Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Potaknuti stalnim napadima u medijima i općenito u javnosti, a posebno proteklih tjedana povodom navoda udruge ´Pan´ - za zaštitu okoliša i prirode (nekad ˝Eko Pan˝) dužni smo reagirati. Istupima spomenute udruge javnost se informira zlonamjerno i neobjektivno te bez osnove upućuje na nestručan i nesavjestan rad javnih institucija svih razina, posebno Karlovačke županije.   
MHE PRIMIŠLJE – PRAVNA BITKA PROTIV ŽUPANIJSKOG RJEŠENJA POTPUNO NEPOTREBNA OD SVIBNJA 2014. GODINE
U vezi napisa o ˝Pobjedi Eko Pana˝ nakon što je Visoki Upravni sud poništio  prvostupanjsku presudu Upravnog suda, drugostupanjsko rješenje Ministarstva te Rješenje Karlovačke županije, prava istina je da je nepravomoćno Rješenje protiv kojeg se vodila pravna bitka postalo ˝bezvrijedan akt“, još u svibnju 2014. godine jer je tada stupila na snagu nova zakonska regulativa.
Presuda Visokog upravnog suda donesena je nakon duge 4 godine. Ponavljanje postupka prema propisima koji su vrijedili u vrijeme donošenja rješenja kako stoji u presudi, nije moguće niti bi imalo smisla. To se odnosi i na sva ostala nepravomoćna rješenja za izgradnje hidroelektrana koja su izdana od strane Županije prema tadašnjim propisima. Daljnje i ponovljene postupke investitori MHE nikada nisu pokrenuli.    
Zaključno i slikovito rečeno, udruga ˝Eko Pan˝ maestralno je očistila lanjski snijeg u srpnju na Foginovom kupalištu u Karlovcu!
MHE DABROVA DOLINA – 2018. GODINE UPRAVNI NADZOR NAD POSTUPCIMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE NIJE UTVRDIO POVREDE PROPISA, NI NEPRAVILNOSTI U RADU  
Udruga ˝Eko Pan˝ više puta je u javnost plasirala netočne informacije o presušivanju i uništavanju Šušnjarovog slapa kao posljedicu izgradnje ˝MHE Dabrova dolina 1˝. Međutim, već i u dokumentaciju za izgradnju MHE navodi se kako slap presušuje za niskih vodostaja.

Zbog sumnji u zakonitost postupaka po prijedlogu pučke pravobraniteljice pokrenut je upravni nadzor nad predmetom županijskog odjela MHE "Dabrova dolina 1˝.  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike utvrdilo je da NEMA POVREDA PROPISA, ni formalnih ni materijalnih, kao niti nepravilnosti zbog kojih bi rješenje trebalo biti ukinuto ili poništeno.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA ZA OČUVANJE SEDRE I UKIDANJE LOKACIJA NOVIH HE S PODIZANJEM BRANA I AKUMULACIJAMA
Od 2014. godine vođenje okolišnih postupaka te izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za HE u nadležnosti je ministarstava, a ne županija. Stoga je navođenje kako Karlovačka županija ˝pere ruke kao Poncije Pilat˝ izrazito zlonamjerno i netočno. Potpuno suprotno, Županija se aktivno zalaže za brisanje planiranih lokacija hidroelektrana s akumulacijama iz Prostornog plana Karlovačke županije.
Sustavno se radi na pronalaženju najboljeg mogućeg rješenja i uspostavi ravnoteže između potreba suvremenog čovjeka u njegovoj svakodnevici s jedne strane te očuvanju i zaštiti prirode i okoliša s druge strane.
Inzistiramo i dalje na aktivnoj suradnji javnosti i civilnog društva te apeliramo na pravovremeno uključivanje u javne rasprave. Naše procedure, i iz ovog razloga, često djeluju složene i dugačke, odnosno komplicirane i spore. Nažalost, iskustvo pokazuje kako se pojedini predstavnici civilnog društva nerijetko uključuju tek na kraju postupka ili čak nakon izgradnje, bez sudjelovanja u raspravama kada je predviđeno njihovo najaktivnije uključivanje.
Komunikacija koja se isključivo odvija putem medija ne upućuje na dobronamjernost niti ima smislenog učinka.

img aa54919a1f908c56ce2799248ec4b1df v

img 7ef185c5642c1e07626040ec4969059e v

img 8eda3e0c0f0f04901fdde40444283ab8 v

Slike prikazuju stanje na slapu Šušnjar na rijeci Mrežnici

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT