Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

zupani plenkovic furdek hajdin 1

Zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin sudjelovala je danas na 8. sastanku Vlade RH sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, koji je održan u Gospiću. Na sastanku se uvodno obratio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potom predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk te u ime domaćina župan Ličko-senjske županije Darko Milinović i gradonačelnik Gospića Karlo Starčević.

Na skupu je raspravljano o poreznoj reformi, reformi lokalne samouprave te je data informacija o korištenju europskih fondova i Plana gospodarskog oporavka.

dsc 0036 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Ugovor o financiranju izgradnje školske sportske dvorane pri Područnoj školi u Jarčem Polju potpisan je u petak, 18. rujna, u Uredu župana Karlovačke županije. Ugovor su potpisali, u ime Karlovačke županije zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, u ime Općine Netretić načelnik Marijan Peretić te u ime OŠ Netretić, kojoj pripada PŠ Jarče Polje, ravnatelj Miodrag Popović. Ovim Ugovorom Karlovačka županija financira gradnju dvorane s 4 milijuna kuna, dok će ostatak, do konačne cijene postignute na natječaju osigurati Općina Netretić.

Projekt za dvoranu izradio je Projektni biro Vinski iz Karlovca. Radi se o jednodjelnoj dvorani površine 400 kvadratnih metara, koja će zadovoljiti potrebe nastavnih i vannastavnih aktivnosti za 60 učenika, koliko ih trenutno broji PŠ Jarče Polje te sportaša i rekreativaca s ovog područja. Izgradnjom dvorane steć će se uvjeti da PŠ Jarče Polje organizira rad u jednoj smjeni što će generirati uštede školi.

Radovi na izgradnji dvorane trebali bi započeti po okončanju javnog poziva za izvođača, a očekuje se da to bude u listopadu ove godine. Konačni završetak i izdavanje uporabne dozvole planirani su za ožujak 2021. godine.

dsc 0011 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Ugovre o nabavci pet novih sanitetskih vozila za potrebe Domova zdravlja Karlovačke županije potpisali su danas, u Uredu župana, ravnateljice Domova zdravlja, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj s direktorom tvrtke isporučitelja CIB COMMERCE d.o.o iz Buzeta Milovanom Medicom. Istovremeno je i zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar potpisala Odluku o financiranju nabavke ovih vozila od strane Karlovačke županije, koja je kao naručitelj provela postupak javne nabave. Ukupan nabavna cijena za ova vozila iznosi 1.937.500,00 kn (s PDV-om). Vozila će biti plaćena decentraliziranim sredstvima Karlovačke županije namijenjenim zdravstvu. Tako će Domu zdravlja Karlovac biti isporučena 2 vozila marke Renault, Domu zdravlja Ogulin 1 vozilo marke Renault, te Domu zdravlja Slunj i Ozalj po 1 vozilo marke VW s 4X4 pogonom. Kako je rečeno, isporuka svih naručenih vozila trebala bi biti do studenog ove godine.

dsc 0087 copy 

Pri Osnovnoj školi Cetingrad od danas radi Dječji vrtić Cetingrad kojeg trenutno pohađa 14 mališana. Svečano otvorenje novog prostora Dječjeg vrtića održano je danas (16. rujna) uz nazočnost zamjenice župana Karlovačke županije Vesne Hajsan Dolinar, načelnice Općine Cetingrad Marine Kalić, ravnateljice OŠ Cetingrad Zorke Cindrić, pročelnice UO za školstvo Karlovačke županije Marije Šćulac, zamjenika gradonačelnika Grada Slunja Ivana Požege, vijećnika Županijske skupštine s područja Cetingrada, vijećnika Općinskog vijeća, roditelja i djece te drugih mještana Cetingrada za koje je to bio događaj od iznimnog značaja, obzirom da do sada ovo područje nije imalo riješeno pitanje organiziranog predškolskog odgoja. Karlovačka županija je u uređenje ovog prostora uložila 400 tisuća kuna dok je Ministasrstvo znanosti i obrazovanja za uređenje kuhinje pri školi izdvojilo 100 tisuća kuna. Kako je prigodom otvorenja istaknula zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar ovo je još jedan u nizu dječjih vrtića koji se otvara pri školama te se na taj način smanjuju troškovi njihovog rada jer se koristi prostor i resursi škola. S druge strane je to veliki doprinos lokalnim sredinama koje do sada nisu imale mogućnost organiziranog zbrinjavanja i skrbi za predškolsku djecu te će ova mjera sigurno doprinijeti kvaliteti života, smanjenju troškova roditeljima te u konačnici demografskom oporavku prostora Karlovačke županije. Cilj je da svaka lokalna sredina ima organiziran smještaj djece predškolskog uzrasta. 

Ovom prigodom Karlovačka županija je za potrebe Dječjeg vrtića Cetingrad darovala 20 romobila te zaštitnih kaciga i štitnika za djecu, kao i set dječjih igračaka.

 

KLASA: 021-04/20-01/54
URBROJ: 2133/1-01/06-20-01
Karlovac,  16. rujna 2020.
 
Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 4.
s a z i v a m
26. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 24. rujna 2020. godine,
s početkom rada u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“,
na adresi Matka Laginje 1, Karlovac
 
Predlažem sljedeći
 
D n e v n i   r e d:
 
- Vijećnička pitanja i prijedlozi 
 
 
 
 
 
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 
 Ivan Vučić, dipl. ing.
 

 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT