Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Nakon obavljenog razgovora župana Damira Jelića s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem te iskazane spremnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske za postavljanje pontonskog mosta u Gornjem Pokupju, kao privremenog rješenja za prijelaz rijeke Kupe, zbog sanacije i zatvaranja postojećeg mosta, predstavnici Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, HV-a, MUP- a i Karlovačke županije obišli su lokaciju gdje je planirano postavljanje mosta.
Temeljem stručnog mišljenja i prosudbi svih okupljenih zaključeno je da postavljanje mosta u periodu zimskih mjeseci, kada vodostaj može varirati i do 6 metara te zbog nemogućnosti zimskog održavanja mosta, predstavlja rizik za sigurnost prometa.
Izražavamo zahvalnost Ministarstvu obrane i Hrvatskoj vojsci na kooperativnosti i iskazanoj spremnosti da u kratkom roku dopremi i postavi pontonski most.

dsc 0047 010

Pod pokroviteljstvom Grada Karlovca, Gradske četvrti Turanj i Osnovne škole Turanj, u petak, 4. listopada, održana je svečanost Sjećanje na Turanj. Sjećanje na Turanj je spomen na dan kada su neprijateljske granate prvi puta u Domovinskom ratu ispaljene na Karlovac i kada je tog 4.10. 1991. godine započela agresija i ratne strahote građana Karlovca. Tako je u Osnovnoj školi Turanj otvorena izložba Povijesne postrojbe "Karlovački počasni vod ZNG-91.", autora umirovljenog brigadira Dubravka Halovanića. Također su položeni vijenci i zapaljene svijeća pred spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Turnju, a potom je svečano otvorena izložba darovanih umjetničkih radova poznatih karlovačkih slikara Petra Grgeca i Danijela Butale, Muzeju Domovinskog rata Karlovac, na Turnju. Na kraju programa je održano prigodno zajedničko druženje s mještanima Turnja, u prostoru Gradske četvrti Turanj.

Izaslanstvo Karlovačke županije predvodio je župan Damir Jelić, uz svoju zamjenicu Martinu Furdek Hajdin.   

 

img 20191002 wa0001 

Na Danima hrvatskog turizma u Iloku Karlovačka županija je u srijedu, 2. listopada, svečano potpisala dva nova Ugovora o sufinanciranju razvoja javne turističke infrastrukture u područjima aktivnog i kulturnog turizma. Primarni su to turistički proizvodi Karlovačke županije definirani Strategijom razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine. Ugovore je u ime župana Damira Jelića svečano potpisao Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije te u ime Ministarstva turizma, ministar Gari Cappelli. Ugovori su potpisani za strateške županijske projekte u turizmu pod nazivom „BIKE4RIVER“ i „DODIR CIVILIZACIJA“.
Projekt razvoja javne cikloturističke infrastrukture „BIKE4RIVER“ koji u nastavku svoje treće faze predviđa uređenje rute na području općine Rakovica te postavljanje i uređenje nova četiri odmorišta za bicikliste, dvije info ploče za bicikliste sa ucrtanim rutama, dva brojača biciklističkog prometa te tri javne servisne stanice za bicikliste ostvario je bespovratnu potporu od 333.000,00 kn. Ukupna vrijednost nastavka treće faze projekta je 542.325,00 kn, dok ukupna investicija u razvoj javne cikloturističke infrastrukture u projektu Karlovačke županije u 2019. godini iznosi 1.045.142,00 kn.
Projekt razvoja kulturnog turizma „DODIR CIVILIZACIJA“ ostvario je maksimalnu moguću potporu u iznosu od 200.000,00 kn odnosno 90% sufinanciranih troškova za izradu Krovnog interpretacijskog plana i plana upravljanja kvalitetom u kulturnom turizmu kao podlogu za daljnje aktivnosti i moguće financiranje iz vanjskih izvora. Projektom je obuhvaćeno devet starih gradova i karlovačka Zvijezda, s području Karlovačke županije. Ukupna vrijednost prve faze projekta za izradu dokumentacije je 248.125,00 kn.
Navedeni projekti sufinancirani su sredstvima iz namjenskog Fonda za razvoj turizma čija se sredstva prikupljaju iz koncesija na državna turistička zemljišta, Odlukom Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma te se financiraju u iznosu do 90% opravdanih troškova.

dsc 0049 008 

Vodstvo Karlovačke županije, na čelu sa županom Damirom Jelićem, nastavilo je s održavanjem zborova građana po gradovima i općinama Karlovačke županije. Tako je u srijedu, 2. listopada, zbor građana održan u Bariloviću, u prostoru DVD-a Barilović.

Cilj zborova građana je upoznati građane s radom i projektima Karlovačke županije te u izravnoj komunikaciji s građanima saslušati njihove zahtjeve, prijedloge, primjedbe, kritike.

U Bariloviću su tako župan i suradnici predstavili rad Županije i svoje projekte, posebno one koji se odnose na područje Općine Barilović. Predstavljeni su gospodarski i komunalni projekti, projekti iz školstva i zdravstva, mreža škola i Regionalni centar kompetencija, radna mjesta i osposobljavanje za tržište rada, Poduzetnička zona Korana, projekt zaštite od poplava, Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, projekt obnove starih gradova "Dodir civilizaciija", problematika raspolaganja državnom imovinom, obnova i uređenje prometnica, izdavanje dozvola za gradnju kao i turistički projekti na području općine Barilović. Nakon prezentacije razvila se rasprava u kojoj je okupljene građane najviše zanimala komunalna problematika vezana uz vodoopskrbu te uređenje i obnovu lokalnih i županijskih cesta na prostoru općine, kao i projekt obrane od poplava. Na brojna su pitanja odgovarali župan Damir Jelić, načelnik Općine Dražen Peraković, zamjenice župana Martina Furdek Hajdin i Vesna Hajsan Dolinar, pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko, županijska pročelnica za zaštitu okoliša i građenje Marina Jarnjević, ravnatelj ŽUC-a Stjepan Turković i glavni vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije Goran Franković.

2 copy copy copy copy copy copy copy

U Karlovcu se u petak, 4. listopada, u organizaciji Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije (JURRA), na Trgu Matije Gupca, održala manifestacija "MerKAsur", kojom se obilježilo potpisivanje sporazuma između Europske unije i bloka južnoameričkih država o slobodnoj trgovini. Ovaj je Sporazum potpisan nakon 20 godina pregovaranja i trebao bi otvoriti prostor uspostavi jednog od najvećih svjetskih tržišta na području slobodne trgovine. Tako se i hrvatskom gospodarstvu otvara tržište od 780 milijuna stanovnika, što predstavlja velik gospodarski potencijal i priliku za nacionalno gospodarstvo. Europska komisija u suradnji s EDIC Karlovac i JURRA-om na ovaj način želi predstaviti i približiti mogućnosti koje pruža ovaj Sporazum pa je s tim ciljem i organizirana ova manifestacija. Tako su na Trgu Matije Gupca predstavili gospodarstvenici, izvoznici s prostora Karlovačke županije, a nakon svečanog otvaranja manifestacije održan je okrugli stol na temu "Prednosti sporazuma EU i MERCOSURA", na kojem su sudjelovali predstavnici Europske komisije u Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, predstavnici HGK te strani gospodarstvenici, koji posluju u Hrvatskoj. Uz to su predstavljeni i brojni kulturni i zabavni sadržaji, koje građani mogu popratiti. U ime Karlovačke županije događaju su nazočili župan Damir Jelić te zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT