Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju odredbe članka 195. stavka 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti donešena je Odluka o posebnom dežurstvu na području Karlovačke županije. Sadržaj odluke u na linku:Odluka o posebnom dežurstvu na području Karlovačke županije

dsc 0010 031

U karlovačkom naselju Turanj u petak, 5. srpnja, svečano je otvoren novouređen Muzej Domovinskog rata. Ovaj su događaj uveličali mnogobrojni gosti i uzvanici, između kojih su bili Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, kao izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora saborska zastupnica Marija Jelkovac, kao izaslanik predsjednika Vlade RH ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ministrica za demografiju Nada Murganić, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, te mnogi drugi uglednici iz hrvatskog političkog i javnog života. Uz predstavnike Grada Karlovca, na čelu s gradonačelnikom Damirom Mandićem, svečanosti je nazočio i župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa svojim zamjenicama i suradnicima. Tom se prigodom župan obratio okupljenima i prigodno dodijelio prvu medalju župana umirovljenom brigadiru HV-a Dubravku Halovaniću, koji je marljivo prikupljao muzejske eksponate i bio jedan od inicijatora uređenja ovog muzeja. Svečanost je obilježio izniman kulturni program pripremljen od strane Glazbene škole u Karlovcu.

20190705 112804 

Akcija Hrvatske gospodarske komore, "Kupujmo hrvatsko", održava se u petak, 5. srpnja, u Karlovcu, na lokaciji Radićeve ulice i Šetališta dr. Franje Tuđmana. Ova, već tradicionalna, promotivna akcija za kupnju hrvatskih proizvoda održava se u vremenu od 9 do 19 sati. Ovogodišnja akcija okupila je 75 izlagača, proizvođača prehrambenih proizvoda, autohtonih suvenira i robe široke potrošnje, a među njima su i brojni proizvođači iz Karlovačke županije. Prigodom otvorenja okupljenima se, u ime Karlovačke županije, obratila zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.

20190705 085842

 

Karlovačka županija, prema istraživanju Instituta za javne financije, petu godinu zaredom ima najtransparentniji proračun. Tako je Institut za javne finacije i ove godine dodijelio priznanje Karlovačkoj županiji za transparentnost proračuna. Prema Institutu za javne finacije prosječna ocjena proračunske tranparentnosti Županije, gradova i općina u Karlovačkoj županiji iznosi iznadprosječnih 4,2. Pokazala su to istraživanja u razdoblju od studenog 2018. do ožujka 2019. godine na temelju objavljenih dokumenata na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

Proračunska transparentnost omogućava uvid u provjerene i potpune informacije o lokalnim proračunima, koji građanima nudi mogućnost utjecaja na efikasno prikupljanje i trošenje proračunskih sredstava, te smanjuje mogućnost korupcije. Institut za financije petu godinu zaredom analizira proračunsku transparentnost hrvatskih županija, gradova i općina, uzimajući u obzir objavu ključnih proračunskih dokumenata.  Pa tako u razdoblju od 15. studenog do 13. prosinca 2018. godine istraživani su jesu li objavljeni podaci o izvršenju proračuna za 2017. godinu i polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu, a od 4. veljače 2019. godine do 29.ožujka 2019. godine jesu li objavljeni prijedlog proračuna, izglasani proračuna te vodič za građane za proračun 2019. godine.

Objava proračunskih dokumenata su potvrda pridržavanja Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacija i preporuka Ministarstva financija.
Prema objavljenim podacima, građanima Karlovačke županije najdostupniji su podaci upravo županijskog proračuna, te je proračunska transparentnost ocijenjena najvišom ocjenom 5.

 

pješak 5

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije je dana 3. srpnja 2019. godine, pod Klasom: UP/I-36/19-01/000118 i Urudžbenim brojem: 2133/1-07-02/01-19-0006, izdao investitoru Osnovnoj školi Žakanje građevinsku dozvolu za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) - prenamjena zgrade stare škole u Kamanju u jednodjelnu školsku sportsku dvoranu. Građevina se može graditi na postojećoj građevnoj čestici 1240/1 k.o. Brlog Ozaljski, u skladu s glavnim projektom projektanta Dinka Kovačića, dipl.ing.arh., Projektnog biroa Vinski iz Karlovca.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT