Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0007 copy copy copy copy copy copy copy

Uz nazočnost župana Karlovačke županije Damira Jelića, u Uredu župana danas je održan sastanak Stožera civilne zaštite Karlovačke županije uz predstavnike Stožera CZ gradova, ravnatelja svih zdravstvenih ustanova te resornih pročelnika.

Kako je izvješteno, u Karlovačkoj županiji nema osoba oboljelih od novog koronavirusa COVID-19 te nema osoba smještenih u izolaciji u OB Karlovac. Pod nadzorom se nalazi 60 osoba, većinom se radi o vozačima koji su zbog posla višekratno boravili u zaraženim područjima. Četiri osobe s područja općine Žakanje, koje su bile u kontaktu s oboljelim iz Doma zdravlja Metlika, su u samoizolaciji te se uz javljanje institucijama u Sloveniji, svakodnevno javljaju Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Sve ustanove dobile su preporuke o postupanju i provođenju mjera u cilju sprječavanja širenja zaraze, a članovi gradskih organizacija Crvenog križa obišli su ukupno 2.356 subjekata.

Na temelju preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, do daljnjega se odgađaju svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1.000 ljudi, uključujući Pozdrav proljeću u Karlovcu.

Za sva javna okupljanja ispod 1.000 ljudi, organizatori su dužni osigurati suglasnost Stožera CZ Karlovačke županije, a koja će se temeljiti na mišljenju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije da su ispunili propisane upute koje glase:

  1. Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
  2. Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
  3. Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije.

Stožer CZ Karlovačke županije i dalje je u kontinuiranom kontaktu te će javnost o svemu biti pravovremeno informirana.

dsc 0033 copy copy

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, je nakon održanog kolegija u općini Krnjak, u pratnji načelnika Općine Dejana Mihajlovića, obišao proizvodne pogone tvrtke GEA-COM iz Budačke Rijeke kraj Krnjaka. Tvrtka se bavi uzgojem i proizvodnjom šampinjona te sušenjem voća, povrća i šumskih plodova. S radom tvrtke goste je upoznao vlasnik Saša Gale koji je istaknuo da je tvrtka osnovana još 1992. godine. Danas zapošljavaju 27 djelatnika u stalnom radnom odnosu te preko ljeta još desetak sezonaca. Godišnje proizvedu 600 tona šampinjona koje distribuiraju u gotovo sve trgovačke centre diljem Hrvatske. Namjera je još proširiti proizvodne kapacitete čime bi još zaposlilo 5-6 novih radnika. Trenutno su u procesu razvoja projekta iskorištavanja bio otpada od gljiva kojeg koriste za stočnu hranu. Projekt vodi profesorica s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu Maja Popović, koja je istaknula velik potencijal ovog projekta jer su dosadašnja istraživanja pokazala iznimno dobre rezultate, na način da ova vrsta stočne prehrane topi masnoće i znatno povečava kvalitetu mesa stoke i peradi. Cilj je ovakav način prehrane primjeniti na stoci i peradi ovog kraja, što bi u konačnici predstavljalo prigodu za brendiranje vlastitih marki.

dsc 0039 copy copy copy copy copy 

Izgradnja dječjeg vrtića, vodoopskrba i odvodnja, izgradnja parkirališta u središtu mjesta te drugi komunalni projekti bile su glavne teme kolegija župana s pročelnicima Karlovačke županije održanog u ponedjeljak, 9. ožujka, u Općini Krnjak. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij Općine Krnjak, na čelu s načelnikom Dejanom Mihajlovićem, raspravljalo se između ostalog i o demografiji, radnim mjestima, Intervencijskom planu, CGO-u Babina gora, državnoj imovini na području Općine Krnjak, izdavanju akata za gradnju te aktivnostima i projektima JURRA-e. Načelnik Mihajlović se zahvalio županu na ovakvom načinu rada i komunikacije te je pohvalio rad Karlovačke županije i posebno održavanje kolegija po terenu. Pohvaljena je usmjerenost ka projektima, a posebno rad Upravnog odjela za građenje koji u iznimno kratkom roku izdaje potrebne akte za građenje. S druge strane vidljiv je napredak u radu ove Oćine koji je, između ostalog, produkt dobre suradnje s Karlovačkom županijom i njenim institucijama.  

Nakon održanog kolegija župan i suradnici su posjetil tvrtku GEO-COM d.o.o. iz Budačke Rijeke, koja se bavi proizvodnjom gljiva te sušenog voća i povrća.

img 20200307 193255 resized 20200308 085129591 copy copy 

Uz nazočnost župana Karlovačke županije Damira Jelića u Žakanju je jučer održan radni sastanak Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. Na sjednici se raspravljalo o potrebama zdravstvenih ustanova za zaštitnom opremom koje su proslijeđene prema Stožeru CZ Republike Hrvatske.

Što se tiče epidemiološke situacije u Karlovačkoj županiji, i dalje nema potvrđenih slučajeva oboljelih od novog koronavirusa COVID-19. Specifična situacija vezana je uz pogranično područje sa Slovenijom gdje je kod liječnika iz Metlike potvrđen koronavirus. Među osobama koje su bili u kontaktu s liječnikom su i četiri osobe s područja Žakanja. One se, kao i njihove obitelji, nalaze u kućnoj izolaciji i u stalnom su kontaktu sa epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Još je jednom naglašena važnost preventivnih mjera zaštite, a to su redovito i pravilno pranje ruku, izbjegavanje doticanja sluznica rukama koje nisu prethodno oprane, redovito čišćenje i dezinfekcija prostora i površina, izbjegavanje kontakta sa zaraženim osobama te provjetravanje prostorija.

Također, Stožer CZ Karlovačke županije moli sve stanovnike Karlovačke županije da odgode putovanja ako nisu nužna posebno u Sloveniju i Italiju te da prate sve preporuke Zavoda za javno zdravstvo koji svakodnevno objavljuje informacije, a nalaze se na linku: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/.

U slučaju pojave simptoma bolesti, važno je ne dolaziti osobno kod izabranog liječnika ili u zdravstvene ustanove, već nazvati svog liječnika ili po potrebi epidemiologa u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije na telefonski broj: 098/247 630.

Stožer CZ Karlovačke županije u kontinuiranom je kontaktu, a javnost će o svemu biti pravovremeno obaviještena.

 

1 20200309 091450 003

U cilju provođenja kontinuiranih preventivnih zaštitnih mjera i sprječavanju širenja virusa COVID-19, zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar obišla je u ponedjeljak, 9. ožujka Dječji vrtić Čarolija u Žakanju i Osnovnu školu Žakanje. Sukladno zaključcima sa sastanka Stožera za civilnu zaštitu Karlovačke županije zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar osobno se uvjerila u provođenje preventivnih zaštitih mjera koje se provode u predškolskim i školskim ustanovama u Karlovačkoj županiji. Tom je prigodom zamjenica župana naglasila kako je potrebno poštivati preventivne mjere i apelirala na sve one koji su bili u kontaktu s Domom zdravlja u Metliki da se pridržavaju naputaka Stožera za civilnu zaštitu, u cilju sprječavanja širenja virusa. Uz zamjenicu župana, obilasku su nazočile i ravnateljice Dječjeg vrtića Čarolija Žakanje i OŠ Žakanje Mirjana Bregar i Jasmina Katunić te koordinatorica sustava za civilnu zaštitu Karlovac Tatjana Čumpek.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT