Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

DSCN8004

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić potpisao je u četvrtak, 30. listopada, u Uredu župana, Ugovore za projekte odabrane na javnom pozivu za turizam Karlovačke županije u 2014. godini. Temeljem javnog poziva za projekte u turizmu u 2014. godini, Karlovačka će županija sufinancirati 23 projekta, u ukupnom iznosu od 500 tisuća kuna, bitnih za razvoj i unapređenje turističke ponude Karlovačke županije. Ugovore o bespovratnom sufinanciranju turističkih projekata u 2014. godini danas su potpisali Turistička zajednica grada Karlovca, s projektom "Info table o Ivanjskom krijesu na Baniji i Gazi", Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ljubice Guštin iz Vrhovca kraj Ozlja, s projektom "Uređenje vinskog podruma i kušaone vina na OPG-u", Općina Rakovac, s projektom "Astro park", Tvrtka "N5" d.o.o. iz Ogulina s projektom "Uređenje smještajnih kapaciteta u skladu s uvjetima za baštinski hotel" te Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Danice Mičić iz Lasinja s projektom "Uređenje kušaonice sira na OPG-u".

DSCN7985

U srijedu, 29. listopada, u Domu HV "Zrinski", održan je 7. Sajam poslova u Karlovačkoj županiji. Glavni pokrovitelj Sajma je Karlovačka županija, a organizator Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Svi zainteresirani mogli su pogledati izložbene prostore poslodavaca, informirati se o mjerama/potvrdama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te o mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja u EU. U sklopu Sajma održan je i Okrugli stol na temu "Nova znanja za nove prilike" - prezentacija strateških smjernica za razvoj i jačanje ljudskih potencijala, a također je organizirana radionica "Vještine uspješnog traženja posla". U ime Karlovačke županije Sajmu je nazočio zamjenik župana, Josip Šafar, koji je i svečano otvorio ovaj događaj.

vucic1

Pod pokroviteljstvom Karlovačke županije i Općine Josipdol u nedjelju je, 26. listopada, u Oštarijama, održana proslava 150. godišnjice rođenja podmaršala austrougarske vojske Mihovila Mihaljevića i stote obljetnice 1. Svjetskog rata. Tim je povodom u župnoj crkvi u Oštarijama služena misa zadušnica za sve poginule u Velikom ratu, a potom je otkrivena spomen ploča Mihovilu Mihaljeviću. Također je i održan znanstveni skup o Mihovilu Mihaljeviću i Velikom ratu na kojem su sudjelovali povjesničari i vojni analitičari. Potporu ovoj proslavi dali su Veleposlanstvo Republike Austrije u RH, MORH, Hrvatsko-austrijsko društvo iz Zagreba, Vojni ordinarijat RH, Ministarstvo kulture, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv i Hrvatski studiji. U ime Karlovačke županije proslavi su nazočili župan Ivan Vučić i predsjednik Županijske skupštine Željko Bokulić.  

P2180003

U Gradskom kazalištu "Zorin dom", u subotu i nedjelju (25. i 26. listopada), održan je 21. susret izvornih folklornih skupina RH. Glavni organizator događaja bio je Hrvatski sabor kulture, dok su suorganizatori Karlovačka županija i ZAKUD Karlovačke županije. Nastupilo je oko 500 folkloraša, a Karlovačku županiju predstavljalo je Kulturno umjetničko društvo "Klek" iz Ogulina. U ime Karlovačke županije susretu je nazočio zamjenik župana, Ivan Banjavčić, koji je ujedno i otvorio ovaj kulturni događaj.

DSCN7975

Povodom Dana dobrovoljnih darivaoca krvi u ponedjeljak je, 27. listopada, u Uredu župana Karlovačke županije, priređen prijem za predsjednika i ravnatelje županijskog i gradskih društava Crvenog križa te dobrovoljne darivaoce krvi. Prijemu je nazočio župan Ivan Vučić sa suradnicima. Župan Vučić zahvalio se u ime svih građana Karlovačke županije dobrovoljnim darivaocima krvi na njihovom humanom darivanju koje spašava ljudske živote te se također zahvalio vodstvima i djelatnicima društava Crvenih križeva u Karlovačkoj županiji na predanom radu u animiranju i afirmiranju dobrovoljnog darivanja krvi. U ime nazočnih darivaoca krvi i ravnatelja gradskih društava Crvenog križa na potpori Karlovačke županije, financijskom praćenju kao i organizaciji ovog prijema zahvalili su se predsjednik Društva Crvenog križa Karlovačke županije, dr. Nedjeljko Strikić te ravnateljica Crvenog križa Karlovačke županije Mirjana Puškarić.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT