presvetog Srca Isusova, na kojoj je nazočila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

 vlcsnap 2014 10 27 17h49m27s31 copy copy

ZAŠTITA OD POPLAVA GRADA KARLOVCA
GRADNJA LIJEVOOBALNOG NASIPA KUPE OD SELCA DO REČICE
MJERA 5
Katastarska općina Karlovac I


Za potrebe rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u svrhu gradnje lijevoobalnog nasipa Kupe od Selca do Rečice Hrvatske vode nude vlasnicima i suvlasnicima isplatu tržišne naknade, po procjenama tržišne vrijednosti nekretnina sudskih vještaka za različita područja, od graditeljstva do poljoprivrednog zemljišta.


Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina koje se nalaze u zoni obuhvata da se po primitku elaborata procjene od strane Ureda državne uprave u Karlovcu jave radi sporazumnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno sklapanja kupoprodajnih ugovora.


Ponudu su Hrvatske vode objavile na web stranici:
https://www.voda.hr/sites/default/files/clanak/25.9.2019.oglas_tablica_karlovac_i.pdf


Obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane vlasnike/suvlasnike nekretnina dana 10.10.2019. i 11.10.2019. godine u razdoblju od 9.00 – 15.30  sati u prostorije Mjesnog odbora Gradac, u Karlovcu, Gradac 31,  vezano za otkup nekretnina  i sklapanje kupoprodajnih ugovora.

 

Sa sobom obavezno ponijeti:
1. Osobnu iskaznicu ili putovnicu
2. OIB
3. Karticu tekućeg računa

 

čestitka dan neovisnosti copy

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT