Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

opcinadraganic logo

Jedna od važnijh točaka jučer održanog kolegija župana i Općine Draganić bila je katastarska izmjera u općini Draganić. Najveći je to i najvredniji projekt koji se provodi u općini Draganić. Ukupna vrijednost projekta je 6.025.500,00 kuna, od čega 40% finacira Državna geodetska uprava, a ostatak Općina Draganić, uz pomoć Karlovačke županije. Karlovačka županija je za tu namjenu izdvojila 1.807.650,00 kuna potpore Općini Draganić.

Ukupan broj katastarskih čestica iznosi 8051, a ukupna površina je 1339 hektara. Postupak izmjere katastarske općine Draganić podijeljen je u 5 grupa, a do danas je od strane izvoditelja izmjerena i predočena 1. grupa od 345  katastarskih čestica. Druga grupa čestica je izmjerena i djelomično predočena, dok je 3. grupa izmjerena i u pripremi za predočavanje. U grupi 4 i 5 započeta je izmjera terena ali je zbog krize s koronavirusom izvođač do daljnjeg obustavio sve radove. Radovi će se nastaviti čim se za to steknu javnozdravstveni uvjeti.

dsc 0002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

U znak potpore prijateljskom Gradu i Provinciji Alessandria u Italiji, u zajedničkoj borbi protiv koronavirusa, Karlovačka županija osvijetlila je županijsku zgradu u bojama talijanske zastave. Podrška je to za sve koji svojim radom i zalaganjem, u ovim okolnostima korona krize, nastoje osigurati normalan život, kao i izraz pijeteta prema žrtvama. Provincija Alessandria pogođena koronavirusom te nažalost broji i velik broj žrtava. Ovo je gesta podrške našim prijateljima iz Italije s porukom da izdrže jer samo svi zajedno, disciplinirano i odgovorno možemo suzbiti ovu krizu. 

Zgrada Karlovačke županije biti će osvijetljena tijekom Velikog tjedna, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 19 do 23 sata. Jučerašnji početak ove akcije popratio je i župan Damir Jelić koji je prijateljima iz Italije uputio riječi podrške i ohrabrenja.

 

povrće copy copy copy copy copy copy copy

KARLOVAČKA ŽUPANIJA I GRAD KARLOVAC POKRENULI E-TRŽNICU ZA PRODAJU DOMAĆIH PROIZVODA S OBITELJSKO POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

 

Uslijed sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske uveo je mjere koje su utjecale i na poslovne procese lokalnih proizvođača domaćih proizvoda.

 

Vrlo je važno podizati svijest o važnosti kupovanja domaćih proizvoda i konzumiranja istih s obzirom da je ono što je prirodno proizvedeno dobro za opće stanje našeg organizma. U današnje vrijeme svjedoci smo koliko je odabir hrane, priprema i konzumiranje namirnica važno za naše zdravlje, a da je tome tako potvrđuje i stalan porast potreba za proizvodima koji proizlaze iz poljoprivrednih gospodarstava s područja Karlovačke županije.

 

S obzirom na sve navedeno Karlovačka županija je u suradnji s Gradom Karlovcem pokrenula izradu web stranice, tzv. e-tržnicu, kao bi se povezali OPG-ovi i krajnji potrošači.

 

Stranica će biti smještena na adresi https://trznica.karlovac.hr/, a za izvedbu ovog rješenja angažirana je karlovačka tvrtka s iskustvom na ovakvim projektima. Izrada ovog rješenja, u skladu je s predviđenim strategijama pametne županije i pametnog grada, a trenutna situacija ubrzala je primjenu ove mjere te će biti spremna za korištenje od utorka, 7. travnja 2020.

 

Elektroničkim putem obaviješteni su svi OPG-ovi i ostali proizvođači domaćih proizvoda, kako bi iskazali interes za objavu svojih podataka i asortimana proizvoda, koji će biti dostupni na web stranici.

 

Jednako tako u planu je razraditi mogućnost plaćanja putem ove platforme. S obzirom na situaciju izazvanu koronavirusom, a s ciljem da se pomogne i ostalim djelatnostima i dalje nastavljamo unaprjeđivati rješenja kako bi u ovaj proces uključili i male i srednje obrte te na taj način doprinijeli nastavku poslovanja.

 

povrće copy copy copy copy copy copyS obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa i svih propisanih mjera zaštite, važno je prilagoditi se trenutnim životnim uvjetima, ali i nastaviti s poslovanjem. Upravo zato, online tržnica predstavlja jedan od mogućih i sigurnih načina plasmana proizvoda, sada, ali i ubuduće.

 

Početkom sljedećeg tjedna uspostavit će se web stranica zamišljena kao platforma lokalnih poljoprivrednih proizvođača i njihove ponude.

 

Još jednom, pozivamo zainteresirana poljoprivredna gospodarstva koja imaju proizvode namijenjene tržištu, da se uključe u osnivanje online tržnice.

 

Za prijavu je potrebno dostaviti podatke o poljoprivrednom gospodarstvu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.:

Naziv poljoprivrednog gospodarstva (ime i prezime nositelja, adresa)
Telefon/mobitel  osobe za kontakt
Popis poljoprivrednih proizvoda
Uvjete dostave
Link na face ili web stranicu
Ostale podatke po potrebi

 

Karlovačka županija i Grad Karlovac spremni su pružiti informatičku, administrativnu i promocijsku podršku našim poljoprivrednicima u ovim vremenima koja svima nama, nažalost, predstavljaju nove i teške okolnosti. Iskoristimo to kao priliku za kvalitetne promjene.

 

*Dobiveni podaci služe kao temelj za elektroničku obradu podataka u svrhu stvaranja jedinstvene baze informacija o dostupnim poljoprivrednim gospodarstvima.

dsc 0005 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Zbog situacije s koronavirusom današnji kolegij župana s Općinom Draganić održan je elektroničkim putem. Župan Damir Jelić, sa svojim suradnicima, upoznao je kolegij Općine Draganić i načelnika Stjepana Bencetića s projektima Karlovačke županije. Predstavljeni su projekti demografije, problematika radnih mjesta, napose utjecajem koronavirusa, Centar za gospodarenje otpadom, katastarska izmjera na području Općine Draganić, izdavanje akata za gradnju, rad Javne ustanove Regionalna razvojna agencija JURRA-e kao i projekti ŽUC-a na području Draganića. Općina Draganić predstavila je svoje projekte i potrebe, od kojih je posebno istaknut projekt katastarske izmjere, vrijedan preko 6 milijuna kuna, kojeg sufinacira Karlovačka županija s iznosom od preko 1,8 miljuna kuna. Također su predstavljeni komunalni projekti uređenja prometnica te vodoopskrbe i odvodnje.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT