Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

ssdadaDana 6. svibnja 2020. godine, direktorica Društva, u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković, uz nazočnost predsjednice Skupštine Društva, zamjenice župana Martine Furdek – Hajdin, potpisala je Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ugovor je prethodno potpisao direktor Fonda Siniša Kukić.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. sredstva kapitalne pomoći u iznosu do 47 milijuna kuna (bez PDV-a), što čini 18 % prihvatljivih i procijenjenih troškova projekta.

 

Sustav evidencije lokacija odbačenog otpada u probnom radu - dostupan javnosti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je sustav evidencije lokacija odbačenog otpada (ELOO) koji je od 1. siječnja 2020. pušten u testni rad u produkcijskom obliku te je osim registriranih korisnika dostupan i javnosti.

Riječ je o sustavu koji čini dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom, a što je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Osim što je prvenstveno namijenjen komunalnim redarima za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada, višekorisnički sustav dostupan je i široj javnosti. Tako građani mogu obavijestiti komunalne redare o lokacijama odbačenog otpada i doprinijeti ekološkoj očuvanosti lokalne zajednice.

Odbačeni otpad građani mogu prijaviti na mrežnoj stranici ELOO na način da odaberu županiju, grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada te prilože fotografiju odbačenog otpada. Nakon prijave odbačenog otpada od strane građana komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest kako bi mogli obraditi prijavu.

Sustav također omogućuje registriranim korisnicima (inspektori zaštite okoliša, djelatnici u županijama, ministarstvima i ostala nadležna tijela) pregled podataka za ona područja nad kojima imaju nadležnost.

Preporučeni internetski preglednici za rad na sustavu su Google Chrome i Firefox. Više o načinu prijave lokacije odbačenog otpada može se pronaći u Info letku ELOO.

 

img dacad5832057d2cb1aa7e7b9500d9595 vKarlovačka županija u suradnji s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Karlovac, Obrtničkom komorom Karlovačke županije i Udruženjem obrtnika grada Karlovca pokreće istraživanje o utjecaju epidemije COVID-19 na gospodarski sektor Karlovačke županije. 

 

Iako na nacionalnoj razini već postoje određeni pokazatelji, cilj nam je ovim istraživanjem dobiti jasniji i precizniji uvid o utjecaju ove krize na gospodarski sektor Karlovačke županije, konkretno na trgovačka društva i obrte. Prikupljeni podaci bit će nam od velike koristi, kako bi sve mjere kojima planiramo pomoći gospodarstvu u narednom periodu, utemeljeno i precizno osmislili i za njih osigurali dovoljno sredstava.

 

U ovu svrhu izrađen je kratki online upitnik kojemu se može pristupiti putem sljedećeg LINKA: https://forms.gle/4EpHsKjBHRFLfAsu9

1 img 06a4327651550c2fe3e9fe5599583e19 v

Zamjenica župana Vesna Hajsan – Dolinar sa suradnicima je obišla radove na energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Duga Resa. Tijekom obilaska gradilišta, ravnateljica Melita Trgovčić informirala je o tijeku radova te su dogovoreni daljnji koraci prema skorom završetku projekta. Ugovor o energetskoj obnovi zgrade Doma zdravlja Duga Resa potpisan je 27. lipnja 2019. godine, a izvoditelj radova je tvrtka Građevinarstvo Stipić d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.310.093,75 kn od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratno financira s 786.056,25 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira sa 413.382,08 kn, a ostatak će biti financiran sredstvima Doma zdravlja. Završetak radova prema ugovoru planiran je za 30.06.2020. godine. Ovo je jedan od brojnih 407 za 047 projekata te je kontinuiranim i predanim radom projekt gotovo završen.

 

 

 

img 20200506 113649

Karlovačka županija u suradnji s Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije, Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Karlovac i Obrtničkom komorom Karlovačke županije oformila je Radnu skupinu za pomoć gospodarstvu, kao jednu od mjera pomoći gospodarstvu uslijed štetnih posljedica uzrokovanih koronavirusom. Radna skupina pružat će gospodarstvenicima savjetodavnu pomoć u vidu pravovremenih i točnih informacija vezanim za aktualne mjere pomoći s lokalne, regionalne i nacionalne razine, uz objedinjavanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo kao i Odluka Stožera civilne zaštite. Kroz rad ove skupine pružat će se i savjetodavna pomoć poduzetnicima na području Karlovačke županije, koji u provedbi imaju projekte financirane europskim sredstvima.

 

Ispred svake institucije imenovana je osoba koja će biti zadužena za pružanje informacija, na upit gospodarstvenika.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT