Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 P9230004

U utorak, 23. rujna, u Zagrebu je održana 9. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija. Prema dnevnim redom skupa imenovana su radnih tijela, a potom je podneseno izvješće o radu Zajednice u proteklih godinu dana, koje je podnio predsjednik Tomislav Tolušić. Predstavljeni su i prihvaćeni Financijsko izvješće za 2013. i Financijski plan za 2014. godinu kao i Program rada za narednih godinu dana. Skupština je održana u prostoru Hotela International. U ime Karlovačke županije skupu su nazočili župan Ivan Vučić i tajnica Županijske skupštine Irena Gerovac Zrnić.

DSCN7497

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, u ponedjeljak 22. rujna, obilježilo je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prigodnim predavanjem koje se održalo u prostoru Gimnazije Karlovac. Predavanje su održali psihologinja Tatjana Farkaš Radočaj te mr. sc. Ivan Delić, defektolog i socijalni pedagog. Uz članove Povjerenstva, profesore i učenike Gimnazije Karlovac predavanju su nazočili predstavnici Grada Karlovca i Karlovačke županije, Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji te saborska zastupnica Nada Murganić.

DSCN7466

Javna ustanova NATURA VIVA, u petak 19. rujna, organizirala je događaj "Živjeti s parkom 2014.", koji je održan u Vrbanićevom perivoju u Karlovcu. Uz stručne seminare, predavanja i radionice u prostoru Vrbanićevog perivoja građani su se educirali o životu u parkovnom prostoru u urbanim sredinama. Program je započeo u 9.30 sati obilaženjem parka, prema želji sudionika, a potom je u prostoru hotela Korana Srakovčić započeo je seminar na temu "Zaštita prirode u gradovima i NATURA 2000.". Gosti i sudionici ovogodišnjeg seminara bili su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te predstavnici lokalne uprave i ekoloških udruga civilnog sektora iz Španjolske. Uz seminar su, za učenike karlovačkih škola, ujedno bile organizirane radionice koje su, kroz stručno vodstvo, provođene na prostoru Vrbanićevog perivoja. Otvorenju seminara nazočio je župan Karlovačke županije Ivan Vučić sa suradnicima.

 

 DSCN7445

Pod predsjedanjem zamjenika župana Josipa Šafara u srijedu je, 17. rujna, održan prvi sastanak Radne skupine za izradu Županijske razvojne strategije Karlovačke županije 2015.-2020. na kojem su članovi upoznati s metodologijom izrade, definirani su zadaci po izradi osnovne analize stanja i vremenski okviri za izradu dokumenta. Sastanak Radne skupine održan je u Uredu župana, a koordinator izrade ovog dokumenta je Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.- akreditirani regionalni koordinator od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok je izrađivač Karlovačka županija.

 

 

sajam branit 09

 Foto: Radio Mrežnica

 

Braniteljska zadruga IDEJA u subotu, 20. rujna, bila je organizator 3. sajma braniteljskih zadruga koji se održao u Ozlju, na Trgu braće Radić, u vremenu od 9 do 22 sata. Na sajmu su predstavljene braniteljske zadruge, udruge te gospodarstvenici i obrtnici s prostora Ozlja i okolice. U programu Sajma, uz prezentaciju izlagača, bio je ponuđen i čitav niz događanja, od zabavnih sadržaja, nastupa KUD-ova, predstava za djecu i prezentacija turističkih sadržaja i smještajnih kapaciteta ozaljskog kraja. Također su prezentirani i programi ruralnog razvoja na koje su zainteresirani mogli aplicirati. Za posjetitelje sajma organizirani su i obilasci ozaljske Munjare i Starog grada, a uz prezentacije pripremila se i bogata gastronomska ponuda. Otvorenje Sajma započelo je u 9 sati, a u ime Karlovačke županije nazočio je zamjenik župana Josip Šafar.  

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT