Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

KLASA: 112-03/20-01/27

URBROJ: 2133/1-01/04-20-08

Karlovac, 20. srpnja 2020. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb, koji je objavljen 06. srpnja 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 20. srpnja 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb,1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice), izabran je Ninoslav Plavetić, struc. spec. oec., iz Karlovca.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-03/20-01/27

URBROJ: 2133/1-01/04-20-05

Karlovac, 15. srpnja 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za socijalnu skrb u Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac od 06. srpnja 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 20. srpnja 2020. godine u 8,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

O G L A S

REPUBLIKAHRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-03/20-01/27

URBROJ: 2133/1-01/04-20-03

Karlovac, 06. srpnja 2020. godine

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, od dana 06. srpnja 2020. godine, za radno mjesto – viši stručni suradnik za socijalnu skrb – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

 

 

KLASA: 112-03/20-01/21

URBROJ: 2133/1-01/04-20-09

Karlovac, 01. srpnja 2020. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za zdravstvo, koji je objavljen 12. lipnja 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 29. lipnja 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 4/I, Soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za zdravstvo,1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika), izabrana je Ivana Žunac, mag. oec., iz Karlovca.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA: 112-03/20-01/21

URBROJ: 2133/1-01/04-20-05

Karlovac, 24. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac od 12. lipnja 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2020. godine u 9,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/II, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

O G L A S

REPUBLIKAHRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-03/20-01/21

URBROJ: 2133/1-01/04-20-03

Karlovac, 12. lipnja 2020. godine

 


Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, od dana 12. lipnja 2020. godine, za

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za zdravstvo – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

(radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika)

 

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19):

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

KLASA: 112-03/20-01/7

URBROJ: 2133/1-01/03-20-07
Karlovac, 01. travnja 2020. godine


Pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas za prijam u službu u Ured župana Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja, koji je objavljen 06. ožujka 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 25. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelniku Ureda župana Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravna pitanja,1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

(radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, izabran je Sven Starešinčić, mag. iur., iz Karlovca.


Povjerenstvo za provedbu oglasa


 

KLASA: 112-03/20-01/1

URBROJ: 2133/1-01/03-20-10
Karlovac, 20. ožujka 2020. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisala je oglas za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo, koji je objavljen 28. veljače 2020. godine kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave oglasa.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 16. ožujka 2020. godine u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu oglasa dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijave na oglas, Izvješća o provedenom  postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo,

1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme s radom na polovicu punog radnog vremena (radi obavljanja privremenih poslova), izabrana je Ivana Žunac, mag. oec., iz Karlovca.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT