Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

dsc 0042 015 copy

Grad Slunj je u subotu, 16. studenog, obilježio 28. godišnjicu progonstva Slunjana iz svojih domova pod nazivom "Da se ne zaboravi". Sjećanje je to na tragične dane okupacije i progonstva stanovnika ovog kraja od strane srpskog agresora. Program je započeo paljenjem svijeća na Trgu dr. Franje Tuđmana. U 10 sati su se oglasile sirene i crkvena zvona nakon čega su brojna izaslanstva položila vijence i upalila svijeće pred spomen obilježje poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Između ostalih vijenac su položili i izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske, general Mladen Markač, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, zastupnica Marija Jelkovac, izaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a u ime Karlovačke županije vijenac je položila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. Odana je također počast i poginulim policajcima kod spomen obilježja na Trgu Zrinskih i Frankopana, a potom je uslijedila Sveta misa u crkvi Presvetog Trojstva koju je predvodio biskup mons. dr. Mile Bogović. Nakon Svete mise je u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta održana tribina "Da se ne zaboravi", na kojoj je gradonačelnik Slunja Jure Katić pozdravio goste, a potom je predstavljen dokumentarni film o ratnim danima Slunja, uradak Foto studija Butina. Prigodno su se obratili gosti, ministar Tomo Medved, zastupnica Marija Jelkovac  i general Mladen Markač. Izaslanstvo Karlovačke županije na ovom je događaju predvodila zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar.

1 20191115 112637 001

U petak, 15. studenog, zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar je u pratnji ravnateljice Anđeline Božičević s načelnikom općine Josipdol, Zlatkom Mihaljevićem posjetila novouređeni prostor škole u Oštarijama, te s načelnikom općine Tounj, Ivicom Sopekom posjetila također novo uređeni prostor škole u Tounju, koja su namijenjena za budući predškolski odgojno - obrazovni program, odnosno vrtiće. Kontinuirano se radi na uspostavi vrtića u svim jedinicama lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji te je to jedna od temeljnjih demografskih mjera Karlovačke županije za ostanak mladih obitelji u ruralnom području. 

 

img 33ccab604ebe979fe3a17afd6694a498 v

U organizaciji Poslovnog dnevnika i Hrvatske zajednice županija u petak, 15. studenog,  je u prostoru Večernjeg lista u Zagrebu, održan Okrugli stol na temu „Preuzimanje poslova ureda državne uprave“. U ime Karlovačke županije je u radu i raspravi na Okruglom stolu sudjelovala županijska pročelnica Marina Jarnjević.

„Karlovačka županija podržava reformu Vlade Republike Hrvatske. Naime, integracijom poslova i zaposlenika Ureda državne uprave Karlovačke županije definitivno očekujemo povećanje efikasnosti i brzine poslovanja. Bez obzira na izvrsnu dosadašnju suradnju s Uredom državne uprave, najviše kroz poslove izvlaštenja u projektima zaštite od poplave karlovačkog i ogulinskog područja, očekuje se efikasnije poslovanje. Karlovačka županija je tijekom prethodnih mjeseci, sukladno novoj zakonskoj regulativi, provodila analize i utvrđivala sve elemente koji su neophodni za preuzimanje djelatnika i povjerenih poslova. Za građane se neće puno toga promijeniti. Vrlo brzo će biti informirani gdje mogu provoditi određene postupke i preuzeti potrebne dokumente. Kroz budući rad se očekuje još veća podrška razvoju investicija, stvaranju novih radnih mjesta i gospodarskom razvoju, tim više što će se sada sve odvijati na jednom mjestu. Na taj će se način znatno ubrzati rješavanje u okviru nadležnosti Karlovačke županije“ - izjavila je pročelnica Marina Jarnjević tijekom rasprave na Okruglom stolu.

 

20191115 111454U petak, 15. studenog 2019. godine u Uredu župana, održana je 17. tematska sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Na dnevnom redu nalazila se točka analize stanja sustava vodoopskrbe na području Karlovačke županije. Sjednici je prisustvovala zamjenica župana Martina Furdek – Hajdin sa suradnicima. Sjednicu je vodio predsjednik Damir Radinović, a osim članova odbora, nazočili su i predstavnici javnih isporučitelja vodne usluge s područja Karlovačke županije. Članovi odbora su jednoglasno iskazali zadovoljstvo zbog organizirane tematske sjednice na kojoj su detaljno informirani o stanju vodoopskrbe na području Karlovačke županije.

1 20191115 101859

Zamjenica župana Vesna Hajsan - Dolinar je u petak, 15. studenog prisustvovala svečanosti primopredaje novog vozila hitne medicinske pomoći u Ispostavi Josipdol, za čiju je nabavku Karlovačka županije osigurala iznos od 720.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava. Nabavom novih vozila hitne medicinske pomoći podiže se razina zdravstvene usluge na primarnoj razini te se omogućuje bolja dostupnost usluge na području hitne medicinske pomoći. Svečanosti je prisustvovala dr. Maja Grba - Bujević, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Nikša Antica, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, saborski zastupnik iz Ogulina Tomislav Lipošćak, načelnik Općine Josipdol Zlatko Mihaljević kao i ravnatelji drugih zdravstvenih ustanova s prostora Karlovačke županije.

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT