Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

itu objava 2Grad Karlovac je na Sjednici Vlade Republike Hrvatske, održane u Karlovcu 06.12.2018. godine, dobio mogućnost korištenja europskog novca kroz instrument Integriranih terirtorijalnih ulaganja (ITU). Korištenje spomenutog financijskog instrumenta zahtijevalo je formiranje Većeg urbanog područja koje čine gradovi Karlovac (središte), Ozalj i Duga Resa (VUPKA). 

 

Sredstvima ITU mehanizma sufinancirat će se provedba aktivnosti održivog urbanog razvoja koje su definirane u Strategiji razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019.-2028. (SRUPKA) koja je trenutno u finalnoj fazi izrade. Jedan od definiranih strateških ciljeva SRUPKA odnosi se na pružanje podrške MSP-a na području VUPKA te je cilj ovog anketnog uptinika utvrditi potrebe i potencijale poduzetnika Većeg urbanog područja Karlovac za prijavu projekata u okviru ITU mehanizma kako bismo definirali konkretne aktivnosti (nabava opreme, unapređenje proizvodnje, istraživanje i razvoj i sl.) koje bi mogle biti sufinancirane kroz ITU mehanizam.

 

S obzirom na važnost sudjelovanja u anketi koja je već ranije poslana u word obliku na vaše adrese, a zbog planiranja mogućih sredstava u ITU mehanizmu Karlovac  molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i svakako popunite anketu koja je sada u jednostavnijoj online formi na linku ispod.

https://wyg-ankete.limequery.net/616769?lang=hr 

 

 

Puno hvala!

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT