Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93,  38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije  14c/18) i članka 16. Pravilnika o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/17) župan Karlovačke županije donio je

 

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu.

 

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih programa, popis programa na rezervnoj listi i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.

 

 

 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi karlovačke županije za 2019. godinu

Datum objave: 10. 08. 2018.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 14. 09. 2018.

 

OSNOVNI DOKUMENTI ZA PROVEDBU POZIVA

Odluka o raspisivanju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu

Upute za prijavitelje - Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu

Pravilnik o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

Kriteriji za vrednovanje, ocjenu i odabir programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije

 

PRIJAVNI OBRASCI

Prijavnica br. 1: Programi glazbene, plesne, dramske i kazališne umjetnosti

Prijavnica br. 2: Programi književno-nakladničke, knjižnične djelatnosti i organizacije književnih akcija i manifestacija

Prijavnica br. 3: Programi muzejsko-galerijske djelatnosti i likovnih umjetnosti

Prijavnica br. 4: Programi novih medija, fotografije, filma i kinematografije

Prijavnica br. 5: Programi kulturno-umjetničkog amaterizma i očuvanja zavičajne tradicijske baštine

Prijavnica br. 6: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Prijavnica br. 7: Programi uređenja i opremanja ustanova i udruga kulture

 

OSTALA DOKUMENTACIJA - OBRASCI

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Ugovora o sufinanciranju s obrascem za programsko i financijsko izvješće- programske djelatnosti u kulturi

Obrazac Ugovora o sufinanciranju s obrascem za programsko i financijsko izvješće - zaštita kulturnih dobara, uređenje i opremanje

Obrazac za stručno kvalitativno vrednovanje i ocjenu prijava

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT