Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0003 028

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović posjetila je u četvrtak, 4. srpnja, Slunj te područja općina Cetingrad i Rakovica. Nakon šetnje Slunjom i druženja s građanima u Gradskoj vijećnici Grada Slunja, održan je radni sastanak s načelnikom Glavnog stožera OS RH generalom zbora Mirkom Šundovom, ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, zamjenikom glavnog ravnatelja policije Josipom Ćelićem, županom Damirom Jelićem, gradonačelnikom Jurom Katićem i predstavnicima lokalne vlasti kao i predstavnicima PU karlovačke, na čelu s načelnikom Darkom Bratićem. Nakon sastanka Predsjednica je u pratnji ministra Božinovića i svojih domaćina posjetila granični prijelaz Bogovolja, u općini Cetingrad, kao i granični prijelaz Kordunski Ljeskovac, u općini Rakovica, gdje je obišla prostor uz granicu i razgovarala s pripadnicima granične policije koji obavljaju svoje svakodnevne zadaće.

 

66120883 446931032557291 3458935277425262592 n copyU dvorani Županijske uprave za ceste Karlovac, u četvrtak 4.7.2019. godine, održan je program obilježavanja Energetskog dana u sklopu Europskog tjedna održive energije. U suradnji Karlovačke županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA, već devetu godinu za redom prigodno se obilježava i potiče korištenje obnovljivih izvora energije. U ime Karlovačke županije prisustvovali su zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak sa suradnicima. U ime REGEA-e nazočili su ravnatelj Julije Domac sa pomoćnikom Karlom Rajićem i suradnicima. Prisustvovali su i poduzetnici koji imaju tvrtke na području Poduzetničke zone Korana. Nakon uvodnih riječi, održana je prezentacija investicijske web platforme „Sunce na dlanu“, koju je razvila naša Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA, u suradnji s njemačkom multinacionalnom softverskom tvrtkom SAP. 

 

dsc 1635

U Maloj vijećnici Grada Karlovca, u srijedu 3.7.2019. godine, održan je svečani prijam za sudionike 22. Međunarodnog festivala foklora. Predstavnike folklornih skupina Guama, Južne Koreje, Meksika, Ukrajine, u ime Grada Karlovca, ugostile su zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila Ljubenko. U ime Karlovačke županije nazočile su zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić. Također je nazočan bio i predsjednik folklornog ansambla Matija Gubec i direktor festivala Željko Štajcer. Nakon pozdravnih riječi i zahvala, uslijedila je prigodna razmjena poklona.

20190703 080335

Zaključno s današnjim danomo završili smo prijam građana. Župan je do sada na razgovor primio sve građane, koji su se prethodno najavili. Početkom jeseni građani će se ponovno moći najaviti na razgovor kod župana i to po istoj proceduri kao i do sada, na način da se prethodno telefonski najave tajnici župana, na broj 047/666-101.

dsc 0006 028 

Na inicijativu zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar u srijedu, 3. srpnja, u Uredu župana Karlovačke županije, održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali pomoćnik ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja Momir Karin, voditeljica službe za rani i predškolski odgoj Vera Šutalo i voditeljica za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje Ivana Pilko Čunčić. Na sastanku su također nazočili predstojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić te načelnici 15 jedinica lokalne samouprave iz Karlovačke županije, zajedno s ravnateljima osnovnih škola. Načelnici općina su u suradnji s ravnateljima osnovnih škola prezentirali svoje prijedloge postojećih prostora za osnivanje dječjih vrtića ispred školskih ustanova, s obzirom na činjenicu da postoji dosta prostora po školama, koji nisu u funkciji. Cilj ovog sastanka je omogućiti jedinicama lokalne samouprave formiranje mješovitih odgojno – obrazovnih skupina predškolske dobi uzrasta od 3 do 7 godina ispred školskih ustanova gdje su za svaku jedinicu lokalne samouprave analizirani i utvrđeni prostori u kojem će biti predškolski odgojno - obrazovni program. Sudionici sastanka smatraju kako bi se svoj djeci trebali pružiti jednaki uvjeti i oblici preškolskog odgojno – obrazovnog programa.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT