Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

majstori 10

foto: Karlovački1

Obrtnička komora Karlovačke županije u utorak je, 9. srpnja, svečano dodijelila majstorske diplome. Majstorske diplome dobilo je 46 izučenih obrtnika-majstora. U jesenskom roku prošle i proljetnom ove godine, za polaganje majstorskog ispita prijavilo se 64 kandidata, od kojih je jedan dio odustao ili pak nije imao uvjete, tako da je polaganju pristupilo 56 kandidata, od kojih je uspješno položilo majstorski ispit njih 46 i tako postalo majstorima struke. Svečana podjela majstorskih diploma održana je u Obrtničkom centru Karlovac, a majstorima ih je, u nazočnosti predsjednika Obrtničke komore Karlovačke županije Darka Stankovića, uručio pročelnik za gospodarstvo Karlovačke županije Željko Fanjak.

Osim iz Karlovačke i ove godine ispit su prijavljivali kandidati iz susjednih županija, Zagreba i Zagrebačke, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Ličko-senjske, Brodsko-posavske i Dubrovačko-neretvanske županije te po prvi put i kandidati iz Savezne Republike Njemačke. Kao i prijašnjih godina, najzastupljeniji majstori su frizeri/frizerke, fotografi, autolakireri, automehaničari, zidari, stolari, kozmetičari, elektroinstalateri kao i instalateri grijanja, klimatizacije i vodovodnih instalacija te uvijek traženi kuhari.

 

4 copy copy copy copy

Župan Karlovačke županije, Damir Jelić, sa suradnicima, održao je u ponedjeljak, 8. srpnja, kolegij župana u Ribniku. Kolegij je održan u prostoru DVD-a Ribnik, u središtu mjesta. Zajedno s općinskim kolegijem, kolegij župana je raspravio teme vezane uz najznačajnije županijske projekte te projekte Općine Ribnik. Općina Ribnik dobila je, iz mjere 7.4.1., potporu za rekonstrukciju društvenog, tj. vatrogasnog doma, u vrijednosti od 3,8 milijuna kuna nepovratnih sredstava, a vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 5 milijuna kuna. Na kolegiju su analizirani, odnosno usuglašeni načini financijskog zatvaranja cjelokupnu investiciju. Načelnik Općine Ribnik, Željko Car, prezentirao je i investiciju uređenja šumskih puteva kao i problem gustog prometa po cesti D6 te nelagodu življenja uz državnu cestu, posebno zbog pojačanog kamionskog prijevoza. Po završetku kolegija župan je dodijelio novčane potpore DVD-u Ribnik i DVD-u Lipnik, nakon čega su se načelnik Općine Ribnik Željko Car i župan Damir Jelić obratili medijima.

muzej domovinskog rata otvorenje 75

Tijekom svečanosti otvorenja Muzeja Domovinskog rata na Turnju, u petak, 5. srpnja 2019. godine, župan Karlovačke županije Damir Jelić uručio je prvu Medalju župana. Ova  počast i vrijedno priznanje dodijeljeno je umirovljenom brigadiru Hrvatske vojske Dubravku Halovaniću, za izniman doprinos u očuvanju tradicije Domovinskog rata i promicanju interesa Karlovačke županije. Brigadir Halovanić jedan je od inicijatora osnutka Muzeja Domovinskog rata na Turnju te je osobno priskrbio velik broj eksponata koji su danas izloženi u muzeju. Svojim je radom i aktivnostima značajno pripomogao nastajanju ovog muzeja te doprinio čuvanju tradicije i promicanju vrijednosti Domovinskog rata, napose na prostoru Karlovačke županije i grada Karlovca. Ovo je prvi puta da župan dodjeljuje ovo priznanje koje će se uručivati samo iznimno, za poseban doprinos ugledu Karlovačke županije. Obzirom na simboliku prostora i prigodu otvorenja Muzeja Domovinskog rata odlučeno je da se ovo priznanje Dubravku Halovaniću uruči baš na Turnju.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na osnovu prikupljenih uzoraka vode i to na:
Kupa -Ozalj
Mrežnica - Duga Resa
Mrežnica – Mrežnički Brig
Korana - Slunj
Kupa – Jurovo
Jezero – Sabljaci
Dobra - Grdun objavio je na svojim stranicama, rezultate analize uzoraka. Detaljnije na linku stranica Zavoda: Rezultati analize uzoraka vode na kupalištima

66390151 448097512440643 1823551674027868160 n copy

Dobrovoljno vatrogasno društvo Vivodina proslavilo je u subotu, 6. srpnja, 90 godina od svog osnutka. Uz svečanu sjednicu održana je i Sveta misa u crkvi Svetog Lovre te dodjela priznanja i zahvalnica. U ime Karlovačke županije svečanoj proslavi nazočila je zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar koja je pohvalila rad ovog vrijednog društva i čestitala DVD-u Vivodina na njihovom doprinosu pri razvoju vatrogastva, ali i razvoju civilnog društva i unapređenju standarda. Naglasila je važnost vatrogastva ne samo u očuvanju imovine sumještana već i kao pokretaču razvoja komunalne infrastrukture, očuvanja kulturnog nasljeđa i tradicije.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT