Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

KLASA: 112-02/20-01/4

URBROJ: 2133/1-01/03-20-04
Karlovac, 17.02.2020.

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), privremena pročelnica Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za opću upravu Karlovačke županije,
objavljen u „Narodnim novinama“ br. 17 od 14. veljače 2020. i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 14. veljače 2020.

 

Radno mjesto: Viši stručni suradnik za opću upravu i povrat imovine

 • na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca - 1 izvršitelj (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

KLASA: 112-06/20-01/24

URBROJ: 2133/1-01/03-20-04
Karlovac, 17.02.2020.

 

Na temelju članka 17. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, objavljen u „Narodnim novinama“ br. 17 od 14. veljače 2020. i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 14. veljače 2020.

 

Radno mjesto – samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

 • VSS magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • poznavanje rada na računalu

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

 

 

 

 

KLASA: 112-02/20-01/2

URBROJ: 2133/1-01/03-20-04
Karlovac, 07.02.2020.

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), župan Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije,
objavljen u „Narodnim novinama“ br. 15 od 7. veljače 2020. i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Karlovac od 7. veljače 2020.

 

Radno mjesto: Pročelnik Upravnog odjela za opću upravu Karlovačke županije

 • - na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca - 1 izvršitelj (m/ž)

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19)

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

                                                                                                       

 

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Radno mjesto – viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-06/20-01/3

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 31. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć, objavljenog u Narodnim novinama broj 7 od 17. siječnja 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 12,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Radno mjesto – viši referent za izvlaštenja

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-06/20-01/2

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 31. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, na radna mjesta viši referent za izvlaštenja i viši stručni suradnik za zaštitu prirode i okoliša, objavljenog u Narodnim novinama broj 7 od 17. siječnja 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 08,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za pravna pitanja

 

Radno mjesto – viši referent za analitičko planske poslove

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-06/20-01/1

URBROJ: 2133/1-01/03-20-05
Karlovac, 31. siječnja 2020. godine

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu vježbenika
u Ured župana Karlovačke županije, na radna mjesta viši stručni suradnik za pravna pitanja i viši referent za analitičko planske poslove, objavljenog u Narodnim novinama broj 7 od 17. siječnja 2020. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 10,00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, A. Vraniczanya broj 2/I, Ured župana.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog natječaja i utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 

KLASA: 112-06/20-01/3

URBROJ: 2133/1-01/03-20-03

Karlovac, 17. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19), pročelnica Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u
Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo Karlovačke županije,
objavljen u Narodnim novinama br. 7 od 17. siječnja 2020. godine

 

Radno mjesto – viši referent za zdravstvo i humanitarnu pomoć

 • 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci

 

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

 • VŠS sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik društvene struke
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • poznavanje rada na računalu
 • UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

UPUTE I OBAVIJESTI ZA KANDIDATE KOJI SE POZIVAJU NA PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA ZAKONU O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (NN br. 121/17 i 98/19)

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT