Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

20190702 120502U utorak 2.7.2019. godine u prostoru Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Karlovac održana je Druga sjednica Partnerstva za Intervencijski plan. Sjednicu su vodili članovi Jedinice za Intervencijski plan, voditelj iz grada Slunja Viktor Smolić, zamjenica voditelja Karolina Šikljan iz općine Vojnić te članice Ana Valić ispred Karlovačke županije i Ivančica Obajdin ispred Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije uz podršku zamjenice župana Martine Furdek- Hajdin. Također su nazočili i ostali članovi Jedinice i Partnerstva za Intervencijski plan. Sukladno smjernicama danim metodologijom izrade Intervencijskog plana, članovima Partnerstva predstavljena je izrađena Analiza područja koja uključuje prostor / fizički okoliš / fizičko okruženje, demografske i društvene karakteristike, gospodarske karakteristike, institucionalni i strateški okvir razvoja i SWOT analizu. Potom je prezentirana inicijalna baza projektnih prijedloga. Predstavnici grada Slunja i općina Cetingrad, Krnjak, Plaški, Rakovica, Saborsko i Vojnić, prezentirali su predložene projekte sa svojih područja. Sljedeći korak u izradi ovog važnog strateškog dokumenta jest određivanje razvojnih scenarija i prioritizacija projekata iz baze, uz tehničku pomoć MRRFEU.

 

dsc 0001 017

U Uredu župana Karlovačke županije održan je u ponedjeljak, 1. srpnja, radni sastanak s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na čelu s ministrom Tomislavom Ćorićem i Hrvatskih voda, na čelu s generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem. Na sastanku su uz župana Damira Jelića, njegovu zamjenicu Martinu Furdek Hajdin i suradnike sudjelovali i župan te zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić i Roman Rosavec, zamjenik gradonačelnika Grada Karlovca Ivan Mrzljak, gradonačelnici Duge Rese Tomislav Boljar i Slunja Jure Katić te načelnici općina Rakovica, Saborsko i Netretić, Franjo Franjković, Marko Bićanić i Marijan Peretić te predstojnica Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji Ines Pavlačić.

Teme sastanka bile su vezane uz projekte obrane od poplave na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije te vodoopskrba Rakovice, projekti slunjskog područja, utjecaj HE Lešće na rijeku Mrežnicu, eko-renta Plitvice, aglomeracija Karlovac-Duga Resa, kao i mogućnosti izgradnje pročistača u Novigradu, u općini Netretić.

Predstavnici Hrvatskih voda održali su prezentaciju projekta Zaštite od poplave u slivu rijeke Kupe za Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju. U prezentaciji su navedene mjere koje je potrebno poduzeti da bi se riješio problem poplava na ovom području. Tako je za karlovačko područje navedeno 8 mjera i to: izgradnja nasipa uz Kupu od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca; izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu od ušća do Male Švarče i Logorišta te Turanjskog Poloja; gradnja prokopa Korana -Kupa; izgradnja nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice; izgradnja nasipa uz Kupu Selce-Rečica; izgradnja desnoobalnog nasipa Kupe od Karlovačke pivovare do Brodaraca; gradnja objekata za odvodnju iza nasipa Selce-Rečica, a kao najznačajnija mjera istaknuta je izgradnja čvora Brodarci s pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retenciji Kupčine. Ujedno je navedena vrijednost projekta, koja za Karlovačko područje iznosi 670 milijuna kuna, od čega bi 85% sredstava trebalo osigurati iz EU fondova. Gradnja ovih objekata planirana je u 2020. i 2021. godini. 

Na sastanku je također izvješteno o stanju imovinsko-pravnih poslova na iznimno dobro odrađenom tzv. Ogulinskom modelu, o čemu je govorila pročelnica za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije Marina Jarnjević. Ona je izvjestila da je 83,5% čestica riješeno, dok je preostalih 16,5% čestica u visokoj fazi gotovosti.

Ministar Ćorić zahvalio se županu Jeliću na organizaciji ovog sastanka te je odmah predložio da se sastanak s istim sudionicima održi 2. rujna 2019. godine, kako bi se sagledali pomaci u pripremi i provedbi projekta obrane od poplava.

dsc 0040 010

U Karlovcu će danas obilježena 28. godišnjica ustrojavanja 110. brigade ZNG/HV. Tako su pred spomenik poginulim braniteljima na Trgu hrvatskih branitelja položeni vijenci i upaljene svijeće za sve poginule i umrle pripadnike ove znamenite postrojbe čiji su pripadnici branili i obranili Karlovac i držali crtu bojišta u Karlovačkoj županiji. Članovi 110. brigade prisjetili su se svojih poginulih i umrlih suboraca na lokacijama značajnim za ovu postrojbu. Tako su položili cvijeće i upalili svijeće na Trgu 110. brigade u Karlovcu, kod spomenika na Turnju, a u 18,30 sati će biti služena Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva. Svečanostima nazoči i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a pri polaganju vijenaca priključilo se i izaslanstvo Karlovačke županije, predvođeno zamjenicom župana Vesnom Hajsan Dolinar.

407karlovac2

"Radost u srcu Hrvatske" krilatica je koja oslikava i predstavlja cilj politike Karlovačke županije. Svojim radom i djelovanjem želimo podijeliti radost svim našim stanovnicima i gostima, koji dolaze u našu županiju. Radeći u tom pravcu, zacrtali smo si da djelujemo kao servis servisa i tako služimo našim građanima. Zadali smo si nimalo laku zadaću provedbe brojnih projekata pripremljenih zajedno s gradovima i općinama, ali i s državnom razinom od koje s pravom očekujemo suradnju i potporu.

20190630 204530

Na košarkaškom igralištu Šanac u Karlovcu je u nedjelju, 30. lipnja, svečano otvoren 22. međunarodni festival folklora. Festival se i ove godine održava u sklopu programa obilježavanja proslave rođendana grada Karlovca i manifestacije "Zvjezdano ljeto". Ovogodišnje izdanje Međunarodnog festivala folklora okuplja 7 folklornih skupina iz Kine, Ukrajine, Meksika, Južne Koreje, Bjelokosne obale i tihooceanskog otoka Guama. Tijekom sedmodnevnog trajanja ove manifestacije folkloraši će nastupati u većini gradova Karlovačke županie te Samoboru. Na otvorenju Festivala folklorne skupine su svojim prvim nastupima oduševile brojnu okupljenu publiku u Šancu. Festival je otvorila zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT