Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

cetin1 copy

Općina Cetingrad je u srijedu, 7. kolovoza obilježila Dan općine. Program obilježavanja započeo je Svetom misom u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, a potom su na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima, u središtu Cetingrada, položeni vijenci. Svečana sjednica Općinskog vijeća održala se u općinskog vijećnici. U ime Karlovačke županije programu obilježavanja Dana općine Cetingrad nazočio je župan Damir Jelić.

3s copy

Grad Slunj je u utorak, 6. kolovoza, svečano obilježito Dan grada. Tim je povodom služena Sveta misa u Crkvi Presvetog Trojstva,a potom je u dvorani Pučkog otvorenog učilišta održana Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Slunja. U galeriji Pučkog otvorenog učilišta zatim je otvorena izložba učeničkih radova. Kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, službenom dijelu programa nazočio je župan Karlovačke županije, Damir Jelić.

dsc 0005 033

U ponedjeljak, 5. kolovoza, u Karlovačkoj županiji je prigodno obilježen Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
Tim su povodom izaslanstva Hrvatske kopnene vojske, Policijske uprave Karlovačke, Karlovačke županije, Grada Karlovca i braniteljskih udruga položila vijence i zapalila svijeće pred središnjim križem groblja Jamadol u Karlovcu. Potom je u crkvi Presvetog Srca Isusova služena Sveta misa, a tijekom prijepodneva je u organizaciji Udruge „Rebels“, u Aleji hrvatskih branitelja održano zajedničko druženje.

Kako demografski revitalizirati Županiju, ojačati konkurentnost gospodarstva, održivo i racionalno upravljati prirodnim resursima, povećati kvalitetu i standard života stanovnika efikasnim korištenjem javne infrastrukture, uz pomoć razvoja 9 strateških područja, tema je na kojoj se intenzivno radi u Karlovačkoj županiji zadnja 2 mjeseca.
Uz pomoć izrađivača Strategije, tvrtki InfoDom i InfoCumulus, početkom lipnja je započeo opsežan posao na izradi strategije „Karlovačka županija – pametna županija“. Formiran je projektni tim s voditeljem, zamjenikom i voditeljima 9 strateških područja te su izrađeni i upućeni ključnim dionicima na ispunjavanje anketni upitnici s odgovarajućim informacijama. Do sada je održano 16 radionica i više pojedinačnih razgovora kroz koje je 50-tak ključnih dionika upoznato s pojmom „pametnog grada/regije“, a izrađivači strategije su od sudionika dobili povratne informacije o radu i problemima u radu s kojima se susreću u svakom od strateških područja.
Radi uključivanja u rad na Strategiji što šireg broja ljudi, još jednom objavljujemo poveznice na ankete kroz koje i građani mogu dati svoj doprinos:


Anketa za građane i udruge:  

  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PametnaKarlovackaZupanija_gradani.
Anketa za ključne dionike:      

  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmartKarlovackaZupanija2019

Anketa za IT stručnjake:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PametnaStrategijaKarlovackeZupanije_IT

 


Daljnji rad na izradi Strategije bit će nastavljen na jesen.

oluja

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT