Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

img c69f92c8eed688bce565337b59a33e59 v

U Domu Inženjerije u vojarni Kamensko kod Karlovca u srijedu, 2. listopada, je održano svečano obilježavanje Dana roda inženjerije, Dana Inženjerijske pukovnije i Dana vojne kapelanije "Sv. Anđeli Čuvari". Događaj je započeo svečanim postrojavanjem pripadnika Inženjerijske pukovnije. Potom je služena  koncelebrirana Sveta misa nakon koje je uslijedilo zajedničko druženje. U ime Karlovačke županije svečanosti je nazočio pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko.

 

dsc 0032 011 copy

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je u utorak, 1. listopada, svečano otvorio radove na gradnji nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane u Karlovcu. Povijesni je ovo trenutak za mještane ovih krajeva uz rijeke Mrežnicu i Koranu, ali i za sve građane Karlovca, jer je time započeo rad na dugo očekivanom nastavku projekta zaštite od poplave u slivu rijeke Kupe.

Nasipi će biti izgrađeni na području najugroženijih karlovačkih naselja: Logorište, Mala Švarča i Turanj, a vrijednost investicije iznosi 44,4 milijuna kuna. Izgradnja nasipa predstavlja nastavak „Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe - karlovačko i sisačko područje“ čija je procijenjena vrijednost 900 milijuna kuna od čega se na karlovačko područje odnosi 670 milijuna kuna, a na sisačko područje 230 milijuna kuna.

Svečanom obilježavanju početka radova na gradnji nasipa prisustvovali su ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić,  župan Karlovačke županije Damir Jelić, gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i njihovi suradnici, uz brojne mještane Logorišta i okolnih naselja koji su gotovo redovito bili plavljeni do postavljanja tzv. box barijera.

Za „Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe - karlovačko i sisačko područje“ Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. prosinca 2018. donijela je odluku o proglašenju projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Također, za bržu pripremu i provedbu projekta, Hrvatski sabor je na sjednici 14. prosinca 2018. donio Zakon o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe koji je stupio na snagu 4. siječnja 2019. godine. Veliku ulogu u realizaciji ovog projekta imao je ministar Tomislav Ćorić te Hrvatske vode na čelu s generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem. Svakako valja istaknuti sinergiju svih uključenih strana u proces pripreme i realizacije projekta, gdje su značajnu ulogu odigrali i čelni ljudi Karlovačke županije, župan Damir Jelić i Grada Karlovca, gradonačelnik Damir Mandić, sa svojim suradnicima i službama. 

Prije svečanog otvorenja radova u Uredu župana Karlovačke županije održan je redovni mjesečni koordinativni sastanak s ministrom Tomislavom Ćorićem i suradnicima, na kojem sudjeluju predstavnici Hrvatskih voda, HEP-a, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji te predstavnici Grada Karlovca.

 

kupaliste slunj 32 

foto: Kaportal

Ministarstvo turizma objavilo je Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, koji se financira sredstvima iz Fonda za razvoj turizma. Karlovačka županija postigla je zavidan uspjeh ostvarenog financiranja s ukupnim iznosom od 2.056.000,00 kuna bespovratnih potpora za projekte javne turističke infrastrukture, koja su namjenski dodijeljena za projekte uređenja javnih kupališta, dodatnih javnih sadržaja na šetnicama uz rijeke, uređenje i opremanje posjetiteljskih centara, daljnjeg razvoja i uređenja infrastrukture za cikloturiste te izradu krovnog interpretacijskog plana i plana upravljanja kvalitetom u kulturnom turizmu Karlovačke županije.
Projekti Karlovačke županije koji su ostvarili sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Fonda za razvoj turizma:
1.    Karlovačka županija - Projekt „BIKE4RIVER“ (nastavak 3. faze projekta) ostvario je potporu od 333.000,00 kn za daljnje uređenje cikloturističkih ruta, postavljanje i uređenje 4 odmorišta za bicikliste, postavljanje 2 info ploče sa ucrtanim rutama, postavljanje 2 brojača biciklističkog prometa te javne 3 servisne stanice za bicikliste,
2.    Karlovačka županija - Projekt „DODIR CIVILIZACIJA“ izrada krovnog interpretacijskog plana i plana upravljanja kvalitetom u kulturnom turizmu Karlovačke županije ostvario je maksimalnu moguću potporu u iznosu od 200.000,00 kn odnosno do 90% sufinanciranih troškova,
Sufinanciranje projekata uređenja javne turističke infrastrukture ostvarili su još:
1.    Grad Slunj – Projekt Uređenja kupališta u gradu Slunju – 640.000,00 kn
2.    Općina Barilović – Projekt uređenja kupališta u Donjem Velemariću – 558.000,00 kn
3.    Grad Karlovac – Projekt „Susret s Koranom“ – 125.000,00 kn
4.    Grad Ozalj – Projekt uređenja i opremanja centra za posjetitelje Lović Prekriški – 200.000,00 kn
Navedeni projekti sufinancirani su sredstvima iz namjenskog Fonda za razvoj turizma čija se sredstva prikupljaju iz koncesija na državna turistička zemljišta Odlukom Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma te se financiraju u iznosu do 90% opravdanih troškova.

 

img 82c124bfe2673ac28e4d94846b2527e9 v copy copy

U organizaciji Hrvatske zajednice županija od 27. do 29. rujna, u Subotici je održan posjet predstavnika hrvatskih županija Hrvatskom nacionalnom vijeću. Župani, njihovi zamjenici i predsjednici Skupština županija su tijekom boravka u ovom vojvođanskom gradu, u kojem je tradicionalno zastupljena hrvatska nacionalna manjina, organizirana kroz Hrvatsko nacionalno vijeće, imali cijeli niz protokolarnih obveza, susreta i sastanaka te obilazaka kulturno-povijesnih znamenitosti koje su ostavština Hrvata na ovom području. Za goste je u petak, 27. rujna, organiziran prijam u Hrvatskom nacionalnm vijeću, a tijekom subote su predstavnici hrvatskih županija imali priliku razgovarati s predstavnicima hrvatskih institucija i gospodarstvenicima  iz Vojvodine. Posljednjeg dana boravka hrvatsko izaslanstvo je posjetilo Novi Sad gdje je odtžan susret s predsjednikom Pokrajinske vlade Igorom Mirkovićem. U ime Karlovačke županije ovom je događaju prisustvovao predsjednik Županijske skupštine Ivan Vučić.

dsc 0002 035

Kolegij župana održan je u ponedjeljak, 30. rujna, u vijećnici Općine Generalski Stol. Na kolegiju je raspravljano o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Generalskog Stola. Tako se razgovaralo o demografskim kretanjima i mjerama koje Županija i Općina poduzimaju za poboljšanje demografske slike, o radnim mjestima na području Generalskog Stola, zbrinjavanju otpada, Razvojnom fondu, Regionalnom centru kompetencija, projektima Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije(JURRA), turističkim projektima i projektima komunalne infrastrukture te izdavanju akata za gradnju od strane nadležnog Upravnog odjela Karlovačke županije. Od značajnijih projekata Općine Generalski Stol navedeni su izgradnja zgrade javne namjene u kojoj bi bio i vatrogasni dom, za što je općina povukla sredstva iz fondova EU, a investicija je vrijedna 8 milijuna kuna. Za ovaj je projekt već izdana građevinska dozvola. Razgovaralo se o proširenju dječjeg vrtića, što postaje potreba zbog većeg broja djece na području općine, o izgradnji vodovoda za Bukovlje, za koji je u tijeku postupak javne nabave kao i izgradnji mosta preko rijeke Mrežnice od Zvečaja prema Bukovlju. Projekt izgradnje novog, armirano-betonskog mosta je u fazi izdavanja građevinske dozvole i njegova bi gradnja mogla započeti na proljeće iduće godine. Općina također gradi reciklažno dvorište za potrebe Generalskog Stola te neprestano ulaže u modernizaciju i uređenje nerazvrstanih cesta. Na kolegiju se razgovaralo i o problematici javnog linijskog prijevoza, uz konstataciju da treba pronaći najoptimalnije rješenje za sve, a posebno stanovnike ove općine.

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT