Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

img 053bcded90766b58371ac6e66ba0c9a2 v

Zamjenice župana Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar te ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije (JURRA) Vilko Klasan sudjelovali su u radu konferenicije Dani regionalnog razvoja i EU fondova, koja se od 4. do 6. listopada održala u Šibeniku. Uz brojne radionice i panel raspravu održan je i plenarni skup na kojem je sudjelovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa većinom ministara i njihovih suradnika. Skup je organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova uz nazočnost predstavnika svih županija i brojnih predstavnika razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave.

 

clipboard01 750x430

Sabina iz karlovačkog Turnja, Zorka iz Sydneya i Mira iz Nijemaca protagonistice su prvog dokumentarnog filma o ženama u Domovinskom ratu moćnog naslova: ” Heroine Domovinskog rata, pobjednice”. Žene su to koje su ratovale svaka na „svom“ ratištu, istoku, središtu i jugu Hrvatske. Redateljica, scenaristica, snimateljica i montažerka ovog filma je Irena Ščurić. Karlovačka premijera održana je u nedjelju, 6. listopada pred prepunim gledateljstvom u Zorin domu.

Film je nastao prema ideji braniteljice Mirjane Miličić koja je smatrala da treba istaknuti važnost i ulogu žena koje su se borile ravnopravno s muškarcima. Odlučila je ići od grada do grada tražeći one braniteljice s najdojmljivijim pričama. Uloga redateljice pripala je Ireni Ščurić, koja još od 1985. samostalno režira, snima i montira razne dokumentarce, televizijske emisije i glazbene video spotove.

Prva od tri heroine u filmu je Karlovčanka Sabina Protulipac, umirovljena dočasnica HV-a i dragovoljka Domovinskog rata. Ona je kao 18-godišnjakinja, s netom završenom medicinskom školom, krenula u obranu Hrvatske i na prvoj crti bojišta provela više od 1700 dana. Ponos je i uzor je  svim svojim sumještanima, kao i brojnim suborcima koje i danas smatra članovima obitelji.

Mira iz Vukovara u rat je ušla kao 30-godišnjakinja, s dvoje djece od tada 9 i 11 godina. Proživjela je teške trenutke, a čak je i zarobljena u studenom 1991.godine. Zorka je pak svoj bezbrižan život u Australiji odlučila ostaviti iza sebe te je kao profesionalan frizerka došla u Zagreb, među Tigrove i jednostavno – šišala. Dakle, tri moćna svjedočanstva u 100 minuta filma koji ostavlja bez teksta.

Karlovačkoj premjeri filma nazočila je zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

izrezak

1 img 1069 001 copy

U cilju uspostave međusobne suradnje na razvoju strukovnog obrazovanja u poljoprivredi, u četvrtak 3. listopada, u Požegi je održan sastanak Karlovačke i Požeško-slavonske županije. Glavna tema sastanka bio je dogovor oko partnerskih odnosa na projektu Regionalnih centara kompetentnosti. Zamjenicu župana Karlovačke županije Vesnu Hajsan Dolinar, ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilka Klasana, te njegovog zamjenika Krunoslava Kralja srdačno su dočekali župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević, pročelnica Odjela za društvene djelatnosti Sandra Sekulić Pojer te ravnateljica Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije Panore Senka Horvat. Nakon održanog sastanka u Uredu župana, sudionici su obišli Poljoprivredno-prehrambenu školu.

1 20191004 144353 001

U petak, 4. listopada, u Tehničkoj školi Karlovac, održan je prezentacijski sastanak na temu uspostave Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Sastanak je održan na inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja te je iz tog razloga sastanku nazočio pomoćnik ministrice Vlado Prskalo sa suradnicima Sonjom Jeđud i Hrvojem Bakićem. Na sastanku su razjašnjene nedoumice oko prijave druge faze projekta Regionalnog centra kompetentnosti u vrijednosti 60 milijuna kuna na Europski socijalni fond. Sastanku su nazočili ravnatelj Tehničke škole Karlovac Ivan Janković sa suradnicima, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Karlovac Damir Pleša, predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije te predstavnci Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka. U ime Karlovačke županije, sastanku su nazočile zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić sa suradnicima.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT