Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

20190926 093456

U Uredu župana, u četvrtak 26. rujna, održan je radni sastanak na temu rekonstrukcije, uređenja i prenamjene Vojne bolnice i Bosanskog magazina u studentski dom i restoran studentske prehrane te interpretacijskog centra. Sastanak je vodila zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin te su mu nazočili svi akteri uključeni u projekt: dekanica Veleučilišta u Karlovcu Nina Popović, ravnatelj Studentskog centra Željko Šančić, konzervatorica Sonja Kočevar, voditelj Odsjeka za kulturu i kulturnu baštinu Marinko Pleskina, kustos Gradskog muzeja Karlovac Igor Čulig te projektantice Petra Jurčević i Nikolina Maradin. Izrada projektne dokumentacije je pred završetkom te su utvrđeni daljnji koraci.

dsc 0010 037 

Policijska uprava Karlovačka je u četvrtak, 26. rujna, obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika hrvatske policije. Tim su povodom  na karlovačkom groblju Jamadol položeni vijenci i upaljene svijeće za sve preminule pripadnike MUP-a i hrvatske branitelje. Potom je u crkvi Svetog Josipa u Karlovcu služena Sveta misa, a nakon Svete mise je održan prigodni program u prostoru Policijske uprave karlovačke. Nakonpozdrava i  obraćanja načelnika Darka Bratića dodijeljena su priznanja i nagrade za postignća u radu te sportske rezultate djelatnicima PU. U ime Karlovačke županije svečanostima su nazočili župan Damir Jelić i potpredsjednica Županijske skupštine Jadranka Golubić.

 

1 20190925 134638 001

Zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar i pročelnica Upravnog odjela za školstvo Marija Medić obišle su Prirodoslovnu školu Karlovac. Cilj ovog obilaska bio je pregled radova unutarnjeg uređenja nastavnih kabineta škole. Posebno se ističe kemijski laboratorij, koji je uređen i opremljen opremom visokog standarda. Obiđeni su kabineti strukovnih programa kao što su frizerski, kozmetički, pedikerski, pekarski i mesarski kabinet, koji će biti na raspolaganju i učenicima Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac. Karlovačka županija, za uređenje svih navedenih kabineta, uložila je 1,5 milijuna kuna. Kroz prostore škole, proveli su ravnatelj Prirodoslovne škole Karlovac, Nenad Klasan i ravnateljica MIOŠ-a, Snježana Erdeljac. U tijeku su radovi na energetskoj obnovi škole u vrijednosti 7,3 milijuna kuna.

vijecesrp2 copy

Župan Damir Jelić, susreo se u srijedu,  25. rujna, s predstavnicima Županijskog vijeća srpske nacionalne manjine, predvođenima zamjenikom župana, Mirkom Martinovićem. Tom prigodom, župan je upoznao novog predsjednika ove županijske organizacije Iliju Matijevića, a na sastanku je također nazočio i načelnik Općine Krnjak  Dejan Mihajlović. Na sastanku se raspravljalo o proračunu, čije se stanje, za sada neće mijenjati, o Experience centru Nikole Tesle, kao i o tekućoj problematici ove nacionalne manjine. Predloženo je i da se, u narednim godinama, održavaju manifestacije većinskih nacionalnih manjina, odnosno srpske, bošnjačke i albanske, kojima bi Županija, svojim sredstvima pripomogla u organizaciji. 

 dsc 0048 005

Župan Karlovačke županije Damir Jelić, sa suradnicima, je u srijedu, 25. rujna, obavio primopredaju novih vatrogasnih vozila u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Slunju (Plitvička 9). U nazočnosti predstavnika Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, na čelu s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Goranom Frankovićem i predstavnika Grada Slunja, na čelu s zamjenikom gradonačelnia Ivanom Požegom, vozila su predana JVP Ogulin, DVD-ima Slunj, Belajske Poljice, Hrnetić-Novaki i Vojnić. Radi se o 5 pick up vozila marke Mitsubishi L200, ukupne vrijednosti oko 1,2 milijuna kn, nabavljenih sredstvima Ministarstva poljoprivrede kroz projekt opće korisnih funkcija šuma (OKFŠ). Vatrogasne postrojbe i VZKŽ su u vozila dodatno uložile 202 tisuće kuna za njihovo opremanje.

Nakon svečanosti u prostoru DVD-a Slunj župan je sa suradnicima posjetio Hotel Mirjana u Donjem Nikšiću, gdje je Karlovačka županija kroz postupak izdavanja dokumenata za gradnju sudjelovala u investiciji u ovom turističkom objektu.
S investicijom i poslovanjem hotela goste je upoznao vlasnik Darko Flanjak, koji u proširenje hotelskih kapaciteta ulaže oko 30 milijuna kuna i to izgrdnjom novih smještajnih kapaciteta za 50 osoba, izgradnjom bazena te u narednoj fazi wellness centra. Prema kazivanju vlasnika hotel posluje iznimno uspješno i gotovo je u potpunosti popunjen do kraja godine i to uglavnom stranim gostima. Tako dobri rezultati otvorili su potrebu za dodatnim proširenjem i dodatkom novih sadržaja, koji će privući i nove goste. Nakon što su župan i surdnici obišli hotel i razgledali prostor budućeg gradilšta vlasnik Darko Flanjak istanuo je izvrsnu suradnju sa Županijom, posebno s Uprvanim odjelom za graditeljstvo koji mu je kao investitoru u vrlo kratkom roku izdao lokacijsku dozvolu za ovu investiciji te se uskoro očekuje i izdavanje građevinske dozvole, a potom i početak gradnje. Radove na izgradnji novih sadržaja hotela izvodit će tvrtka Špelić iz Slunja.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT