Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 40/98, 27/93,  38/09), članka 35. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije  14c/18) i članka 16. Pravilnika o općim uvjetima izbora, utvrđivanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 23/17) župan Karlovačke županije donio je

 

O D L U K U

o dodjeli financijskih potpora programima odabranim po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu.

 

Tekst Odluke dostupan je ovdje.

Popis prihvaćenih programa, popis programa na rezervnoj listi i popis odbijenih programa sastavni je dio Odluke u Privitku 1, koji je dostupan ovdje.

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT