Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

1 img 27dc9185372c5be2589614a8f3df42c4 v 001

U Gimnaziji Karlovac, u petak 27. rujna, održana je tiskovna konferencija o projektu Written on Water. Projekt se provodi u okviru ERASMUS+ programa, u kojem sudjeluju, uz nositelja iz Italije, partneri iz Poljske i Hrvatske. Javna ustanova Natura viva je partner zajedno sa Gimnazijom Kalovac.Cilj projekta je ispitivanje slatkih voda kroz njihove kemijske, biološke i geološke karakteristike. Tijekom tjedna održane su edukativne aktivnosti u obliku stručnih radionica u zaštičenim prodručjima ZK Slunjčica i GSP Vrlovka. Ovaj projekt je značajan doprinos županijskoj viziji jačanja i podupiranja aktivnosti koji će pozicionirati Karlovac i županiju kao centar izvrsnosti u svim, a posebno u STEM području. Učenici srednjih škola iz zemalja sudionica projekta imali su prilike učiti na terenu, razmijeniti dosadašnja iskustva iz područja prirodoslovlja te bolje upoznati kulturu i način obrazovanja u pojedinim zemljama. Projekt traje od 2017. godine, završava u 2020. godini, a osim ovih aktivnosti s učenicima podrazumijeva i godišnje sastanke, obilježavanje Dana voda i rezultirat će edukacijskim priručnikom u vidu smjernica za provođenje terenske nastave za učenike viših razreda srednjih škola. U ime Karlovačke županije, konferenciji je nazočila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. 

image3 005

Župan Damir Jelić nastavio je danas s prijamom građana koji su se prethodno najavili na razgovor. Tako je nastavljena praksa da petkom župan prima na razgovor građane, a tako će biti i nadalje. Građani se na razgovor mogu najaviti telefonski kod tajnice župana na broj telefona 666101.

most pokupje 4

izvor fotografije: Kaportal

Dana 24. rujna zatvoren je za promet most preko rijeke Kupe u G. Pokupju, radi izvođenja radova sanacije mosta, čiji je investitor tvrtka Hrvatske ceste d.o.o. Time je prekinut važan prometni pravac na državnoj cesti  te se promet odvija zaobilaznim putevima.
Budući da je u javnosti aktualna informacija kako je Karlovačka županija od Hrvatske vojske zatražila postavljanje pontonskog mosta kao privremenog rješenja za prijelaz rijeke, ovim putem želimo potpuno i točno izvijestiti javnost.
Prekid ovog važnog cestovnog prometa je ozbiljan problem za mještane ozaljskog kraja, radi čega su nam se obraćali i zabrinuti građani koji su predlagali postavljanje pontonskog mosta. Zato se je Karlovačka županija angažirala i nastojala pronaći rješenje problema. Župan je obavio razgovor s potpredsjednikom Vlade RH i ministrom obrane Damirom Krstičevićem gdje je potvrđeno da je postavljanje pontonskog mosta moguće, za što je Hrvatska vojska spremna i uvježbana u svakom vremenu i u svim situacijama.
Odluku o postavljanju pontonskog mosta trebao bi donijeti investitor Hrvatske ceste d.o.o. te očito slijedi dogovor investitora s Hrvatskim vodama i nadležnim ministarstvom.
Karlovačka županija razumije problem u kojem su se našli mještani ozaljskog kraja i nastojimo pomoći koliko god je to moguće. Vjerujemo da će Hrvatske ceste kao investitor pronaći rješenje. Pri tome bi trebalo uzeti u obzir i promjene u vodostaju rijeke Kupe koje slijede u jesenskom i zimskom periodu.

img 20190926 184346

U četvrtak, 26. rujna, Savjet mladih Karlovačke županije na svojoj 16.-oj sjednici donio je Program rada za 2020. godinu, uz financijski plan. U suradnji s Upravnim odjelom za školstvo krenulo se u osmišljavanje provođenja aktivnosti za mlade u Karlovačkoj županiji „Mlado srce Hrvatske“. Sjednici Savjeta nazočile su pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić i novoizabrana tajnica Savjeta mladih Ana Pešut.

1 20190927 085733 001

 

U petak, 27. rujna, ispred Gradskog kazališta Zorin dom, organizirane su promotivne aktivnosti u svrhu obilježavanja Svjetskog dana srca. Bolesti srca i krvnih žila predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema suvremenog svijeta. Već tradicionalno svakog rujna obilježava se Svjetski dan srca u svim gradovima Karlovačke županije i općini Vojnić. Ovom promotivnom akcijom građanima će se omogućiti provjera krvnog tlaka, šećera i kolesterola u krvi, provjera indeksa tjelesne mase i ukupni rizik za bolesti srca i krvnih žila, te dobivanje stručnih savjeta od zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika. Navedenim aktivnostima nastoji se potakanuti građane na zdraviji i kvalitetniji život. U ime Karlovačke županije, akciju je podržala zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. 

 

Raspored po gradovima i općinama možete provjeriti na sljedećoj poveznici: Raspored

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT