Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17, 01/18), a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije objavljuje

 

OTVORENI POZIV

za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta

 

Datum objave: 01. 02. 2018.

Krajnji rok za podnošenje prijava: 01. 12. 2018.

 

DOKUMENTACIJA

  1. Odluka o raspisivanju Otvorenog poziva
  2. Tekst Otvorenog poziva s Uputama za prijavitelje
  3. Pravilnik o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta
  4. Obrazac za podnošenje prijava
  5. Ogledni primjerak ugovora

Obrazac za podnošenje izvješća

 

 

REZULTATI OTVORENOG POZIVA

Sukladno Pravilniku o općim uvjetima i kriterijima za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta (Glasnik Karlovačke županije 20/17, 1/18) postupak ocjene i odabira prijava provodi se u više navrata, kontinuirano tijekom godine, a ovisno o broju zaprimljenih prijava.

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 05. 06. 2018. godine dostupna je ovdje.

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata dostupan je ovdje

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 18. 04. 2018. godine dostupna je ovdje.

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata dostupan je ovdje.

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektima odabranim po Otvorenom pozivu za dodjelu financijskih potpora Karlovačke županije u području kulture, tehničke kulture i sporta od 17. 09. 2018. godine dostupna je ovdje.

Privitak 1. Popis prihvaćenih projekata, projekata na rezervnoj listi i odbijenih projekata dostupan je ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT